Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-23

SpareBank 1 Nord-Norge: Finanstilsynet har fattet vedtak om krisetiltaksplan og fastsetting av minstekrav til summen av ans...

SpareBank 1 Nord-Norge har mottatt vedtak om bankens MREL-krav fra
Finanstilsynet. MREL-kravet er satt til 32,5 % av justert
risikovektet beregningsgrunnlag. Kravet er basert på konsernets
balanse pr. 31. desember 2018, og hensyntatt tilgjengelig ansvarlig
kapital i konsernet medfører dette et foreløpig beregnet økt nominelt
behov for konvertibel gjeld på NOK 8 108 millioner. Konsernets
MREL-krav er i varselet gjort gjeldende fra 31. mars 2020, mens
kravet til etterstillelse skal oppfylles innen 31. desember 2022, og
kan fases inn ved at SpareBank 1 Nord-Norge fram til denne datoen kan
medregne gjeld som er utstedt før 1. januar 2020 forutsatt at denne
tilfredsstiller generelle krav til konvertibel gjeld. Det gjøres
oppmerksom på at det beregnede nominelle økte behovet for konvertibel
gjeld på NOK 8 108 millioner ikke hensyntar endringer i regulatoriske
kapitalkrav utover økt motsyklisk kapitalbuffer fra 31. desember
2019, samt balanseutvikling mv.

SpareBank 1 Nord-Norge vil innen 31. mars 2020 oversende
Finanstilsynet en plan for innfasing av kravet om etterstillelse av
MREL-kvalifiserende gjeld. Planen vil inkludere en rimelig
opptrapping for å tilfredsstille kravet innen 31. desember 2022.

Kontaktpersoner:

Finanssjef Ronny Løvberg Sørensen, tlf 971 05 220

CFO Bengt Olsen, tlf 975 89 560

CRO Liv Bortne Ulriksen, tlf 957 31 130

Denne informasjonen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven
§ 5-12.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/no/sparebank-1-nord-norge/r/finanstilsynet-har-f...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.