Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-03

SpareBank 1 SMN – Meldepliktig handel – Spareprogram for ansatte

SpareBank 1 SMN har 2. november kjøpt 35 915 egenkapitalbevis til kurs 137,40 kroner per egenkapitalbevis. Egenkapitalbevisene skal benyttes til videresalg til konsernets ansatte som deltar i spareordningen for 2021.

Bankens beholdning av egne bevis etter denne transaksjonen er 36 521 bevis.

Det henvises for øvrig til børsmelding av 16. desember 2020 for nærmere informasjon om spareordningen, og børsmelding av 26. mars 2021 der fullmakt til tilbakekjøp av egenkapitalbevis fremgår av vedtak fra representantskapsmøtet.

Trondheim, 2. november 2021
                                                                                                    
Kontaktperson i SpareBank 1 SMN:
Finansdirektør Kjell Fordal, tlf. 905 41 672

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12


Författare GlobeNewswire