Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-08

Sparebank 1 SMN: SpareBank 1 SMN - Meldepliktig handel - Spareprogram for ansatte

SpareBank 1 SMN har 8. august kjøpt 20 952 egenkapitalbevis til kurs
98,0265 kroner per egenkapitalbevis. Egenkapitalbevisene skal benyttes til
videresalg til konsernets ansatte som deltar i spareordningen for 2019.

Bankens beholdning av egne bevis etter denne transaksjonen er 21 577 bevis.

Det henvises for øvrig til børsmelding av 14. desember 2018 for nærmere
informasjon om spareordningen, og børsmelding av 29. mars 2019 der fullmakt
til tilbakekjøp av egenkapitalbevis fremgår av vedtak fra
representantskapsmøtet.

Trondheim, 8. august 2019
                                                                                                    
Kontaktperson i SpareBank 1 SMN:
Finansdirektør Kjell Fordal, tlf. 905 41 672

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Författare Hugin Nyheter