Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-03

SpareBank 1 SMN: SpareBank 1 SMN:Godt resultat og styrket soliditet

Styret i SpareBank 1 SMN foreslår et utbytte på 2,25 kroner per
egenkapitalbevis etter et godt resultat i 2015. Kjernekapitaldekningen har
økt til 13,6 prosent.

SpareBank 1 SMN fikk et resultat på 1406 millioner kroner i 2015 mot 1782
millioner året før. Endringen skyldes lavere finansiell avkastning i fjor.
Året kjennetegnes av godt resultat i kjernevirksomheten med økt rentenetto og
begrenset kostnadsvekst, lave tap på utlån og mislighold, betydelig styrket
ren kjernekapital og god vekst i utlån og innskudd.

- Også 2015 ble et godt år, og det ble prestert godt i hele konsernet.
Kostnadsutviklingen er under god kontroll og kundene i vårt markedsområde
velger i økende grad SpareBank 1 SMN. Næringlivet i regionen viser så langt
at konjunkturutfordringene takles godt, sier konsernsjef Finn Haugan i
SpareBank 1 SMN.

Bankens kapitalplan målsetter en ren kjernekapital på minimum 14,5 prosent
innen 1. januar 2017.

- Vi er fornøyd med at vårt tidligere mål om 13,5 prosent ren kjernekapital
innen 30. juni 2016 allerede er nådd. Emisjon er ikke en del av
kapitalplanen, sier Haugan.

Disponering av overskudd

I tråd med bankens kapitalplan foreslår styret et kontantutbytte på 2,25
kroner per egenkapitalbevis. Dette gir en utdelingsgrad på 32 prosent.
Bankens kapitalplan tilsier at banken i perioden frem til 2016 skal ha årlig
utbytte i området 25-35 prosent. Deretter skal banken tilbake til normalt
utbyttenivå, som innebærer utbytte på inntil 50 prosent av eiernes andel av
overskuddet.

Det foreslås en avsetning på 40 millioner kroner i gaver til almennyttige
formål i 2016.

Regnskap 2015 - hovedtall
:

* Resultat før skatt: 1776 mill. kr (2143 mill. i 2014)
* Resultat etter skatt: 1406 mill. kr (1782 mill.)
* Egenkapitalavkastning: 10,7% (15,1%)
* Vekst i utlån: 5,8% (7,3%)
* Vekst i innskudd: 5,6% (8,5%)
* Tap på utlån: 169 mill. kr (89 mill.)
* Ren kjernekapital: 13,6% (11,2%)
* Resultat per egenkapitalbevis: 7,02 kr (8,82 kr)
* Foreslått utbytte: 2,25 kr per bevis (2,25 kr)

Styrket rentenetto

Netto renteinntekter ble 1872 millioner kroner i 2015, en økning på 82
millioner fra året før. Økningen skyldes hovedsakelig god utlånsvekst og økte
innskuddsmarginer. Provisjonsinntekter og øvrige driftsinntekter økte med
11,7 prosent til 1211 millioner kroner sammenlignet med 2014, ex. provisjoner
fra SpareBank 1 Boligkreditt og Sparebank 1 Næringskreditt. Veksten
tilskrives positiv inntektsutvikling fra salg av eiendomsmegling, forsikring
og sparing samt effekt av konsolidering av SpareBank 1 Markets.

6300 nye personkunder

SpareBank 1 SMN økte utlån til personkunder med 9,0 prosent til 80,7
milliarder kroner. Denne veksten er høyere enn generell markedsvekst og
banken har styrket sin markedsposisjon i 2015. I løpet av året fikk banken
6300 nye personkunder.

Utlån til næringslivskunder økte med 0,7 prosent til 46,7 milliarder kroner.
Dempet vekst i næringsliv er som planlagt på grunn av økte kapitalkrav fra
myndighetene. Reduksjonen gjelder større engasjement, mens banken har god
vekst blant små og mellomstore bedrifter. Banken fikk 1400 nye
næringslivskunder i fjor.

Lave tap

Banken har lave tap og lavt mislighold. Netto tap utgjør 0,14 prosent av
totale utlån. De lave taps- og misligholdstallene reflekterer både den
makroøkonomiske utviklingen i Trøndelag og på Nordvestlandet samt bankens
høye oppmerksomhet på kvalitet i kredittgiving og kundeoppfølging.

Banken har kun en begrenset kreditteksponering mot oljerelatert virksomhet, i
alt ca. fem prosent av samlede utlån. I tredje og fjerde kvartal 2015 har
banken funnet grunn til å øke gruppevise nedskrivinger med i alt 80 millioner
kroner. Bakgrunnen er økt sannsynlighet for fremtidig tap i oljerelatert
virksomhet som følge av en mer utfordrende markedssituasjon.

- Det er ved inngangen til 2016 knyttet større usikkerhet til utviklingen for
bankens kunder i oljerelatert virksomhet. Dette dreier seg i all hovedsak om
et begrenset antall rederier på Sunnmøre. Økning av bankens gruppevise
nedskrivninger reflekterer denne usikkerheten, sier Finn Haugan.

Begrenset kostnadsvekst

Styret vedtok høsten 2014 nye mål for kostnadsutviklingen i morbanken, som
innebærer nullvekst i bankens nominelle kostnader i 2015 og 2016. Bakgrunnen
er at bankens kunder i tiltagende grad velger digitale løsninger og at en
rekke interne produksjonsprosesser også står foran en omfattende
automatisering. Morbanken hadde en økning på 0,8 prosent hensyntatt effekter
av konsolidering av SpareBank 1 Markets samt engangskostnader.

Trondheim, 3. februar 2016

Kontaktpersoner i SpareBank 1 SMN:

Konsernsjef Finn Haugan tlf 900 41 002

Finansdirektør Kjell Fordal tlf 905 41 672

Informasjonsdirektør Hans Tronstad tlf 941 78 322

Om SpareBank 1 SMN

SpareBank 1 SMN er regionens ledende finanskonsern. Markedsleder i privat- og
bedriftsmarkedet, og lokalisert på 42 steder i regionens kommuner med i alt
49 kontor.

Vårt mål er å være den anbefalte banken for kunder i Trøndelag og på
Nordvestlandet, og som lokal og selvstendig sparebank føler vi et spesielt
ansvar for å stimulere til vekst og trivsel i regionen. Vi bygger vår
virksomhet på nærhet til kundene, god tilgjengelighet, full produktbredde og
helhetlig økonomisk rådgivning.

Hovedkontoret ligger i Trondheim. Konsernet sysselsetter ca 1200 årsverk og
omfatter også datterselskapene SpareBank 1 Markets, SpareBank 1 Finans
Midt-Norge, EiendomsMegler 1 Midt-Norge, Allegro Finans og SpareBank 1
Regnskapshuset SMN. SpareBank 1 SMN er største aksjonær med eierandel på 33
prosent i BN Bank. SpareBank 1 SMN er en av seks eiere av SpareBank 1
Gruppen.

http://kvartalsrapport.smn.no/2015/

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Supplementary information
http://hugin.info/144/R/1983245/726773.pdf
Presentasjon
http://hugin.info/144/R/1983245/726771.pdf
Rapport
http://hugin.info/144/R/1983245/726772.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: SpareBank 1 SMN via Globenewswire

HUG#1983245

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.