Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-08-06

SpareBank 1 SR-Bank ASA (SRBANK); Et resultat preget av god drift, men høye nedskrivninger

Egenkapitalavkastningen etter skatt ble 3,7 %, sammenlignet med 18,8 % i samme periode i 2019.

Nedskrivingene på utlån og garantier var på 1.391 millioner kroner mot 30 millioner kroner for samme periode i fjor. De økte nedskrivningene er et resultat av fortsatt krevende markedsforhold for offshore relaterte virksomheter.

- Med de betydelige nedskrivningene vi har gjort i første halvår, forventer jeg at vi fremover vil se lavere nedskrivninger. Likevel råder det fortsatt usikkerhet rundt markedsforholdene for offshore relaterte virksomheter, sier Arne Austreid, administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Bank.

Driftskostnadene for konsernet ble 1.162 millioner kroner, en nedgang på 23 millioner kroner, sammenlignet med samme periode i fjor. Kostnadsprosenten ble 37,9 %.

Netto inntekter fra finansielle investeringer utgjorde 269 millioner kroner, mot 1.016 millioner kroner i samme periode i fjor.

- Konsernets driftsresultat før nedskrivninger er godt, både for første halvår og for kvartalet isolert sett. Vi opplever god tilgang på nye kunder, og økt etterspørsel etter våre produkter og tjenester fra eksisterende kunder. Effektiviteten er god, noe som skyldes at en rekke av våre arbeidskrevende prosesser har blitt robotisert. Jeg vil også berømme konsernets medarbeidere, som under vanskelige Covid-19 forhold har bidratt til å håndtere våre kunder på en god måte, sier Arne Austreid, administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Bank.

For kvartalet isolert sett ble resultatet før skatt på 266 millioner kroner mot 1.109 millioner kroner i fjor. Det tilsvarer en egenkapitalavkastning etter skatt på 4,0 % sammenlignet med 16,2 % i andre kvartal 2019.

Første halvår 2020

 • Resultat før skatt: 513 mill kroner (2.432 mill kroner)
 • Resultat etter skatt: 477 mill kroner (2.046 mill kroner)
 • Egenkapitalavkastning etter skatt: 3,7 % (18,8 %)
 • Resultat pr aksje: 1,87 kroner (8,00 kroner)
 • Netto renteinntekter: 2.107 mill kroner (1.906 mill kroner)
 • Netto provisjons- og andre inntekter: 690 mill kroner (725 mill kroner)
 • Netto inntekter fra finansielle investeringer: 269 mill kroner (1.016 mill kroner)
 • Driftskostnader: 1.162 mill kroner (1.185 mill kroner)
 • Nedskrivning på utlån og finansielle forpliktelser: 1.391 mill kroner (30 mill kroner)
 • Samlet utlånsvekst siste 12 måneder: 5,4 % (7,3 %)
 • Innskuddsvekst siste 12 måneder: 8,3 % (-3,0 %)
 • Ren kjernekapitaldekning: 18,3 % (14,4 %)
 • Kjernekapitaldekning: 19,9 % (15,8 %) 

(1. halvår 2019 i parentes)

Bankens soliditet er svært godt. Ved utgangen av andre kvartal ble ren kjernekapitaldekning 18,3 % sammenlignet med mål om 16,7 % og regulerende myndigheters krav som er 15,2 % ved utgangen av året. Økt ren kjernekapitaldekning skyldes tilbakeholdt resultat fra et godt resultat i 2019, kombinert med nye kapitalkrav som ble implementert 31.12 2019. 

Halvårsrapporten kan i sin helhet lastes ned fra www.sr-bank.no.

Stavanger, 6. august 2020

Kontaktpersoner:
Arne Austreid, administrerende direktør, telefon 900 77 334.
Inge Reinertsen, konserndirektør for økonomi og finans, telefon 909 95 033.
Stian Helgøy, direktør IR, telefon 906 52 173.
Thor-Christian Haugland, konserndirektør kommunikasjon, telefon 480 31633

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.