Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-08

SpareBank 1 SR-Bank: SpareBank 1 SR-Bank ASA - Erverv av egne aksjer som ledd i konsernets spareprogram for ansatte

SpareBank 1 SR-Bank ASA har 8. august 2019 kjøpt 25.000 egne aksjer
til gjennomsnittskurs kr 95,0789. Beholdning av egne aksjer etter
kjøpet er 114.325 aksjer.

Aksjene er ervervet som ledd i konsernets spareprogram for ansatte.
For nærmere informasjon om spareprogrammet vises til børsmelding av
14. mars 2019, samt børsmelding av 24. april 2019.

Som ledd i SpareBank 1 SR-Bank ASA spareprogram vil selskapet forestå
kjøp av ytterligere aksjer, da oppad begrenset til 75.000 aksjer,
innen utgangen av august 2019.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/no/sparebank-1-sr-bank/r/sparebank-1-sr-bank-asa...

Författare Cision News