Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-22

Sparekassen Sjælland-Fyn A/S: Nedjustering af resultatforventninger for 2020

Selskabsmeddelelse nr. 13/2020                                 
Holbæk, den 22. april 2020

Nedjustering af resultatforventninger for 2020

Under henvisning til selskabsmeddelelse nr. 9/2020 af 18. marts 2020 hvor
sparekassen, henset til den eskalerende udvikling i Covid-19 situationen,
suspenderede de udmeldte forventninger til årsresultatet for 2020,
offentliggøres sparekassens resultat for første kvartal 2020 samt justerede
resultatforventninger for 2020.

Som følge af den makroøkonomiske usikkerhed, der er opstået i forbindelse
med Covid-19 pandemien, herunder faldende kurser og udvidelse af
kreditspænd på realkreditobligationer samt forventede højere nedskrivninger
og deraf forøgede ledelsesmæssige skøn, nedjusteres sparekassen
resultatforventninger.

I forbindelse med offentliggørelsen af årsrapporten for 2019 udgjorde
sparekassens forventninger til 2020 et resultat i niveauet 230?270 mio. kr.
før skat.

De opdaterede forventninger for 2020 udgør nu et resultat før skat i
niveauet 170-210 mio. kr.

Resultatet i første kvartal 2020 er positivt påvirket af en meget
tilfredsstillende udvikling i basisindtjeningen, der stiger med 38 %,
hvilket bringer indtjening pr. omkostningskrone (1,62 kr.) tæt på det
finansielle mål, sparekassen har fastsat og målrettet arbejder efter i
strategien ?NYE VEJE?, der løber frem til udgangen af 2021.

På grund af usikkerheden i forbindelse med Covid-19 udgør nedskrivninger på
udlån m.v. i første kvartal 2020 73,9 mio. kr. Der er i opgørelsen af
sparekassens gruppevise nedskrivninger foretaget et ledelsesmæssigt skøn på
78 mio. kr., som er afsat til dækning af eventuelle konsekvenser af
Covid-19. De samlede ledelsesmæssige skøn, der er hensat, udgør herefter
123 mio. kr., svarende til ca. 1 % af sparekassens udlån.

På trods af de store reservationer realiseres et resultat i første kvartal
2020 på 46,8 mio. kr. før skat.

Sparekassens kvartalsrapport for første kvartal 2020 offentliggøres i sin
helhed den 11. maj 2020.

                

 

 

Hovedtal
1.000 kr.  

 

Sparekassen Sjælland- Fyn A/S Koncernen

 
       
Resultatposter 1. kvartal 20 Indeks* 1. kvartal 19
       
Netto rente- og gebyrindtægter 311.655 114 273.277
Andre driftsindtægter 5.204 59 8.797
Udgifter til personale og administration 178.321 102 174.562
Af- og nedskrivninger på aktiver 11.745 72 16.311
Andre driftsudgifter 5.574 163 3.429
Basisindtjening 121.219 138 87.772
       
Kursreguleringer -24.564 2.096 -1.172
Nedskrivninger på udlån m.v. 73.900 840 8.801
Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder  

24.072   

3.400  

708
Resultat før skat 46.827 60 78.507
       
Skat 3.115 43 7.217
Resultat efter skat 43.712 61 71.290

* Indeks 31.3.2020 i forhold til 31.3.2019

Med venlig hilsen

Lars Petersson                                                   Thomas
Kullegaard
Adm. direktør                                                     Formand

Yderligere information:
Presse- og direktionsrådgiver Morten Huse Eikrem-Jeppesen, tlf.  53 85 07
70
Administrerende direktør Lars Petersson
Sparekassedirektør Lars Bolding

www.spks.dk/ir

Vedhæftet fil

* Selskabsmeddelelse nr. 13 - 2020 Nedjustering af
resultatforventninger for 2020

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.