Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-04

Sparekassen Sjælland-Fyn A/S: Resultat af generalforsamling i Sparekassen Sjælland-Fyn A/S

Selskabsmeddelelse nr. 7/2020
Holbæk, den 4. marts 2020          

                                                           

Resultat af generalforsamling i Sparekassen Sjælland-Fyn A/S   

Den 4. marts 2020 afholdtes ordinær generalforsamling i Sparekassen
Sjælland-Fyn A/S i Vipperødhallen, Rensdyrvej 4, 4390 Vipperød.

Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning og årsrapporten for 2019
samt forslag til fordeling af overskud, herunder udbetaling af udbytte på
kr. 3,00 pr. aktie, blev godkendt.

Derudover blev der valgt seks medlemmer til repræsentantskabet, følgende
blev valgt:

Direktør Annette Christensen, Asnæs
Indehaver Michael Broberg Christensen, Næstved
Ejendomsmægler Mikkel Engly Henriksen, Nykøbing Sj.
Adm. direktør Allan Kienast, Holbæk
Adm. direktør Rikke Lehmann Lundsbjerg, Roskilde
Direktør Jakob Schøitt, Holbæk

Generalforsamlingen genvalgte Deloitte Statsautoriseret
Revisionspartnerselskab som revisor for Sparekassen Sjælland-Fyn A/S.

Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til ? indtil næste ordinære
generalforsamling ? mod vederlag at lade Sparekassen Sjælland-Fyn A/S
erhverve egne aktier med op til 2 % af Sparekassen Sjælland-Fyn A/S?
aktiekapital.

Den nye lønpolitik for Sparekassen Sjælland-Fyn A/S samt vederlaget for
2020 til bestyrelsesmedlemmer i Sparekassen Sjælland-Fyn A/S blev godkendt
af generalforsamlingen.

De af bestyrelsen foreslåede vedtægtsændringer, herunder forlængelsen af
bemyndigelsen til bestyrelsen til at gennemføre kapitalforhøjelser, blev
vedtaget, indebærende følgende ændringer i vedtægterne:
      -          Ejerbogsføreren i pkt. 3.4 ændres til VP Securities A/S,
CVR.nr. 21 59 93 36
      -          Bestyrelsens bemyndigelse til gennemførsel af
kapitalforhøjelser fornyes til d. 1. marts 2025, således at vedtægternes
pkt. 4.7 slettes, og vedtægternes pkt. 4.1 til 4.3 får følgende ordlyd:
                        4.1   Bestyrelsen er indtil den 1. marts 2025
bemyndiget til ad én eller flere gange at forhøje sparekassens aktiekapital
med fortegningsret for sparekassens eksisterende aktionærer med indtil
nominelt DKK 50.000.000, jf. dog
                               pkt. 4.4.
                        4.2   Bestyrelsen er indtil den 1. marts 2025
bemyndiget til ad én eller flere gange at forhøje sparekassens aktiekapital
uden fortegningsret for sparekassens eksisterende aktionærer med indtil
nominelt DKK 50.000.000, jf. dog 
                               pkt. 4.4, ved forhøjelse af aktiekapitalen
til markedskurs, herunder som vederlag for sparekassens overtagelse af en
bestående virksomhed eller andre aktiver.
                        4.3   Bestyrelsen er indtil den 1. marts 2025
bemyndiget til ad én eller flere gange at forhøje sparekassens aktiekapital
uden fortegningsret for sparekassens eksisterende aktionærer med indtil
nominelt DKK 7.500.000, jf. dog
                               pkt. 4.4, ved forhøjelse af aktiekapitalen i
forbindelse med udstedelse af nye aktier til fordel for sparekassens
medarbejdere/og eller medarbejdere i dens datterselskaber, hvor de nye
aktier udstedes til en tegningskurs, der
                               fastsættes af bestyrelsen, og som kan være
lavere end markedskursen.
      -          Standarddagsordenen i pkt. 9.2 tilføjes 2 punkter om
henholdsvis Vejledende afstemning om godkendelse af vederlagsrapporten fra
det seneste regnskabsår og Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for det
igangværende regnskabsår.
      -          ?og Sparekassen Fyn A/S?? slettes i pkt. 17.1.

Afslutningsvist besluttede generalforsamlingen, at bemyndige dirigenten,
advokat Bo Holse til at anmelde anmeldelsespligtige beslutninger truffet af
generalforsamlingen til Erhvervsstyrelsen.   

Med venlig hilsen

Lars Petersson                                                        
Thomas Kullegaard
Administrerende direktør                                          
Formand          

Yderligere information:
Presse- og direktionsrådgiver Morten Huse Eikrem-Jeppesen, tlf.  53 85 07
70
Administrerende direktør Lars Petersson
Sparekassedirektør Lars Bolding

www.spks.dk/ir

Vedhæftet fil

* Selskabsmeddelelse nr. 7 - 2020 Resultat af generalforsamling

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.