Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-11

Sparekassen Sjælland A/S: Sparekassen Sjælland A/S :Sparekassen Sjælland sammenlægges med Sparekassen Fyn, udvider direktionen, skifter navn og offentliggø

Selskabsmeddelelse nr. 2/2016

Holb?k, den 8. februar 2016

Sparekassen Sj?lland sammenl?gges med Sparekassen Fyn, udvider direktionen,
skifter navn og offentligg?r resultatforventninger til 2015

Bestyrelsen i Sparekassen Sj?lland har besluttet, at Sparekassen Sj?llands 100
% ejede datterselskab Sparekassen Fyn sammenl?gges med moderselskabet ved en
aktivoverdragelse, hvor Sparekassen Fyns aktiver og passiver overdrages til
moderselskabet. Beslutningen er under foruds?tning af relevante myndigheders
godkendelse.

Sparekassen Sj?lland vurderer, at sammenl?gningen vil s?tte koncernen i stand
til at realisere betydelige ?konomiske og forretningsm?ssige synergieffekter.
Fra og med regnskabs?ret 2017 estimeres disse synergieffekter, at ville v?re
i niveauet DKK 20-25 mio. p? ?rlig basis.

Bestyrelsen i Sparekassen Sj?lland indstiller derudover til
generalforsamlingen, at Sparekassen Sj?lland skifter navn til Sparekassen
Sj?lland - Fyn A/S.

Samtidig gennemf?res en organisations?ndring, s?ledes at direktionen i
Sparekassen Sj?lland udvides til at best? af tre direkt?rer. Ordf?rende
direkt?r Lars Petersson f?r selskab i direktionen af Flemming B. Nielsen
(nuv?rende administrerende direkt?r i Sparekassen Fyn) og Bruno Riis-Nielsen
(nuv?rende underdirekt?r med ansvar for erhvervsomr?det i Sparekassen
Sj?lland).

Sparekassen Sj?lland offentligg?r sin ?rsrapport for 2015 den 16. marts 2016,
og koncernen forventer et resultat efter skat p? DKK 140-145 mio.

Sparekassen Sj?lland sammenl?gges med Sparekassen Fyn via en aktivoverdragelse

Sparekassen Sj?lland har analyseret fordele og ulemper ved at effektivisere
den nuv?rende koncernstruktur, s?ledes at aktiviteterne i Sparekassen Fyn
videref?res i moderselskabet Sparekassen Sj?llands regi. Baggrunden for de
gennemf?rte analyser var den forest?ende konvertering af Sparekassen Fyn fra
den nuv?rende SDC IT-platform til Bankdata IT-platformen samt ?vrige
?konomiske og forretningsm?ssige synergieffekter.

Sparekassen Sj?lland vurderer, at sammenl?gningen vil s?tte koncernen i stand
til at realisere betydelige ?konomiske og forretningsm?ssige synergieffekter.
Fra og med regnskabs?ret 2017 estimeres disse synergieffekter at ville v?re i
niveauet DKK 20-25 mio. p? ?rlig basis.

De identificerede synergieffekter best?r af:

* Effektivisering af det administrative set-up som f?lge af f?lles
IT-platform og sammenl?gning af de 2 sparekasser. Det vil mindske behovet
for administrative medarbejdere. Der vil dog ikke ske afskedigelser som
f?lge af sammenl?gningen, da afl?bet af medarbejdere, der skal p? normal
pension, opfylder det mindskede ressourcebehov.
* Reduktion af IT-udgifter.
* Reduktion af ?vrige administrationsomkostninger.

Sammenl?gningen vil blive gennemf?rt med regnskabsm?ssig effekt fra den 1.
januar 2016. Den praktiske gennemf?relse af sammenl?gningen vil ske gradvist
frem mod den 16. oktober 2016, hvor Sparekassen Fyn vil skifte IT-platform
fra SDC til Bankdata. Herefter vil koncernen blive drevet p? samme
IT-platform med de fordele, som det vil muligg?re.

Sparekassen Sj?lland har igennem de senere ?r gennemf?rt lignende
IT-konverteringer, og med koncernens betydelige erfaringer fra disse
forventes IT-konverteringen af Sparekassen Fyn at forl?be planm?ssigt.

Fremover vil s?vel Sparekassen Sj?llands som Sparekassen Fyns kunder kunne
blive betjent i alle Sparekassen Sj?llands og Sparekassen Fyns filialer.
Konverteringen vil ikke f? nogen v?sentlig praktisk betydning for Sparekassen
Fyns kunder, idet b?de kontonummer og kort forbliver det samme.

Der forventes engangsomkostninger i niveauet DKK 8-10 mio. i forbindelse med
sammenl?gningen og IT-konverteringen, som vil blive afholdt i regnskabs?ret
2016. Det giver dog ikke anledning til at ?ndre de tidligere udmeldte
forventninger til basisindtjeningen i 2016 p? DKK 367-407 mio.

Sparekassen Sj?lland erhvervede Sparekassen Fyn i august 2013 via et
offentligt k?bstilbud p? alle aktier i Sparekassen Fyn. Akkvisitionen af
Sparekassen Fyn har v?ret en ubetinget succes og vurderes at have resulteret
i en v?rditilv?kst p? DKK 328 mio. i form af indt?gtsf?rt badwill samt et
akkumuleret overskud p? DKK 115 mio. fra overtagelsestidspunktet til 30. juni
2015.

Sparekassen Sj?lland oplever en s?rdeles tilfredsstillende kundetilgang og har
samlet f?et mere end 10.000 nye kunder p? Sj?lland og Fyn i l?bet af 2015.
Koncernen m?rker tillige, at aktiviteten p? boligmarkedet - s?rligt p?
Sj?lland - er stigende blandt privatkunder, hvilket tillige med
kundetilgangen er ?rsagen til, at privatudl?net er i fremdrift og i 2015 ?get
med 10 %.

Navne?ndring

I forbindelse med sammenl?gningen har bestyrelsen i Sparekassen Sj?lland
besluttet at indstille til generalforsamlingen, at Sparekassen Sj?lland
skifter navn til Sparekassen Sj?lland - Fyn A/S for at sende det klare signal
til alle kunder, at sparekassen er hele Sj?llands og Fyns lokale
pengeinstitut. Det understreges yderligere af, at vores filialer p? Sj?lland
fortsat skilter med Sparekassen Sj?lland og vores filialer p? Fyn fortsat
skilter med Sparekassen Fyn.

Sparekassen Sj?lland og Sparekassen Fyn byder nuv?rende og kommende kunder
velkommen, og ser frem til et langt frugtbart samarbejde med alle sine kunder
under det nye navn Sparekassen Sj?lland - Fyn A/S.

Organisations?ndring

Som f?lge af sammenl?gningen med Sparekassen Fyn, har bestyrelsen besluttet at
udvide direktionen i Sparekassen Sj?lland koncernen til at best? af tre
direkt?rer.

Ordf?rende direkt?r Lars Petersson f?r selskab i direktionen af
sparekassedirekt?r Bruno Riis-Nielsen og sparekassedirekt?r Flemming B.
Nielsen.
Bruno Riis-Nielsen har v?ret ansat i Sparekassen Sj?lland siden 1. oktober
2014 som underdirekt?r med ansvar for erhvervsomr?det. Forud for ans?ttelsen
i Sparekassen Sj?lland var Bruno Riis-Nielsen i Finanstilsynet, og har
tidligere bl.a. v?ret administrerende direkt?r i Totalbanken A/S p? Fyn og
Lokalbanken i Nordsj?lland A/S.

Flemming B. Nielsen blev ansat i Sparekassen Sj?llands datterselskab,
Sparekassen Fyn, i 2012, hvor han blev administrerende direkt?r i 2014.
Flemming B. Nielsen har en HD(U). Han har tidligere arbejdet bl.a. i DnB Nor
i Luxembourg, Vestjysk Bank og BEC.

Med venlig hilsen

Lars Petersson Thomas
Kullegaard
Administrerende direkt?r Formand

Yderligere information:

?nskes yderligere information:

Presse- og direktionsr?dgiver Jan L?ve
Tlf.: 40 10 76 44

Investor Relations Manager Jan Justesen
Administrerende direkt?r Lars Petersson

Fakta om Sparekassen Sj?lland koncernen:

- Forretningsomfang 28.826 mio. kr.
- Udl?n 9.731 mio. kr.
- Indl?n 15.211 mio. kr.
- 547 medarbejdere
- 141.700 kunder
- 42 Filialer
- Kapitalprocent 15,6 %
- Kapitaloverd?kning 5,0 %-point.

Halv?rsrapport 2015 samt uddrag af prospekt dateret den 2. december 2015

Selskabsmeddelelse nr. 2 2016
http://hugin.info/171478/R/1984256/727419.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Sparekassen Sj?lland A/S via Globenewswire

HUG#1984256

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.