Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-11

Specialfastigheter Sverige AB: Specialfastigheters halvårsrapport: Stärkt förvaltningsresultat och högre marknadsvärde

Förvaltningsresultatet har stigit med 9 procent och uppgår till 701
Mkr (673 Mkr). Marknadsvärdet har sedan årsskiftet ökat med drygt 900
Mkr till 25 935 Mkr (25 002 Mkr).

Periodens resultat uppgick till 1 107 Mkr (489 Mkr), en ökning med 126
procent. Resultatet ökade främst tack vare högre hyresintäkter, högre
orealiserade värdeförändringar på förvaltningsfastigheter samt lägre
skattekostnader.

- Vi fortsätter visa upp en verksamhet i utveckling med ökade
hyresintäkter och ökat förvaltningsresultat. Den allt intensivare
debatten om säkerheten i samhället pekar på en fortsatt stark
efterfrågan på säkerhetsfastigheter och vi ökar våra investeringar
för att möta den, säger Specialfastigheters vd Åsa Hedenberg.

Hållbar verksamhet
Under perioden har vi publicerat vår första investerarrapport för de
gröna obligationer vi emitterade i november. Vi har också erhållit
vårt miljöcertifikat enligt ISO 14001.

Säkerhet är ett av våra kärnvärden och därför känns det extra roligt
att vi har fått överlämna en ny, säker tingsrättbyggnad till
Domstolsverket i Lund. Som ett led i vårt säkerhetsarbete har vi gått
med i en sammanslutning för säkra byggarbetsplatser, Håll nollan, med
målet att inga olyckor ska ske i byggbranschen.

Vi har fortsatt vårt arbete med att bli en ännu attraktivare
arbetsgivare. Ett gott betyg på vår framgång är att vi mottagit
första pris för högst attraktiv arbetsgivarindex av
Nyckeltalsinstitutet. Under Järvaveckan deltog vi i rundabordssamtal
tillsammans med Fastighetsägarna för att uppmuntra fler företag att
ta emot praoelever.

Halvårsrapporten finns bilagd, samt på www.specialfastigheter.se

Denna information är sådan information som Specialfastigheter Sverige
AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande
den 11 juli 2018 kl. 11.00.

För ytterligare information kontakta:

Kristina Ferenius, vice vd/CFO, tel 010-788 62 11

Åsa Hedenberg, vd, tel 010-788 62 01

Specialfastigheter äger och förvaltar fastigheter med säkerhetskrav.
Bolaget ägs till 100 procent av svenska staten och förvaltas genom
Regeringskansliet. Fastighetsinnehavet har en lokalarea på drygt 1,1
miljoner kvadratmeter. Marknadsvärdet uppgår till cirka 26 miljarder
kronor. Verksamheten bedrivs över hela Sverige. Mer information
hittar du på www.specialfastigheter.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/specialfastigheter-sverige-ab/r/specialfastigh...
http://mb.cision.com/Main/12474/2573195/876823.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.