Du är här

2017-05-23

SpectraCure: Kommuniké från årsstämma 2017

Vid SpectraCures årsstämma, som hölls i Lund den 23 maj 2017, fattades
följande beslut.

Beslut kring fastställande av resultat- och balansräkning m.m.

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och
balansräkningen för räkenskapsåret 2016. Styrelsen och den
verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret
2016. Vidare lämnas ingen utdelning för räkenskapsåret 2016.

Val av styrelse och av revisorer

Årsstämman beslutade om omval av ordinarie styrelseledamöterna Ingemar
Kihlström, Masoud Khayyami, Stefan Andersson-Engels, Katarina
Svanberg och Sune Svanberg, samt om omval av styrelsesuppleanten
Johannes Swartling. Ingemar Kihlström omvaldes som styrelsens
ordförande.

Årsstämman beslutade att till revisor omvälja den auktoriserade
revisorn Elena Entina och den godkände revisorn Berit Holmgren för
tiden intill slutet av årsstämman 2018.

Beslut avseende arvode

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med 200 000
kronor till styrelseordföranden och med ett prisbasbelopp vardera
till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.

Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av
aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att
öka bolagets aktiekapital med högst 2 500 000 kronor genom nyemission
av högst 25 000 000 aktier, ge ut högst 25 000 000 teckningsoptioner
och/eller uppta konvertibelt lån om högst 25 000 000 konvertibler.
Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner
och/ eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller
eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5
aktiebolagslagen (2005:551).

SpectraCure AB (publ) Lund den 23 maj 2017

För ytterligare information kontakta:

SpectraCure AB publ, VD, Masoud Khayyami, telefon: +46(0) 70 815 21 90

www.spectracure.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/spectracure/r/kommunike-fran-arsstamma-2017,c2...
http://mb.cision.com/Main/12618/2272459/678901.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.