Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-21

SpectraCure: Kvartalsrapport för tiden 2019-04-01 till 2019-06-30

Andra kvartalet 2019 (Koncernen)

Koncernen utgörs i allt väsentligt av moderbolaget eftersom ingen
verksamhet bedrivs av dess dotterbolag. Därför presenteras enbart
moderbolagets siffror. Koncernen bildades den 26 mars 2018.

Andra kvartalet 2019 (avser moderbolaget)

Nettoomsättningen uppgick till - (-) TSEK
Övriga rörelseintäkter uppgick till 663 (406) TSEK
Resultatet efter skatt uppgick till -4 149 (-4 028) TSEK
Resultat per aktie före och efter utspädning: -0,05 (-0,07) kr
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3 547 (-2 977)
TSEK

Likvida medel uppgick på balansdagen till 32 619 (7 025) TSEK
Soliditet: 79 (83)%
Första halvåret 2019 (avser moderbolaget)

Nettoomsättningen uppgick till - (-) TSEK
Övriga rörelseintäkter uppgick till 1 313 (687) TSEK
Resultatet efter skatt uppgick till -6 925 (-6 650) TSEK Resultat per
aktie före och efter utspädning: -0,08 (-0,11) kr

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -3 576 (-4 364) TSEK
Väsentliga händelser under andra kvartalet 2019

· SpectraCure har ansökt om ett nytt patent till europeiska
patentverket vilket täcker en ny teknik somförbättrar företagets
IDOSE-teknik. IDOSE-tekniken är hjärtat av företagets metod för
behandling av prostatacancer med fotodynamisk tumörbehandling (PDT).

· Fas 2 har startats. Första patienten i Fas 2 behandlades tisdagen
den 9 april vid vårt samarbetssjukhus i London, University College
London Hospital. Proceduren gick enligt planering och patienten mår
efter behandling väl.

· Preliminära resultat för de senast behandlade patienterna i
SpectraCures kliniska studie rapporterades in. Det syns, liksom för
de patienter som tidigare behandlats med hög läkemedelsdos, en mycket
tydlig behandlingseffekt på magnetkamerabilder (MR) från
behandlingsområdet, vilket indikerar destruktion av cancertumören.

· SpectraCure erhåller ytterligare forskningsbidrag från Vinnova
tillsammans med Lunds universitet om 2,8 miljoner kronor som anknyter
till det forskningsprojekt SpectraCure under 2018 gick in i.

· SpectraCure beslutade på årsstämman, som ägde rum i Lund den 23
maj, om nyval av Ulf Bladin som styrelseledamot.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· SpectraCure rapporterade positiva resultat från bolagets kliniska
Fas 1-studie. Sammanlagt behandlades 11 patienter med återfall av
prostatacancer med SpectraCures teknik med lovande och positiva
resultat i Fas 1-studien. Detta innebär att studiens primära
end-point avseende säkerhet uppnåddes. Tumöreffekten kommer att
utvärderas kontinuerligt under den fortsatta uppföljningen av
patienterna genom PSA-tester, magnetkameraundersökning, samt
vävnadsprover, detta i enlighet med det klinska protokollet.

· Under onsdagen 3 juli presenterade SpectraCure vid the 17th
International Photodynamic Association World Congress i Boston, USA.
SpectraCures CTO Johannes Swartling framförde presentationen efter en
inbjudan från konferensens arrangörer. Föredraget var välbesökt och
fick ett bra mottagande, med stort intresse.

· SpectraCures nya generation P18 är på plats. Under sommaren har de
första enheterna av den nya generationens PDT-system monterats och
testats i SpectraCures lokaler i Lund. Testerna kommer att fortsätta
och samtidigt tar det regulatoriska arbetet vid för att få
myndighetstillstånd för att använda systemet i kliniska studier.

Denna information är sådan information som SpectraCure AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 21 augusti 2019 kl 11.10

För ytterligare information kontakta:
SpectraCure AB publ, vd, Masoud Khayyami, telefon: +46(0) 70 815 21 90

Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se,
telefon: +46(0) 8 503 000 50

SpectraCure i korthet

SpectraCure bildades 2003 som ett start-up-bolag från Lunds
universitet och Lunds tekniska högskola. Bolaget är fokuserat på
cancerbehandling med medicintekniska system med laserljuskällor som
kopplas till cancertumören med införda optiska fibrer, i kombination
med ett fotoreaktivt läkemedel. Metoden benämns interstitiell
fotodynamisk tumörbehandling, förkortat PDT efter engelskans
photodynamic therapy. Denna behandlingsmetod är lämplig för invärtes
solida tumörer av olika slag, t ex i prostata och bukspottkörtel, men
även andra typer som cancer i huvud- och halsområdet.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/spectracure/r/kvartalsrapport-for-tiden-2019-...
https://mb.cision.com/Main/12618/2885509/1093260.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.