Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-12

SpectraCure: SpectraCure AB. Kvartalsrapport för tiden 2019-07-01 till 2019-09-30

Tredje kvartalet 2019

Siffrorna för 2019 avser koncernen. Föregående års siffror avser
moderbolagets siffror som i allt väsentlighet utgjorde koncernen.

· Övriga rörelseintäkter uppgick till 692 (215) TSEK
· Resultatet efter skatt uppgick till -3 054 (-1 922) TSEK
· Resultat per aktie före och efter utspädning: -0,04 (-0,03) kr
· Kassaflödet från den löpande verksamheten var -3 072 (-2 640) TSEK
· Likvida medel uppgick på balansdagen till 25 421 (2 185) TSEK
· Soliditet: 81 (85)%

Delårsrapport 2019 januari till september

· Övriga rörelseintäkter uppgick till 2 005 (902) TSEK
· Resultatet efter skatt uppgick till -9 979 (-8 572) TSEK
· Resultat per aktie före och efter utspädning: -0,12 (-0,13) kr
· Kassaflödet från den löpande verksamheten var -6 648 (-7 058) TSEK

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2019

· Bolaget rapporterade positiva resultat och goda effekter avseende
säkerheten i bolagets kliniska fas 1 studie hos patienter med
återfall av prostatacancer. Sammanlagt behandlades 11 patienter med
återfall av prostatacancer med SpectraCures teknik med lovande och
positiva resultat i fas 1 studien. Resultatet innebär att
säkerhetskraven uppfyllts och det kliniska programmet kan fortsätta
med kliniska studier i fas 2.

· SpectraCure presenterade resultat från bolagets fas 1 studie vid
17th International Photodynamic Association World Congress i Boston,
USA. Föredraget var välbesökt och intresset högt.

· De första enheterna av den nya generationens PDT-system monterades
och testades i SpectraCures lokaler i Lund.

· Bolaget förstärkte organisationen med en PR Manager.
Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Förbättrad behandlingsteknik i kampen mot prostatacancer används
direkt i pågående klinisk studie vid University College London
Hospital.

· SpectraCure driver detta EU-finansierade utvecklingsprojekt
tillsammans med samarbetspartnern MedCom GmbH.

· Nasdaq godkände Bolagets ansökan om att flytta upp aktiehandeln
till First North Premier Growth Market. SpectraCure rapporterar
enligt det internationella redovisningsregelverket IFRS, ett krav för
bolag noterade på Premier.

· Amerikanska Food and Drug Administrations (FDA) initiativ kan ge
snabbare marknadsaccess för SpectraCure.

· Teckningsperioden för TO3 infaller den 1 till 29 november 2019.

Denna information är sådan information som SpectraCure AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 12 november 2019 kl 14.00.

För ytterligare information kontakta:
SpectraCure AB publ, vd, Masoud Khayyami, telefon: +46(0) 70 815 21 90

Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se,
telefon: +46(0) 8 503 000 50

SpectraCure i korthet
SpectraCure bildades 2003 som ett start-up-bolag från Lunds
universitet och Lunds tekniska högskola. Bolaget är fokuserat på
cancerbehandling med medicintekniska system med laserljuskällor som
kopplas till cancertumören med införda optiska fibrer, i kombination
med ett fotoreaktivt läkemedel. Metoden benämns interstitiell
fotodynamisk tumörbehandling, förkortat PDT efter engelskans
photodynamic therapy. Denna behandlingsmetod är lämplig för invärtes
solida tumörer av olika slag, t ex i prostata och bukspottkörtel, men
även andra typer som cancer i huvud- och halsområdet.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/spectracure/r/spectracure-ab--kvartalsrapport...
https://mb.cision.com/Main/12618/2958905/1139953.pdf
https://mb.cision.com/Public/12618/2958905/99eacdd495cc5356.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.