Bli medlem
Bli medlem
lakareutangranser

Du är här

2021-10-27

Spel och dobbel – bra kvartal men svag guidning från Kindred och Betsson

wysiwyg_image

Ständigt i ropet är de svenska spelbolagen. Under de senaste åren har de dels fått tampas med diverse regleringar som skett runtom i Europa och även så i Sverige, dels med ESG-frågor. Senast var det Nederländerna och deras spelmyndighet, KSA, som under oktober lät fastslå att regleringen av kasino- och spelmarknaden skulle börja tidigare än väntat.

Såväl Betsson som Kindred har tidigare varit föremål för sanktioner och således kommer de drabbas av en ”cooling-off-period”, med vilket menas att de inte kommer att få tillstånd att bedriva sin verksamhet förrän ett till ett par kvartal in på 2022.

Detta kommer att påverka båda bolagens resultat och därav är det av intresse att dels studera hur det tredje kvartalet har utvecklats, dels vad de har att säga om framtiden.

 

wysiwyg_image

Betsson var först ut av de två och släppte sin rapport på tisdagen den 26 oktober. Inte bara siffrorna, Nederländerna och kommunikationen om det fjärde kvartalet har varit omdiskuterat den senaste tiden, utan även avsättningen av VD:n, Pontus Lindwall, som det så sent som den 25 oktober rapporterades ska få stanna. Hur processen bakom denna kalabalik, vilket det har varit och som det verkar fortsätta att vara, vet vi inget och investerare gör rätt i att vara extra vaksamma. Att det råder en missämja och kommunikationsbrist mellan ledning och styrelse är aldrig bra.

När siffrorna från Betsson studeras framkommer att det har varit ett bra kvartal, vilket Lindwall inleder sin rapport med; ”Ytterligare ett starkt kvartal drivet av sportboken”.

Emellertid ska det tillägas att det fjärde kvartalet har börjat svagt. Koncernens intäkter uppgick till 1 733,3 (1 676,7) mkr, vilket är en ökning med 3 % jämfört med Q3 2020. Den organiska tillväxten var 8 %. Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till 323,6 (329,1) mkr.

Detta är en minskning med 1,7 % och en minskning går även att se på den alltid så viktiga rörelsemarginalen, som minskade från tidigare 19,6 % till var 18,7 %. När resultatet efter skatt synas synliggörs att det uppgick till 287,4 mkr, vilket per aktie motsvarar 2,22 kr. Förra året var resultatet 290,6 mkr under samma mätperiod.  

Betsson, liksom alla speloperatörer, är kända för sina starka och stabila kassaflöden. Under det tredje kvartalet minskade dock även detta och det organiska kassaflödet landade på 423,5 mkr, vilket ska ställas mot Q3 2020 och det då rapporterade 494,6 mkr.

Studeras kassaflödet de senaste nio månaderna, dvs. januari t.o.m. september, har det ökat med 13,8 %, från 1160 mkr till 1321,9 mkr.

LÄS ÄVEN: Aktiespararnas chefsjurist Sverre ger råd om Volvo i Nyhetsmorgon på TV4

Lindwall betonade att sportboken har varit stark och detta blir extra tydlig, då kasinointäkterna minskade med 2,4 %, till 1276 mkr. Emellertid ökade sportboksintäkterna med 24 %, vilket är inget annat än starkt.

”Den ytterligare intäksökningen beror på framgångar med vår sportbok i kombination med goda resultat i avslutningen av fotbolls-EM och CONMEBOL Copa América samt att de inhemska fotbollsligorna inleddes igen från mitten av augusti. Det sammantaget har resulterat i att sportboksintäkterna ökade med cirka 24 procent på årsbasis. Intäksökningen har också gynnats av framgångar på nya marknader som exempelvis Latinamerika, Kroatien och Grekland.”

Betsson har kommunicerat att de ämnar satsa än mer på att bygga och utveckla sin sportbok samt att expandera till andra geografier, såsom just Latinamerika och Afrika. Det senaste tillskottet för koncernen blev Inkabet, som är verksamma mot de västliga delarna av Sydamerika. Givet de allt mer tuffa regleringarna i EU, som mer ofta än sällan försvårar för verksamma bolag under de första 12-36 månaderna, förstår man varför Betsson vill bredda sig. Det ska dock sägas att efter nämnda 12-36 månader brukar marknaden stabiliseras, vilket b.la. kan ses i Danmark.

Lindvall fokuserar på två segment i sina VD-ord, Nederländerna samt de fortsatta satsningarna i USA. Beträffande sistnämnda skriver Lindwall att man fortsätter sprida sin B2C-verksamhet i Colorado samt fortsätter arbetet med att säkerhetsställa och arbeta med alla de krav, myndighetsrapporter et cetera som krävs för att sprida sin sportbok. ”Betssons sportbok har dessutom integrerats i Striveplattformen som nu blivit certifierad i delstaten Colorado. Att Striveplattformen är certifierad kommer att gagna oss i de testnings- och certifieringsprocesser som nu påbörjas.”

Nederländerna, som är en betydande viktig geografi för Betsson, avhandlas och VD skriver här att man följer de restriktioner som gäller och ämnar ansöka om en ny licens senast i slutet av det första kvartalet 2022, i samband med att den så kallade cooling-off-perioden är till ända. Resultatet av ansökningsprocessen beräknas därefter att kunna kommuniceras efter sommaren 2022. Lindvall skriver och att han ”…hoppas då att den position som Betsson haft i Nederländerna gradvis kan återtas tack vare våra starka varumärken och en organisation med god lokal kännedom.”

wysiwyg_image

Även Kindred har en betydande del av sin verksamhet i Nederländerna. Enligt tidigare kommunikation från bolaget kommer cooling-off-perioden påverka bolagets EBITA med 12 miljoner pund per månad, vilket ska ställas till Betssons 25 mkr per månad. Hur lång tid det tar att komma tillbaka efter att licensen väl är i hamn och vad den ekonomiska konsekvensen på lång sikt blir är inget som ledningen ännu har uttalat sig om.

Om just Nederländerna redogör VD, Henrik Tjärnström, att man kommer fortsätta hålla nere sina tjänster via såväl moder- som dotterbolag för den nederländska marknaden, något man först satte sig i opposition mot, samt att man siktar på att få en licens under det andra kvartalet 2022.

Det är en återkommande fråga huruvida det är analytikerna som räknar fel, eller bolagen som levererar ”fel”. Oavsett är det intressant att se hur många analytiker under onsdagens morgonkvist skriver att det är en mindre bra rapport från Kindred.

Ja, den är mindre bra relativt de estimat som analytiker hade, men studeras de absoluta siffrorna mot såväl Q3 2020 som hur utvecklingen varit hittills under 2021 års första nio månader är det tillväxt på alla fronter.

Under det tredje kvartalet ökade spelöverskottet med 6 procent (11 procent vid oförändrade valutakurser) till 298,4 (280,7) miljoner GBP. Underliggande EBITDA ökade med 13 procent (21 procent vid oförändrade valutakurser) till 84,2 (74,6) miljoner GBP. Resultat före och efter skatt uppgick det till 71,8 (60,7) miljoner GBP respektive 60,6 (52,5) miljoner GBP. Studeras resultatet mätt per aktie landar det på 0,27 (0,23). Stärkande är även att se att Kindred dels har återköpt 2 250 000 aktier/depåbevis, dels har ökat antalet aktiva kunder från 1 650 153 till 1 738 504, en ökning motsvarande 5,3 %.

”Jag är nöjd att få redovisa ett starkt resultat för det tredje kvartalet med ett spelöverskott på 298,4 miljoner GBP, en ökning med 6 procent (11 procent vid oförändrade valutakurser) jämfört med samma period föregående år.” Så inleder Tjärnström, VD sedan 2010, sina VD-ord och fortsätter med att redogöra för att det är stabila och ökande resultat från reglerade marknader samt att satsningarna i Nordamerika fortgår. ”Vi har fortsatt fokusera på att utöka närvaron i USA genom att säkra licenser för Arizona och Iowa under kvartalet. Båda delstaterna erbjuder en stor framtida potential för Kindred. Konkurrensen i USA är fortsatt hård, men vi ser stora möjligheter i de delstater där vi kan erbjuda kunderna ett mer diversifierat produkterbjudande […].”

Precis som Betsson flaggar även Kindred för en sämre start på det fjärde kvartalet, framför allt inom segmentet sportspel, dvs. icke-casino. Det genomsnittliga dagliga spelöverskottet för de första 24 dagarna i oktober 2021 var 61 procent (59 procent vid oförändrade valutakurser) lägre än det genomsnittliga dagliga spelöverskottet för Q4 2020.

Spelöverskottet har påverkats negativt av stängningen av tjänsterna för nederländska invånare och en ovanligt låg sportboksmarginal. Under perioden understeg marginalen efter fria vad 2 procent jämfört med 13 procent motsvarande period i fjol.

Även antalet aktiva kunder har minskat under oktobers första 24 dagar. Jämfört med samma period föregående år är minskningen 13 procent. Den genomsnittliga dagliga sportspelsomsättningen minskade i sin tur med 21 procent (17 procent vid oförändrade valutakurser) och det genomsnittliga dagliga spelöverskottet från kasino minskade med 24 procent (21 procent vid oförändrade valutakurser). Givet detta ger Kindred en indikativ guidning av engångskaraktär för det fjärde kvartalet och skriver att de förväntar sig att spelöverskottet för det fjärde kvartalet 2021 kommer att ligga i intervallet 220 till 260 miljoner GBP.

Det är ingen dålig rapport från Kindred, speciellt inte när de absoluta talen granskas. Emellertid måste även de relativa tas med när man läser, granskar och tolkar rapporten och sett i detta ljus är den inte fullt ut lika starkt.

Dock växer bolaget och de fortsätter att utveckla sina olika spelutbud och tjänster. Precis som Betsson kommer de att ha ett motigt 2022 och även om de båda förväntar sig nederländska licenser till slutet av Q2 2022 bör man som investerare ändå ta rygg för att det kan dröja längre.

Man bör även vara observant på sportboken och dess marginal. Även om det kan slå från kvartal till kvartal måste den långsiktiga trenden vara stabil och helst gärna i uppgående trend.

wysiwyg_image

Spelbolagen har ett starkt 2020 bakom sig och ett relativt starkt 2021, i alla fall fram till nyheten från Nederländerna kommunicerades ut.

Om detta är ett tillfällig stopp för de annars stigande aktiekurserna, eller om det är början på mer stagnerade kurser är svårt att sia om.

Det vi dock vet är att bra bolag tenderar att fortsätta vara bra bolag. Bra bolag klarar av att möta och anpassa sig till de utmaningar och hinder som kommer i dess väg. Om Betsson och Kindred är bra bolag kommer vi få se under 2022.

Cristofer Andersson

Författare Redaktionen