Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-22

Speqta AB: Delårsrapport 2, 2019 - Rekordkvartal stärker Speqta inför ytterligare expansion

Speqta AB (publ) delårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 2019
är nu offentliggjord och finns tillgänglig på
https://speqta.com/investors/financial-reports

[image]

Väsentliga händelser under perioden

- Under andra kvartalet uppgick intäkterna till 25 633 tkr (13 465),
vilket motsvarar en ökning med 90%.

- Det justerade EBITDA-resultatet ökade med 115% och uppgick till 5
558 tkr (2 589), motsvarande en justerad EBITDA-marginal om 22% (19).

- Kassaflödet från den löpande verksamheten mellan april och juni 2019
ökade och uppgick till 3 477 tkr (244).

- Segmentet Shopping ökade omsättningen med 151% till 20 419 tkr (8
151). EBITDA ökade med 75% och uppgick till 4 784 tkr (2 734).

- Segmentet Food & Beverages omsättning uppgick till 5 208 tkr (5
314). EBITDA ökade med 169% och uppgick till 2 841 tkr (1 058).

- Speqta har rekryterat Fredrik Lindros som ny VD för att ytterligare
accelerera tillväxten inom bolaget. Fredrik tillträder 30 september
och har flerårig erfarenhet av förändringsarbete, managementkonsult
och kommer närmast från EQT ägda IP-Only.

- Byte av Certified Adviser. Speqta har från 1 juli, ingått avtal med
Västra Hamnen Corporate Finance AB avseende tjänsten som Certified
Adviser.

- Optimizer Invest Limited påkallade samtliga utestående
teckningsoptioner och ökade sitt aktieinnehav med ytterligare 5 084
746 aktier och tillförde Speqta AB (publ) ytterligare ca 15 miljoner
kronor. Efter transaktionerna uppgår Optimizer Invest ägarandel till
28,8 % av aktierna i Speqta AB (publ).

- Införande av likviditetsgarant. Speqta ingick avtal med ABG Sundal
Collier (ABG) om att ABG ska agera likviditetsgarant för Speqtas
aktie. Syftet är att främja aktiens likviditet och åtagandet startade
den 18 juni 2019.

- Konvertering av konvertibellån. Andereas Friis, Jonas Söderqvist och
Trottholmen AB (Konvertibelinnehavarna) har konverterat
konvertibellånet uppgående till 11 998 020 kronor till aktier,
motsvarande 2 423 842 nya aktier.

- Bolaget har bytt namn till Speqta AB (publ) från myTaste AB (publ)
vilket ska ses som en bekräftelse av att strategiförändringen är
genomförd och ett avstamp för bolagets tillväxt i sin nya skepnad.

- Koncernen har refinansierats med ett nytt banklån hos Nordea Bank
till konkurrenskraftig ränta. Löptid 5 år. Bankfinansieringen uppgår
till 20 MSEK samt ett avtal om en så kallad kreditfacilitet om 4
MSEK.

- Hannes Rosén har tillträtt som Chief of People Operations,
HR-ansvarig.

- Förstärkt styrelse. Under kvartalet har Lisa Gunnarsson, Nordenchef
för LinkedIn och Pär Sundberg, grundare av OTW och delägare av Brand
New Content, valts in i styrelsen.

Väsentliga händelser efter perioden
- Efter kvartalets utgång har Shopello lanserat en ny
marknadsföringskanal, Shopello.net, som förklarar tjänsten för
e-handelsbutiker på den europeiska marknaden. Förväntningen är att
Shopello.net ska öka exponeringen mot marknaden och bli ett effektivt
komplement till den traditionella uppsökande försäljningen.

- På extra bolagsstämman den 13 augusti 2019 fattades beslut om att
införa incitamentsprogram 2019/2022 C och 2019/2022 D. Beslutet togs
för att bättre återspegla de Större Aktieägarnas strategi för
Bolaget, där programmet blir mer attraktivt vid en större uppgång i
Bolagets aktiepris och mindre attraktivt vid en lägre uppgång.

VD kommenterar

"Rekordkvartal stärker Speqta inför ytterligare expansion"

Speqtas framgångsresa fortsätter. Andra kvartalet var vårt bästa
kvartal någonsin. I linje med föregående kvartal var tillväxten
mycket stark; +90% varav 62% organisk tillväxt. Justerad EBITDA ökade
med 115% till 5 558 (2 589) tkr.

Den ökade omsättningen tillskrivs främst tjänsten Shopello, inom
segmentet Speqta Shopping, som också noterar rekordnivå för både
antalet nyanslutna butiker och antal marknader. Under kvartalet
tillkom 950 nätbutiker, totalt är 2 680 nätbutiker anslutna till
Shopello som är verksamt i 17 länder i Europa.

Ny VD rekryterad

Fredrik Lindros har rekryterats som ny VD och tillträder 30 september.
Fredrik, som har gedigen erfarenhet av e-handel och digitalisering
samt besitter hög ledarkompetens och lång erfarenhet av
förändringsarbete kommer närmast från en roll som Go-To-Market
Director i EQT-ägda IP-Only. Hans viktigaste uppdrag: Bygga en
skalbar organisation som kan fortsätta expandera bolaget, både
organiskt och via förvärv.

Vi bygger för framtiden

Som ett led i arbetet med att snabbt utvecklas till en ledande global
koncern inom prestationsbaserad marknadsföring har vi både stärkt
organisationen med nyckelkompetens och flyttat in i nya lokaler. Vi
har flyttat in på WeWork på Regeringsgatan i Stockholm i syfte att
kunna skala organisationen och attrahera rätt medarbetare. Under
kvartalet har Hannes Rosén tillträtt som Chief of People Operations.
Rekryteringarna ökar kortsiktigt kostnadsbasen i bolaget men vår
bedömning är att det kommer gynna det långsiktiga arbetet att bygga
en skalbar organisation, med rätt kapacitet för att hantera allt
högre organisk tillväxt och många fler förvärv.

Vi har under kvartalet även stärkt styrelsen. Nya ledamöter är: Lisa
Gunnarsson, Nordenchef för LinkedIn och Pär Sundberg, medgrundare
till OTW och delägare i Brand New Content.

Stärkt balansräkning och positivt kassaflöde

Speqtas balansräkning har stärkts ytterligare, bland annat för att
konvertibellånet lösts in mot aktier (cirka 12 MSEK) samt till följd
av att huvudägaren Optimizer Invest valt att nyttja sina optioner
fullt ut, vilket tillförde bolaget ytterligare 15 MSEK. Detta innebär
att Speqta står väl rustat inför kommande förvärv och expansion.
Koncernen har också refinansierats med ett nytt banklån hos Nordea
Bank till konkurrenskraftig ränta. Bankfinansieringen uppgår till 20
MSEK och löper på fem år, dessutom finns ett avtal om en så kallad
kreditfacilitet om 4 MSEK. Vi kan också konstatera att vårt
kassaflöde förbättrats avsevärt från den löpande verksamheten och
mellan april och juni 2019 ökade kassaflödet till 3 477 tkr (244).

Förvärv

Vi för dialog med ett flertal potentiella uppköpsobjekt och lägger
stor vikt vid att analysera kommande förvärv; stark tillväxtpotential
och goda förutsättningar för internationell expansion är några
viktiga parametrar vi tittar på. Såväl förvärv inom vertikaler där vi
bedriver verksamhet sedan tidigare som nya, kompletterande vertikaler
är av intresse. Med vår balansräkning och förbättrade finansiering är
vi väl positionerade att agera på rätt förvärvsobjekt.

Innovation

Speqta är ett bolag som sedan starten 2003 präglas av nytänkande och
ett kreativt sökande efter nya intäktskällor. Detta kvartal vill jag
lyfta fram nyligen lanserade Bäst i test-vertikalen som har skapats
inom vårt koncept Affilijet (inom Speqta Shopping), där vi skriver
fördjupande artiklar i syfte att guida konsumenter vid val av produkt
i en rad olika kategorier. Detta är en stor trend i USA (där bland
annat Wirecutter och Buzzfeed ligger i framkant). Vi har lanserat
Bäst-i-test på Expressen och kommer att lansera tjänsten på
Nettavisen i Norge under tredje kvartalet.

Ytterligare en ny lansering är de vinprovningar online som Vinklubben
(inom Speqta Food & Beverage) erbjuder i samarbete med våra kunder
och vinimportörer. Syftet är att stärka kännedomen om Vinklubben samt
skapa intresse för kundernas produkter. Även Vinklubbens erbjudande
om att hjälpa vinföretag att nå rätt målgrupp med sin
Facebook-annonsering har utvecklats starkt under kvartalet och står
nu för en substantiell del av Vinklubbens intäkter.

Efter kvartalets utgång har Shopello lanserat en ny
marknadsföringskanal, Shopello.net, som förklarar tjänsten för
e-handelsbutiker på den europeiska marknaden. Förväntningen är att
Shopello.net ska öka exponeringen mot marknaden och bli ett effektivt
komplement till den traditionella uppsökande försäljningen.

Framtidsutsikter

Jag ser med tillförsikt och glädje fram mot att få fortsätta att bygga
Speqta tillsammans med vår nya VD Fredrik Lindros, övriga medarbetare
och vår styrelse, i nya roller för mig och min medgrundare Jonas
Söderqvist. Jag och Jonas arbetar, som tidigare kommunicerats, vidare
i bolaget och kommer att fokusera på utveckling av nya tjänster och
affärsmöjligheter, strategiska samarbeten samt utveckling av vår
tekniska plattform i syfte att förbättra den och möjliggöra
synergier.

Speqta har utvecklats till ett bolag i stark tillväxt, väl förankrat
på en marknad som utvecklas mycket positivt. Nu har Speqta goda
förutsättningar att ta nästa kliv mot målet att bli en av de ledande
aktörerna inom prestationsbaserad marknadsföring.

Kommande rapporttillfällen

- Delårsrapport 3, januari - september 14 november 2019

- Bokslutskommuniké 2019, januari - december 20 februari 2020

Denna information är sådan information som Speqta AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 22 augusti 2019 kl. 08:30 CET.

Mediakontakt:

Andereas Friis
VD / Medgrundare Speqta AB (publ)
andereas.friis@speqta.com
+46 (0) 739 944 670

Om Speqta
Speqta är ett digitalt mediehus som äger och driver ett ledande
internationellt annonsnätverk samt ett antal digitala produkter och
tjänster inom prestationsbaserad marknadsföring av e-handelsbutiker.
Bolaget har två affärsområden: Speqta Shopping samt Speqta Food &
Beverage. Bolaget är listat på Nasdaq First North Premier i Stockholm
under namnet "speqt".

Bolagets Certified adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB,
telefonnummer: +46 40 20 02 50,

e-mail: ca@vhcorp.se.
-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/speqta-ab/r/delarsrapport-2--2019---rekordkva...
https://mb.cision.com/Main/7124/2885619/1093378.pdf
https://mb.cision.com/Public/7124/2885619/ae821c0f1fc93f08.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.