Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-12

Spiffbet AB: Delårsrapport juli - september 2019

Tredje kvartalet 2019

· Intäkterna för tredje kvartalet uppgick till 536 (0) TSEK.
· Resultatet efter finansiella poster var -5 164 (-3 519) TSEK.

Perioden januari - september 2019

· Intäkterna för perioden uppgick till 536 (1) TSEK.
· Resultatet efter finansiella poster var -12 978 (-8 836) TSEK.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

· Spelet Arena Live lanserades med Supabets och Powerbets i samband
med Africa Cup of Nations inom ramen för det tidigare ingångna
avtalet med Supabets. Lansering skedde i Ghana, Kenya, Tanzania,
Zambia, Uganda och Nigeria.

· Spiffbet förvärvade per den 30 juli speltillverkaren STHLMGAMING
som fram till dess lanserat sju slotspel, vilka sålts både direkt
till en europeisk operatör och indirekt via ett nätverk främst till
bolag verksamma på europamarknaden. Verksamheten i STHLMGAMING
förväntas generera mellan 2 till 3 miljoner kronor i löpande intäkter
under helåret 2019 och konsolideras från förvärvstidpunkten.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Spiffbets produkt Timebet gick live med Powerbets och Supabets.
Timebet som är en vidareutveckling av Take5live erbjuder ett flertal
olika tidsbaserade spel på olika utfall i matchen som mål, hörna,
frispark, kort och straff. Timebet lanserades i Tanzania, Ghana,
Zambia, Uganda och Nigeria.

· Spiffbet tecknade ett avtal med Betconstruct avseende integration
av sportspel och casinospel på Betconstructs spelplattform. Avtalet
innebär att Spiffbets spel blir tillgängliga för speloperatörer över
hela världen via Betconstructs plattform.

· Spiffbet skrev ett intentionsavtal avseende en investering i en
spelstudio fokuserad på marknaden i Latinamerika. Avtalet innebär att
bilda ett samägt bolag med NGT Interactive LLC, verksamt under namnet
New Games Technology. Samarbetsbolaget kommer att verka under namnet
Copacabana Gaming. Avsikten är att utse Staffan Cnattingius till VD i
Copacabana Gaming samtidigt som han tar rollen som försäljningschef i
Spiffbet-koncernen.

· Spiffbet genomförde en riktad kvittningsemission om 1 971 325
aktier till Recall Capital Nordic AB, vilken inbringade cirka 1,7
miljoner kronor.

VD om tredje kvartalet

Under det tredje kvartalet börjar vi se resultatet vårt arbete att
ställa om Spiffbets verksamhet från handelsplats till spelleverantör.
Vår spelkatalog innehåller fler spel och består numera även av
kasinospel. Spiffbet har stärkt upp organisationen inom
produktutveckling och försäljning.

Under inledningen av kvartalet lanserades ArenaLive tillsammans med
Supabets i samband med de afrikanska mästerskapen. Lanseringen
gjordes på Supabets 50/50-ägda online-plattform Powerbets i fem
länder, Ghana, Tanzania, Zambia, Uganda och Nigeria. Senare under
kvartalet följde vi upp lanseringen av ArenaLive med att lansera
Timebet tillsammans med Powerbets. Lanseringarna av dessa sportspel
gav oss ny erfarenhet som vi kan använda för lansering hos europeiska
eller latinamerikanska operatörer där mognaden för denna typ av spel
är högre. Något som är mycket positivt är att spelens innovativa
karaktär lockar operatörer som ger oss möjlighet att integrera oss
mot dem. När vi väl har integrerat in en operatör kan vi erbjuda fler
spel då detta inte medför nämnvärt merarbete, varken för operatören
eller för Spiffbet.

Spiffbet genomförde förvärvet av STHLMGAMING under juli. Genom
förvärvet har vi fått en beprövad portfölj med sju kasinoslottar som
genererar löpande intäkter. Spelen används för närvarande av
befintliga kunder på exklusiv basis. Avsikten är att lansera
STHLMGAMINGs spel på nya marknader och därmed dra nytta av Spiffbets
många kundrelationer. Detta kräver vissa tekniska anpassningar,
vilket vi har påbörjat. Organisatoriskt har integrationen av
STHLMGAMING varit snabb och vi kunde redan under tredje kvartalet dra
väsentlig nytta av STHLMGAMINGS kompetens och kontakter.

Under september skrev vi avtal med Betconstruct som är en viktig
speldistributör på de marknader Spiffbet agerar. Distributionsavtalet
omfattar samtliga produkter och är en viktig byggsten i Spiffbets
expansion. Målet är att lansera såväl sportspel som kasinospel på
Betconstructs distributionsplattform. Återigen är det våra sportspel
som gör att vi skiljer oss från konkurrenterna och som banar väg för
den lönsammare spelkategorin kasinospel.

Genom avtalet med MrSlotty tar vi ett första steg mot att bli
distributör. Avtalet ger oss rätt att distribuera MrSlottys katalog
av spel utan geografiska inskränkningar. Detta är ett viktigt
tillskott till vårt erbjudande inom kasinospel som vi kan erbjuda på
tillväxtmarknader och det kompletterar vårt eget sortiment på ett
utmärkt sätt.

Under kvartalet färdigställde vi Casino on the House som lanserades
under varumärket STHLMGAMING på den europeiska marknaden tillsammans
med Relax Gaming. Lanseringen gick mycket bra och spelet fick bra
placering hos de speloperatörer som erbjöd spelet. Vid lanseringar på
andra marknader av detta spel, eller varianter på det, förväntar vi
oss liknande respons.

Efter tredje kvartalets utgång

Spiffbet har som ambition att etablera verksamhet på
tillväxtmarknader. Flera sådana marknader finns i Latinamerika.
Affären med Copacabana Gamings ägare är därför högintressant eftersom
den ger Spiffbet tillgång till flera spännande spelmarknader. Vidare
får Spiffbet tillgång till en lokal spelstudio med hög produktivitet
och lokala partners. Affären ger oss också en väsentlig förstärkning
inom försäljning och breddar vårt utbud till att innefatta bingospel.
Även om inte affären är fullt genomförd har vi redan etablerat ett
gott samarbete med Copacabana Gaming kring marknadsföring,
försäljning och spelutveckling. Ambitionen är att slutföra affären
under fjärde kvartalet

Spiffbet har påbörjat ett arbete med att uppgradera den egna
kasinospelplattformen för att kunna ta in fler spel och erbjuda
kampanjverktyg och andra kringfunktioner. Vi ser detta arbete som
strategiskt viktigt då en plattform med hög kapacitet möjliggör en
snabb expansion genom utveckling av egna spel och förvärv av mindre
spelutvecklare samt gör oss till en mer intressant leverantör då vi
kan erbjuda verktyg som förbättrar kundupplevelsen. Vårt mål är att
arbetet med plattformen ska vara avslutat innan utgången av fjärde
kvartalet.

Vi ser också över och följer upp den interna effektiviteten i syfte
att använda våra resurser på bästa sätt och skapa en vassare
organisation som klarar av att möta krav från kunder och skapa
attraktiva produkter. Exempelvis har vi rekryterat två nya personer
inom försäljning, båda med gedigen branscherfarenhet. Det kan även
ske genom att vi fasar ut konsulter och fasar in egna anställda.

Spiffbet är idag en spelleverantör som kan erbjuda ett bredare
sortiment och fler produkter än tidigare. Vi har visat att vi kan
bygga effektivt genom förvärv. Vi har en tydlig agenda och ett
effektivt i ledning och styrelse, vilket ger gör att vi snabbt kan
utnyttja möjligheter som vi identifierar löpande. Både affären med
STHLMGAMING och Copacabana Gaming är ett resultat av detta arbete.
Vår ambition är att fortsätta att vara ett bolag som aktivt deltar i
den pågående branschkonsolideringen.

Stora utmaningar men tillförsikt inför 2020

Under resten av året och under 2020 kommer vi fortsätta vårt
strukturerade arbete med bygga upp vår produktportfölj, etablera nya
kundrelationer och lansera fler spel hos nya och befintliga kunder.
Vi har visserligen utmaningar framför oss under 2020 men också stora
möjligheter att få effekt av det förändringsarbete som har bedrivits
under flera år. Vi siktar på full utväxling på genomförda förvärv, vi
ser framför oss nya förvärv, produktportföljen kommer vara så pass
bred att vi blir intressanta även för de största kunderna, vår nya
säljorganisation kommer att vara intrimmad och vår tekniska plattform
kommer vara på plats. Jag fram emot 2020 med tillförsikt och är
övertygad om att vi då kommer se kraften av förändringsarbetet som
har bedrivits under framförallt det senaste året.

Stockholm den 12 november 2019 Henrik Svensson, VD

Finansiell information

Bokslutskommuniké 2019 den 20 februari 2020

Delårsrapport Q1 2020 den 15 maj 2020

Övrigt

Årsstämma kommer att hållas i Stockholm den 22 maj 2020.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets
revisorer.

Kvartalsrapporten för tredje kvartalet 2019 finns på Spiffbets
webbplats, www.spiffbet.se

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten
ger en rättvisande översikt av koncernens och moderbolagets
verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker
och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i
koncernen står inför.

Stockholm den 12 november 2019

Karl Trollborg Jacob Dalborg

Styrelsens ordförande Styrelseledamot

Per Ganstrand Henrik Svensson

Styrelseledamot, tillförordnad CFO Styrelseledamot, VD

För ytterligare information:

Henrik Svensson, VD. Mobil: 070-650 02 15,
henrik.svensson@spiffbet.com

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Spiffbet är
skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 12 nov 08:40 CET

Om Spiffbet AB

Spiffbet utvecklar onlinespel för kasino och betting som marknadsförs
under varumärkena Spiffbet Casino, STHLMGAMING och Spiffbet Sports.
Kasinospelen ska vara underhållande och möta behovet på flera olika
internationella marknader. För samma kunder har Spiffbet Sports
etablerat en unik nisch som ligger mellan traditionell betting och
kasinospel. Den operativa verksamheten bedrivs i dotterbolagen
Spiffbet Malta Ltd. och SpiffX Curacao N.V. med licens nr
N.V.#365/JAZ Sub-License GLH-OCCHKTW0701042018.

Spiffbet AB är marknadsnoterat på Nasdaq First North Growth Market med
tickern SPIFF och G&W Fondkommission som certified advisor, e-post:
ca@gwkapital.se, telefon 08-503 000 50.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/spiffbet-ab/r/delarsrapport-juli---september-...
https://mb.cision.com/Main/7790/2959306/1139713.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.