Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-14

Spiffbet AB: Spiffbet avser genomföra en företrädesemission om ca 26,5 miljoner kronor i samband med förvärvet av Metal...

· Styrelsen föreslår till årstämman den 22 maj 2020 att genomföra en
emission av aktier som vid full teckning skulle tillföra Bolaget 26
462 235,10 kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

· Emissionen omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtaganden
motsvarande cirka 85 procent.

· Motiven till företrädesemissionen är att säkra Spiffbets
rörelsekapitalbehov relaterat till förvärvet av Metal Casino samt
inleda en försiktig expansion av Metal Casino i Asien och
Latinamerika.

· Vidare har Spiffbet för avsikt att ytterligare förvärva online
kasino-operatörer. Företrädesemissionen kommer också göra det möjligt
att bredda Bolagets existerande spelportfölj samt etablera Spiffbet i
Latinamerika genom samriskbolaget Copacabana Gaming.

Styrelsen för Spiffbet AB ("Bolaget") har beslutat att i samband med
årsstämman den 22 maj 2020 föreslå att genomföra en emission av
aktier som vid full teckning skulle tillföra Bolaget 26 462 235,10
kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionen
omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande
cirka 85 procent.

Motiven till företrädesemissionen är att säkra Spiffbets
rörelsekapitalbehov relaterat till förvärvet av Metal Casino, som
pressmeddelades den 23 mars 2020, samt inleda en försiktig expansion
av Metal Casino i Asien och Latinamerika. Vidare har Spiffbet för
avsikt att ytterligare förvärva online kasino-operatörer.
Företrädesemissionen kommer också göra det möjligt att bredda
Bolagets existerande spelportfölj samt etablera Spiffbet i
Latinamerika genom samriskbolaget Copacabana Gaming. Delar av
emissionslikviden kommer också användas till att betala tillbaka
brygglån om totalt 8 miljoner kronor.

Kallelse till årsstämma offentliggörs den 14 april 2020 genom särskilt
pressmeddelande

Bolaget kommer att upprätta ett investeringsmemorandum med anledning
av nyemissionen som inte är föremål för godkännande av
Finansinspektionen. Memorandumet kommer att offentliggöras genom
pressmeddelande innan teckningsperioden inleds.

Företrädesemissionen i korthet:

· Styrelsen föreslår att stämman beslutar att öka Bolagets
aktiekapital med högst 12 251 034,75 kronor genom en nyemission av
högst 98 008 278 aktier. Beslutet är villkorat av att stämman även
beslutar om ändringar i bolagsordningen avseende gränserna för
Bolagets aktiekapital och antal aktier.

· Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som
på avstämningsdagen för nyemissionen, 29 maj 2020, är registrerade
som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

· Aktieägare ska för en (1) befintlig aktie erhålla två (2)
teckningsrätter. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en
(1) nyemitterad aktie. Teckningskursen är 0,27 kronor per aktie.

· Vid full teckning tillförs Bolaget genom nyemissionen 26 462
235,10 kronor. Full teckning skulle leda till en utspädning om 67 %
för aktieägare som inte deltar i emissionen.

· Emissionskostnaderna för nyemissionen beräknas uppgå till cirka 2
miljoner kronor.

· Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden
från ett antal större aktieägare, externa investerare samt styrelse
och ledning uppgående till cirka 22,5 miljoner kronor.
Företrädesemissionen omfattas därmed till cirka 85 % av
teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Preliminär tidplan för emissionen:

22 maj 2020 Årsstämma

28 maj 2020 Offentliggörande av memorandum

29 maj 2020 Avstämningsdag för deltagande i emissionen

1 - 15 juni 2020 Teckningsperiod

1 - 11 juni 2020 Handel i teckningsrätter

17 juni 2020 Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i emissionen

Emissionsinstitut och rådgivare:

Hagberg & Aneborn Fondkommision AB är emissionsinstitut i samband med
företrädesemissionen, och Skill Advokater AB är legal rådgivare till
Bolaget.

För ytterligare information:

Henrik Svensson, VD. Mobil: 070-650 02 15,
henrik.svensson@spiffbet.com

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Spiffbet är
skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 14 apri 16:05 CET

Om Spiffbet AB

Spiffbet utvecklar onlinespel för kasino och betting som marknadsförs
under varumärkena Spiffbet Casino, STHLMGAMING och Spiffbet Sports.
Kasinospelen ska vara underhållande och möta behovet på flera olika
internationella marknader. För samma kunder har Spiffbet Sports
etablerat en unik nisch som ligger mellan traditionell betting och
kasinospel. Den operativa verksamheten bedrivs i dotterbolagen
Spiffbet Malta Ltd. och SpiffX Curacao N.V. med licens nr
N.V.#365/JAZ Sub-License GLH-OCCHKTW0701042018.

Spiffbet AB är marknadsnoterat på Nasdaq First North Growth Market med
tickern SPIFF och G&W Fondkommission som certified advisor, e-post:
ca@gwkapital.se, telefon 08-503 000 50.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/spiffbet-ab/r/spiffbet-avser-genomfora-en-for...
https://mb.cision.com/Main/7790/3087412/1229256.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.