Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-12

Spiffbet AB: Spiffbet lägger förankrat bud på Metal Casino

· Spiffbet lägger villkorat bud på speloperatören Metal Casino
· Metal Casinos aktieägare får drygt 30 procents ägarandel i
Spiffbet vid full anslutning

· Samgåendet rekommenderas av Metal Casinos styrelse och har
accepterats av 51,2 procent av Metal Casinos aktieägare

· Transaktionen ger påtagliga synergier både på kort och lång sikt
· Spiffbet blir speloperatör och får genom Metal Casino goda
förutsättningar att driva konsolidering av branschen

[Metal Casino]

Spiffbet erbjuder aktieägarna i Vrtcl Gaming Group Sweden AB ("Metal
Casino") att genom en apportemission byta sina aktier i Metal Casino
mot nyemitterade aktier i Spiffbet, varmed Metal Casino blir ett
dotterbolag till Spiffbet. Genomförandet av transaktionen bedöms
väsentligt öka omsättningen i Spiffbet samt ge en positiv
resultateffekt från och med 2021. Spiffbet blir en aktör med två
olika verksamhetsgrenar - en inom spelutveckling och en inom
speloperatörsverksamhet. Båda verksamhetsgrenarna är intressanta för
fortsatt tillväxt genom förvärv.

Metal Casino driver online casino och sportspel med fokus på bland
annat Sverige, Storbritannien, Tyskland och Finland. Sedan starten
hösten 2017 har Metal Casino lyckats etablera sig som ett av
spelbranschens mest unika varumärken med världskända företrädare som
bland andra Ozzy Osbourne. Metal Casino har sedan starten lockat mer
än 50.000 deponerande spelare som tillsammans gjorde
spelarinsättningar om 147 MSEK under 2019. Under 2019 uppgick
spelaröverskottet (net gaming revenue) till 26 MSEK och
rörelseresultatet var negativt. Fokus har varit att bygga det starka
varumärket Metal Casino och omsättningstillväxt. Under 2020 har
ledningen i Metal Casino skiftat fokus till lönsamhet och budgeterat
en utplaning i intäkter för 2020. Ledningens ambition är att uppnå
lönsamhet på månadsbasis under 2021. Metal Casino arbetar på en
etablering i Asien och inledde en lansering i Japan i slutet av 2019.

Sammanslagningen med Spiffbet ger stora fördelar:

1) Synergier - på kort sikt leder samgåendet till effektiviseringar, vilka kommer leda till minskade overheadkostnader. På längre sikt bedöms också intäktssynergier finnas i form av att Metal Casino kan använda Spiffbets produkter och båda bolagen kan uppnå större effektivitet på marknaden genom att samarbeta inom en rad utvecklingsprojekt som exempelvis en lansering i Latinamerika och Asien samt intern utveckling av spel dedikerade till Metal Casino.

2) Spiffbet och Metal Casino kan vidare tillsammans delta i den pågående konsolideringen bland mindre speloperatörer och ha fördelar av att kunna erbjuda en noterad aktie.

"Det här är ett strategiskt viktigt och stort steg för Spiffbet när vi
går in i operatörsmarknaden och även kan delta i konsolideringen inom
operatörssegmentet. Metal Casino blir ett nytt ben i Spiffbets
verksamhet som vi hoppas kan växa signifikant på sikt. Det blir ett
positivt tillskott för alla som arbetar på Spiffbet, att inom samma
företagsgrupp både kunna utveckla och anpassa produkter i direkt
samarbete med en operatör och att få access till branschkunnig
personal som har direktkontakt med våra slutliga användare." säger
Henrik Svensson, VD på Spiffbet.

"Genom samgåendet med Spiffbet får Metal Casino alla de fördelar som
en börsnotering innebär, något som från början har varit en del av
vår strategi. Det stärker oss oerhört i den pågående
branschkonsolideringen där vi avser att vara en drivande kraft.
Samtidigt får vi tillgång till finansiering på kapitalmarknaden,
vilket är viktigt om vi vill driva konsolidering och stärka vårt
varumärke på befintliga marknader samtidigt som vi kan etablera oss
på nya marknader.", säger Michael Freudenthal, medgrundare av Metal
Casino.

Spiffbets förvärvserbjudande innebär att aktieägare i Metal Casino
genom aktiebytet för varje fem aktier i Metal Casino erhåller sex
nyemitterade aktier i Spiffbet. Vid full anslutning till erbjudandet
kommer maximalt 21 230 954 Spiffbet aktier emitteras, vilket ger
aktieägarna i Metal Casino ett ägande om drygt 30 procent av
Spiffbet, motsvarande ett värde om cirka 10,6 MSEK baserat på en
aktiekurs om 0,50 kronor per aktie i Spiffbet. Det totala antal
aktier i Spiffbet ökar vid full anslutning till 70 235 093.

Erbjudandet rekommenderas av Metal Casinos styrelse och har
accepterats av 51,2 procent av Metal Casinos större aktieägare genom
att dessa har undertecknat ett apportavtal. Ambitionen är att under
två veckor förankra erbjudandet även hos övriga aktieägare i Metal
Casino genom undertecknande av apportavtal, för att därefter kunna
genomföra affären. Sista dag för att acceptera erbjudandet är den 25
mars 2020. Styrelsen i Spiffbet förbehåller sig emellertid rätten att
förlänga erbjudandet. Metal Casino har 118 aktieägare och är inte
börsnoterat.

Budet är villkorat av att:

· Spiffbet ingår apportavtal med aktieägare i Metal Casino
representerande minst 90% av samtliga aktier och röster i Metal
Casino,

· Spiffbet innan tillträdesdagen genomfört en legal och finansiell
due diligence av Metal Casino och dess dotterbolag med för Spiffbet
tillfredställande resultat,

· Spiffbet senast i samband med apportemissionen säkerställer
finansiering av den sammanslagna enheten,

· Spiffbet styrelse beslutat om apportemissionen i enlighet med
apportavtalet.

För ytterligare information:

Henrik Svensson, VD Spiffbet. Mobil: 070-650 02 15,
henrik.svensson@spiffbet.com

Michael Freudenthal, medgrundare Metal Casino. Mobil: 070-864 04 04,
michael@metalcasino.com

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Spiffbet är
skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 12 mars 2020, 08:17 CET

Om Spiffbet AB

Spiffbet utvecklar onlinespel för kasino och betting som marknadsförs
under varumärkena Spiffbet Casino, STHLMGAMING och Spiffbet Sports.
Kasinospelen ska vara underhållande och möta behovet på flera olika
internationella marknader. För samma kunder har Spiffbet Sports
etablerat en unik nisch som ligger mellan traditionell betting och
kasinospel. Den operativa verksamheten bedrivs i dotterbolagen
Spiffbet Malta Ltd. och SpiffX Curacao N.V. med licens nr
N.V.#365/JAZ Sub-License GLH-OCCHKTW0701042018.

Spiffbet AB är marknadsnoterat på Nasdaq First North Growth Market med
tickern SPIFF och G&W Fondkommission som certified advisor, e-post:
ca@gwkapital.se, telefon 08-503 000 50.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/spiffbet-ab/r/spiffbet-lagger-forankrat-bud-p...
https://mb.cision.com/Main/7790/3057402/1209787.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.