Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-06-18

Spiffbet AB: Spiffbets företrädesemission är genomförd

Företrädesemissionen i Spiffbet AB om 26 462 235 kronor har slutförts. Emissionen har tecknats till 100 procent enligt nedan:

  Aktier Andel
Tecknat med företräde: 44 594 020 45,5%
Tecknat utan företräde: 11 836 851 12,1%
Garanter: 26 856 564 27,4%
Garantiersättning: 5 888 889 6,0%
Kvittning av lån 8 831 954 9,0%
Summa: 98 008 278 100,0%

Med företrädesrätt tecknades 45,5 procent. Utan företrädesrätt tecknades 12,1 procent. Då emissionen var garanterad till 85 procent tecknas 27,4 procent av garantikonsortiet. En del av garantiersättningen utgörs av nyemitterade aktier vilka tecknas inom ramen för emissionen, 6,0 procent. Resterande aktier, 9,0 procent, tecknas genom en kvittning av lån gentemot A veces AB. Därmed är emissionen tecknad till 100 procent.
Bolaget tillförs genom nyemissionen totalt 26,5 miljoner kronor, före emissionskostnader, vilka bedöms till cirka 2 miljoner kronor.
Totala antalet aktier som emitteras i företrädesemissionen uppgår till 98 008 278. Efter registrering kommer totala antalet aktier i Spiffbet AB att uppgå till 166 203 885. Aktiekapitalet kommer att uppgå till 20 775 486 kronor. Endast ett aktieslag finns i bolaget.
Betalning för tilldelade aktier tecknade utan stöd av företrädesrätt ska ske enligt instruktion på utsänd avräkningsnota, som skickas omkring den 22 juni 2020. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Nya aktier förväntas registreras hos Bolagsverket under början av juli 2020. Därefter kommer BTA att bokas om till aktier.

Författare Spiffbet AB

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.