Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-10

SpiffX: Lösenperioden pågår för SpiffX TO1

Lösenperioden för de teckningsoptioner SPIFFX TO1 som emitterades i
samband med nyemissionen i maj 2015 pågår fram t o m den 31 maj.

Handel med teckningsoptioner pågår på First North till och med fredag
den 27 maj 2016.

Teckningsoptioner som inte utnyttjas kommer att förfalla och bli
värdelösa.

För att förhindra att teckningsoptionerna förfaller värdelösa måste
innehavaren antingen utnyttja sina teckningsoptioner senast tisdagen
den 31 maj 2016 (observera att förvaltare kan ha tidigare sista
svarsdag) eller sälja dem via First North senast den 27 maj 2016

.

Utnyttjande av teckningsoptioner, direktregistrerade innehavare
Direktregistrerade innehavare av SPIFFX TO1 ska anmäla lösen av
teckningsoptioner genom att fylla i och skicka in särskild
anmälningssedel till emissionsinstitutet Aktieinvest FK.
Anmälningssedeln ska vara Aktieinvest FK tillhanda senast den 31 maj
2016. Observera att även betalning för de nya aktierna ska vara
Aktieinvest FK tillhanda senast den 31 maj 2016, i enlighet med
instruktioner på anmälningssedeln.

Utnyttjande av teckningsoptioner, förvaltarregistrerade innehavare
Förvaltarregistrerade innehavare av teckningsoptioner (d v s
exempelvis om innehavet finns i en depå hos bank eller
fondkommissionär) ska anmäla utnyttjande av teckningsoptioner genom
att kontakta sin förvaltare och följa förvaltarens instruktioner
avseende anmälan om teckning samt betalning. Observera att förvaltare
kan ha ett sista svarsdatum som infaller ca en vecka innan sista
anmälningsdagen.

Leverans av nya aktier
De nya aktierna kommer att levereras till tecknarnas konto som
interimsaktier (SPIFFX IA). Därefter kommer de att tas upp till
handel på First North så snart emissionen blivit registrerad hos
Bolagsverket och Euroclear, vilket beräknas ske i slutet av juni
2016.

TO1, villkor i korthet:

· Två (2) SPIFFX TO1 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad
aktie i SpiffX AB.

· Teckningsperioden för utnyttjande avslutas tisdag den 31 maj 2016.
Sista dag för handel med TO1 är fredag den 27 maj 2016.

· Emissionskursen vid utnyttjande av optioner är 6,90 kr per aktie.
Fullständiga villkor för SPIFFX TO1 kan laddas ner på
http://spiffx.se/IR/option Instruktioner för utnyttjande av
teckningsoptioner samt anmälningssedel finns på
http://spiffx.se/IR/option

Kontaktuppgifter vid eventuella frågor:
SpiffX AB
E-post: info@spiffx.se

Aktieinvest FK
Telefon: 08 - 5065 1795
E-post: emittentservice@aktieinvest.se

För ytterligare information se www.spiffx.se

Kontaktperson:

VD, Tobias Fagerlund, 070-415 05 85, tobias@spiffx.com

SpiffX driver en handelsplattform med en unik optionsmarknad och en
darkpool (orderböcker med dolda handelsvolymer) för handel i
sportodds till marknadsledande pris via webbplatsen www.spiffx.com
samt utvecklar och marknadsför konsumentinriktade spelapplikationer
med hävstång. Den operativa verksamheten bedrivs i dotterbolaget
SpiffX Malta Ltd med licens nr LGA/CL3/851/2012 utfärdad av Malta
Gaming Authority den 26 april 2013. SpiffX AB är marknadsnoterad på
First North och G&W Fondkommission är bolagets certified advisor.

Viktig information
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till bland
annat USA, Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika eller
något annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för
legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte
heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står
i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna
anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från
1933 ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra
jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande innehåller inte, och utgör inte en inbjudan
eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller handla med
teckningsoptioner eller andra värdepapper i SpiffX AB. Varken
teckningsoptionerna, de betalade tecknade aktierna eller de nya
aktierna kommer att registreras enligt United States Securities Act
eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas
till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där
eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som
inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag
i Kanada.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/spiffx/r/losenperioden-pagar-for-spiffx-to1,c2...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.