Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-02-23

SpiffX: SpiffX AB, Bokslutskommuniké januari - december 2016

Full fart framåt!

Perioden i sammandrag

· Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 446 633 kr
(292 585 kr) och till 1 466 492 kr (1 179 949 kr) för helåret.

· Resultatet för fjärde kvartalet uppgick till
-3 068 974 kr (-2 980 795 kr) och till -10 361 544 kr (-8 733 006 kr)
för helåret.

· Resultatet per aktie för tredje kvartalet uppgick till -0,39 kr
och för helåret -1,31 kr.

· Eget kapital var vid årets utgång negativt och uppgick till -0,04
kr per aktie. (Åtgärdat genom företrädesemission under inledningen av
2017).

· Matchade belopp på marknadsplatserna (spelomsättning på SpiffXs
marknadsplatser) var under fjärde kvartalet 14 379 590 kr (10 583 930
kr), vilket är en ökning med ca 36 % jämfört med motsvarande perioder
förra året. Under 2016 som helhet matchades 47 858 110 kr (34 465 852
kr), vilket är en ökning med ca 39 % jämfört med 2015.

· Vid utgången av 2016 hade SpiffX 38 497 st. registrerade kunder,
vilket är en ökning med drygt 33,5 % jämfört med bolagets 28 819 st.
registrerade kunder vid utgången av tredje kvartalet 2016 och med
nästan 370 % jämfört med utgången av 2015.

· Träffade avtal om Take5Live med australiensiska operatören
Cardinal House i november 2016.

· Träffade i december avtal med brittiska operatören 21Bet om att
leverera Take5Live till dem.

· Bolaget har förstärkt säljorganisationen och marknadsbearbetningen
genom att ingå samarbetsavtal med ett antal externa resurser.

· Vid extra bolagstämma i december fattades beslut om att genomföra
en företrädesemission under januari och februari 2017.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Företrädesemissionen genomfördes under januari och februari och
har tillfört bolaget 12,7 MSEK före emissionskostnader. Emissionen,
vilken övertecknades med drygt 100 %, har renderat 15 862 406 nya
aktier (totalt 23 793 609) och ett nytt aktiekapital om 2 974 201,12
SEK.

· I januari träffades avtal med kenyanska operatören Cheza Gaming om
lansering av Take5Live och utveckling av bettingprodukter för den
afrikanska marknaden.

· I februari deltog SpiffX mycket aktivt på den ledande
branschmässan ICE i London och stod bl.a värd för ett seminarium
kring den afrikanska bettingmarknaden.

Verksamheten

SpiffX driver världens första optionsmarknad samt en darkpool för
handel med sportodds. Erbjudandet innebär att ge storspelare,
spelbolag och nöjesspelare får möjlighet att ingå hävstångspositioner
och att handla med odds för att spekulera eller för att hantera
portföljrisker. SpiffX erbjuder även attraktiva konsumentprodukter
inom affärsområdet SpiffX Games. Konsumentprodukter som bygger på
aktiviteten på de underliggande marknadsplatserna och användande av
optionsmarknaden i realtidsspel på olika sportevent och som spelbolag
kan erbjuda sina kunder. Bolaget har utvecklat sin tekniska
plattform för marknadsplatserna baserat på modeller från den
finansiella marknaden och dess högfrekvenshandel.

Teknikutvecklingen sker i det svenska bolaget som också äger mjukvaran
för den tekniska plattformen.

SpiffX AB har ett helägt dotterbolag, SpiffX Holding Malta Ltd, som i
sin tur har ett helägt dotterbolag, SpiffX Malta Ltd, som driver den
operativa verksamheten och är licensierat av de maltesiska
myndigheterna.

VDs kommentar:

Full fart framåt!

Det är med stor glädje och med en rejäl dos stolthet jag konstaterar
att det har hänt en hel del positivt sedan vårt senaste
rapporttillfälle. Steg för steg får vi våra antaganden bekräftade.
Då, i november 2016, skrev jag att vi förväntade oss att teckna ett
antal nya avtal under perioden fram till nästa rapporttillfälle.
Bolaget kungjorde också att en företrädesemission skulle genomföras
för att säkra den långsiktiga finansiering och för att öka
koncentrationen och intensiteten i försäljnings- och
etableringsarbetet.

Fulltecknad emission och flera samarbeten närmar sig lansering

Emissionen är avklarad och samtliga större ägare och väldigt många av
de mindre tecknade sina fulla tilldelningar och mer därtill.
Emissionen övertecknades med drygt 100 %, över 97 % av de nya
aktierna tecknades med stöd av företrädesrätter och nästan 18
miljoner aktier tecknades utan företräde. Vi tycker att det visar på
inte bara ett stort förtroende för bolaget utan också på en fortsatt
tilltro till vår idé och vision om att etablera "kasinofierade"
bettingprodukter brett på den internationella spelmarknaden. En
tilltro som vi ödmjukt tackar för och som jag är övertygade om att vi
står i begrepp att göra oss förtjänta av.

Den övertygelsen grundar jag i de konkreta avtal som vi träffat med
etablerade operatörer sedan vi publicerade förra rapporten. I
november slöt vi avtal med australiensiska Cardinal House och i
december med brittiska 21Bet och vi har goda förhoppningar om att
båda kommer att vara i produktion inom en inte allt för lång framtid.
Integrationsarbetet med den kenyanska operatören Cheza Gaming, med
vilken vi slöt ett avtal om Take5Live och produktutveckling så sent
som i förra månaden, pågår för fullt. Vi har utvecklat en mycket
innovativ sms-funktionalitet för att stödja deras satsning på våra
produkter och är i slutskedet av det testnings- och
integreringsarbete som föregår deras skarpa lansering.

Hög aktivitet och förstärkt organisation

Vi har en unik möjlighet att skapa ett starkt avtryck på den
afrikanska spelmarknaden med produkter vars enkelhet och
funktionalitet röner ett stort intresse. Den afrikanska marknaden är
i hela branschens blickfång och att vi har etablerat konkreta
samarbeten och marknadsingångar gör SpiffX och våra produkter
intressanta för många. Det stod klart för oss inte minst i samband
med att vi under branschens stora årliga mässa - ICE i London - nu i
början av februari stod värdar för ett seminarium kring Afrika och
tillväxtmöjligheterna på den afrikanska marknaden.

Vår tekniska organisation och produktutveckling går på högvarv. Vi har
under perioden stärkt vår organisation med ytterligare säljresurser.
Vi är nu finansierade på ett vis som säkerställer våra satsningar och
som ger oss utrymmet att fullfölja våra ambitioner. Vår
spelomsättning steg under förra årets sista kvartal med 36 % jämfört
med tredje kvartalet och vårt kundantal växte med drygt 33 % under
samma period. Vårt redan intensiva säljarbete har tillförts
ytterligare resurser och när vi tittar i glaskulan och siar om nya
framtida kundavtal gör vi det med tillförsikt och med höga
förväntningar.

Jag har sagt det förut men det tål att sägas igen: Det är ett
långsiktigt och tålamodsprövande arbete vi är mitt uppe i men vi är
övertygade om att det kommer att ge resultat och att våra produkter
kommer att låta tala om sig inte bara som roliga, spännande och
innovativa produkter för slutkonsumenten utan också som förstklassiga
kundanskaffningsverktyg med hög marginal för enskilda operatörer. Det
är full fart framåt!

Tobias Fagerlund, Verkställande direktör

Kommande rapporttillfällen

· Delårsrapport Q1 2017 den 18 maj 2017
· Delårsrapport Q2 2017 den 24 augusti 2017
· Delårsrapport Q3 2017 den 23 november 2017
· Bokslutskommuniké 2017 den 21 februari 2018

Ordinarie bolagsstämma kommer att hållas i Stockholm den 20 juni 2017.

För mer information hänvisar vi till den fullständiga delårsrapporten
som finns publicerad på? bolagets hemsida:
http://spiffx.se/IR/delarsrapporter

För ytterligare information se www.spiffx.se

Kontaktperson:

VD, Tobias Fagerlund, 070-415 05 85, tobias@spiffx.com

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som SpiffX AB är
skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 23 januari 2017 kl. 08:30 CET.

SpiffX driver en handelsplattform med en unik optionsmarknad och en
darkpool (orderböcker med dolda handelsvolymer) för handel i
sportodds till marknadsledande pris via webbplatsen www.spiffx.com
samt utvecklar och marknadsför konsumentinriktade spelapplikationer
med hävstång. Den operativa verksamheten bedrivs i dotterbolaget
SpiffX Malta Ltd med licens nr LGA/CL3/851/2012 utfärdad av Malta
Gaming Authority den 26 april 2013. SpiffX AB är marknadsnoterad på
First North och G&W Fondkommission är bolagets certified advisor.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/spiffx/r/spiffx-ab--bokslutskommunike-januari-...
http://mb.cision.com/Main/7790/2196004/633180.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.