Du är här

2017-05-18

SpiffX: SpiffX AB, delårsrapport januari - mars 2017

Första Take5Live-kunden i produktion

Första kvartalet i sammandrag

· Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 345 749 kr
(423 076 kr).

· Resultatet för kvartalet uppgick till -4 012 177 kr (-2 310 728
kr).

· Resultatet per aktie för första kvartalet uppgick till -0,17 kr
räknat på antalet aktier efter den i perioden genomförda
företrädesemissionen och till -0,51 kr räknat på antalet aktier före
företrädesemissionen.

· Eget kapital per aktie uppgår vid periodens slut till 0,42 kr.
· Matchade belopp på? marknadsplatserna (spelomsättning på? SpiffXs
marknadsplatser) var under första kvartalet 11 109 075 kr (11 262 605
kr), vilket är i det närmaste oförändrat jämfört med samma period
förra året.

· Vid utgången av det första kvartalet hade SpiffX 50 703 st.
registrerade kunder, vilket är en ökning med nästan 32 % jämfört med
bolagets 38 497 st. registrerade kunder vid utgången av 2016 och med
334 % jämfört med samma period förra året.

· Företrädesemissionen genomfördes under januari och februari och
har tillfört bolaget 12,7 MSEK före emissionskostnader. Emissionen,
vilken övertecknades med drygt 100 %, har renderat 15 862 406 nya
aktier (totalt 23 793 609) och ett nytt aktiekapital om 2 974 201,12
SEK. Bolaget har nu 23 793 609 st. aktier mot 7 931 203 st. innan.

· I januari träffades avtal med kenyanska operatören Cheza Gaming om
lansering av Take5Live och utveckling av bettingprodukter för den
afrikanska marknaden.

· I februari deltog SpiffX mycket aktivt på den ledande
branschmässan ICE i London och stod bl.a. värd för ett seminarium
kring den afrikanska bettingmarknaden.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· I slutet av april blir den kenyanska operatören Cheza Gaming den
första externa kunden att lansera Take5Live. Detta i Kenya under
namnet "Hela5".

· Närvarar i april vid eventet "Betting on Football" i London och
presenterar där tre nya "Sport Random Games" från affärsområdet
SpiffX Games vilka togs emot med stort intresse.

· Det tillkännages att VD Tobias Fagerlund kommer att lämna
positionen som VD under det kommande halvåret.

Verksamheten

SpiffX driver världens första optionsmarknad samt en darkpool för
handel med sportodds. Erbjudandet innebär att ge storspelare,
spelbolag och nöjesspelare får möjlighet att ingå hävstångspositioner
och att handla med odds för att spekulera eller för att hantera
portföljrisker. Bolaget har utvecklat sin tekniska plattform för
marknadsplatserna baserat på modeller från den finansiella marknaden
och dess högfrekvenshandel.

Inom affärsområdet SpiffX Games, som är bolagets huvudsakliga
fokusområde, erbjuds Konsumentprodukter som bygger på aktiviteten på
de underliggande marknadsplatserna och användande av optionsmarknaden
i realtidsspel på olika sportevent och som spelbolag kan erbjuda sina
kunder. Dessa kallas "Sport Random Games" och är ett nytt segment
inom bettingbranschen.

Teknikutvecklingen sker i det svenska bolaget som också äger mjukvaran
för den tekniska plattformen.

SpiffX AB har ett helägt dotterbolag, SpiffX Holding Malta Ltd, som i
sin tur har ett helägt dotterbolag, SpiffX Malta Ltd, som driver den
operativa verksamheten och är licensierat av de maltesiska
myndigheterna.

VD:s kommentar:

Första Take5Live-kunden i produktion

När detta skrivs har vi på SpiffX nyligen kommit hem ifrån årets
"Betting on Football"-konferens vilken hölls på Chelseas hemmaarena
Stamford Bridge under första veckan av maj. "Betting on Football" är
ett av de, om inte det, största branscheventet som fullt koncentrerar
sig på fotboll, spel på fotboll och på aktörer inom fotbollsdelen av
spelindustrin. En stor och viktig tillställning alltså med "alla" de
viktiga spelarna och aktörerna på plats. Självfallet så också SpiffX.
På plats i London presenterade vi våra tre nya "Sport Random Games"
vilka alla är innovativa vidareutvecklingar av Take5Live-konceptet.
Spel där konsumenten på ett enkelt och underhållande vis kan spela på
att givna saker ska hända inom en given tid i ett event. Spelen togs
emot med stort intresse och vi är mycket glada att vår
produktportfölj växer så snabbt som den gör.

För oss på SpiffX bekräftar tillfällen som dessa hur väl våra
produkter och våra tankar kring hur spelbolag kan förnya och
vitalisera produktutbudet och kunderbjudandet stämmer överens med
industrins utveckling. Vi får ett erkännande och en uppmärksamhet som
fyller oss med självförtroende och stärker oss i vår övertygelse om
att våra idéer och "kasinofierade" bettingprodukter - "Sport Random
Games" - inom vad vi kallar SpiffX Games kommer att etablera sig och
få fäste på den internationella spelmarknaden. Intresset för oss är
stort och vi lägger nu våra samlade resurser på vår B2B-satsning
under affärsområdet SpiffX Games och våra "Sport Random Games". Vi är
stolta över de arbete vi gör och tror benhårt på att det kommer att
betala sig väl.

Självfallet vill vi, liksom ni aktieägare, att det ska gå fortare. Att
vi ska se resultatet av vårt arbete i kronor och ören. Det händer
hela tiden mycket och vi har sedan en tid flera bra och starka
kundavtal på plats av vilka några är i integrations- och
lanseringsfasen. Först av dem står Kenyanska Cheza Gaming som
avslutade sin integration i början av april och som nu sedan några
veckor är i processen att rulla ut vår produkt Take5Live i Kenya
under namnet Hela5. Det är för tidigt att dra några större slutsatser
av deras lansering men det är mycket tillfredsställande att
konstatera att den tekniska integreringen hittills fungerat utmärkt
och det är med spänning vi ser Chezas succesivt ökade
marknadsföringsansträngningar och resultatet av dem an.

Förklaringen till den lägre omsättningen och resultatet i första
kvartalet är helt enkelt att emissionen i början av året tog mycket
av vår koncentration och innebar en del kostnader och att vi innan
den var genomförd inte hade marknadsföringsresurser i den
utsträckning vi önskade. Det har vi nu även om vi går mot en sommar
vilken ur ett fotbollsperspektiv är ovanligt lugn. I år har vi verken
VM, EM eller något OS på agendan och antalet matcher kommer att vara
lägre än andra mer fotbollsspäckade år. Våra marknadsplatser kommer
att vara öppna och erbjuda spel i så stor utsträckning som möjligt
men det är först när de stora ligorna drar igång igen i augusti vi
räknar med att det tar riktigt fart.

Efter snart tre år som VD för SpiffX kommer jag under hösten att lämna
den posten. Jag kommer att fortsätta att vara mycket aktiv och
verksam i bolaget genom styrelsearbete men någon annan kommer att ta
VD-rollen. Det är ingen dramatik i detta utan ett beslut som jag och
mina kollegor är helt överens om. Bolaget kommer under hösten att gå
in i nästa intensiva expansionsfas i vilken ett nytt ledarskap med
tydlig fokus på aktiv försäljning och kundimplementering kommer att
ta vid. Vem som kommer att vara operationellt ansvarig för nästa
spännande fas i SpiffXs utveckling och när i tiden det kommer att ske
kommer naturligtvis att kommuniceras så snart som möjligt.

Vi arbetar alla oförtrutet vidare med att etablera SpiffX och våra
fantastiska konsumentprodukter på den internationella spelmarknaden.
Arbetet går framåt och vi ser hela tiden hur intresset för oss växer
och har gått live med vår första Take5Live-kund Cheza Gaming. Vi ser
fram emot att framöver kunna berätta mer om hur deras lansering går.

För ytterligare information se www.spiffx.se

Kontaktperson:

VD, Tobias Fagerlund, 070-415 05 85, tobias@spiffx.com

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som SpiffX AB är
skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 18 maj 2017 kl. 08:00 CET.

SpiffX driver en handelsplattform med en unik optionsmarknad och en
darkpool (orderböcker med dolda handelsvolymer) för handel i
sportodds till marknadsledande pris via webbplatsen www.spiffx.com
samt utvecklar och marknadsför konsumentinriktade spelapplikationer
med hävstång. Den operativa verksamheten bedrivs i dotterbolaget
SpiffX Malta Ltd med licens nr LGA/CL3/851/2012 utfärdad av Malta
Gaming Authority den 26 april 2013. SpiffX AB är marknadsnoterad på
First North och G&W Fondkommission är bolagets certified advisor.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/spiffx/r/spiffx-ab--delarsrapport-januari---ma...
http://mb.cision.com/Main/7790/2267916/675958.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.