Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-24

SpiffX: SpiffX AB, delårsrapport juli - september 2016

Fortsatt intensiv säljfokus med bra respons från operatörer och
nyemission

Tredje kvartalet i sammandrag

· Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 311 026 kr
(293 268 kr) och till 1 019 859 kr (793 192 kr) för årets tre första
kvartal.

· Resultatet för tredje kvartalet uppgick till
-2 360 258 kr (-1 772 709 kr) och till -7 292 570 kr (-5 728 732 kr)
för årets tre första kvartal.

· Resultatet per aktie för tredje kvartalet till -0, 30 kr.
· Eget kapital per aktie uppgår vid periodens slut till 0,32 kr.
· Matchade belopp på marknadsplatserna (spelomsättning på SpiffXs
marknadsplatser) var under tredje kvartalet 10 583 930 kr (9 059 443
kr) och under årets tre första kvartal 33 478 520 kr (24 277 583 kr),
vilket är en ökning med ca 38 % jämfört med motsvarande perioder
förra året.

· Vid utgången av det tredje kvartalet hade SpiffX 28 819 st.
registrerade kunder, vilket är en ökning med drygt 35 % jämfört med
bolagets 21 329 st. registrerade kunder vid utgången av andra
kvartalet 2016 och med nästan 250 % jämfört med samma period förra
året.

· Take5Live erbjöds i skarp miljö med gott utfall under EURO 2016.
· Närvarade i september vid eventet "Betting on Sports" i London
vilket ledde till flera konkreta diskussioner med potentiella kunder.

· Bolaget har förstärkt teknikorganisationen genom att nyanställa
flera resurser.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Under oktober har säljorganisationen förstärkts med nya resurser.
· Styrelsen har föreslagit en företrädesemission för att säkerställa
bolagets långsiktiga finansiering. Emissionen, vilken är villkorad av
beslut på extra bolagsstämma i december 2016, har som målsättningen
att tillföra bolaget 12.7 MSEK före emissionskostnader. Fullständiga
villkor kommer att meddelas separat men varje befintlig aktie ger
rätt att teckna två nyemitterade aktier till kursen 0,80 kr per
styck. Totalt kommer maximalt 15 862 406 aktier att emitteras.

Verksamheten

SpiffX driver världens första optionsmarknad samt en avancerad
kostnadseffektiv darkpool för handel med sportodds. Erbjudandet på
bolagets marknadsplatser innebär att ge storspelare, spelbolag och
nöjesspelare möjlighet att ingå hävstångspositioner och att handla
med odds för att spekulera eller för att hantera portföljrisker.
SpiffX erbjuder även attraktiva konsumentprodukter inom affärsområdet
SpiffX Games. Konsumentprodukter som bygger på aktiviteten på de
underliggande marknadsplatserna och användande av optionsmarknaden i
realtidsspel på olika sportevent och som spelbolag kan erbjuda sina
kunder.

Bolaget har utvecklat sin tekniska plattform för marknadsplatserna
baserat på modeller från den finansiella marknaden och dess
högfrekvenshandel.

SpiffX AB har ett helägt dotterbolag, SpiffX Holding Malta Ltd, som i
sin tur har ett helägt dotterbolag, SpiffX Malta Ltd, som driver den
operativa verksamheten och är licensierat av de maltesiska
myndigheterna. Teknikutvecklingen sker i det svenska bolaget som
också äger mjukvaran för den tekniska plattformen.

VDs kommentar:

Fortsatt intensiv säljfokus med bra respons från operatörer och
nyemission

Vi har det senaste året arbetat intensivt med att öka kännedomen om
våra produkter och med att bearbeta marknaden för att fånga det
momentum jag tidigare talat om att vi upplever. Vi har ökat vår
närvaro vid olika branschevent och har utökat våra resurser för sälj.
Vi verkar inom ett högteknologiskt område där ledtiderna är långa
både vid införsäljning och produktionssättning av nya produkter men
är nu nära att nå vårt mål för ett antal nya samarbeten under året.
Det högintensiva arbetet under hösten har bidragit till att ett
flertal operatörer visar stort intresse för att ta in våra produkter
i sitt utbud av spelprodukter. Min bedömning är att arbetet kommer
att lyckas och resultera i samarbetsavtal inom kort, vi räknar med
att sluta ett antal operatörsavtal före nästa rapporttillfälle.

Under perioden har SpiffX genomfört ett antal olika kundträffar och
erhållit mycket värdefull feedback på plattformen och den tekniska
prestandan. Kunderna uppskattar den enkla och funktionella
navigeringen mellan olika event och produkter. Hög tillgänglighet och
snabba uppdateringar är andra positiva återkopplingar. Flertalet som
spelar Spiffindex gillar spelets utformning live där varje bet är
aktivt under 5 min. Vissa detaljer har uppdaterats och justerats
efter kundernas önskemål. Och vi kommer fortsätta att vara lyhörda
genom att kontinuerligt förbättra vårt erbjudande liksom att
intensifiera vår marknadsföring. Vi har en fortsatt mycket god
kundtillväxt och vår kundbas växer med ca 35 % i tredje kvartalet.

Styrelsen har beslutat att föreslå en emission med företräde för dig
som redan är aktieägare i SpiffX. Vi har idag kallat till extra
bolagsstämma dagarna före jul för att vi direkt efter helgerna ska
kunna genomföra emissionen. Det gör vi för att säkra vår finansiering
för en lång tid framöver och för att kunna öka koncentrationen och
intensiteten i vårt försäljnings- och etableringsarbete. Bolagets
största ägare och ledning tar ett självklart och stort ansvar i
emissionen som också till huvudsak kommer att vara garanterad av
bolagets största ägare och ledning. Vi tror att de villkor vi satt
gör emissionen intressant på många vis och är övertygade om att
SpiffX kommer att visa sig vara en bra investering för aktieägarna.
Jag kommer själv att teckna min del och hoppas befintliga aktieägare
ger oss fortsatt förtroende genom att göra detsamma.

Vi är medvetna om att det funnits mer att önska av vår kommunikation
under det senaste halvåret och jag utlovar en förändring i det. Vi
ska självfallet vara mer aktiva i samtalet med våra ägare och andra
intressenter och inte bara koncentrera oss på marknadsbearbetning och
produktutveckling. Vi kommer att förändra och förstärka vår
organisation ytterligare i början av nästa år för att kunna öka
säljfokuseringen än mer och avser att lämna en kontinuerligare
information om det och om vår verksamhet och våra framsteg i övrigt
framöver.

Det är ett långsiktigt och tålamodsprövande arbete vi är mitt uppe i
och jag kan inte nog understryka den tillförsikt och optimism vi inom
bolaget känner för vårt erbjudande och våra produkter. Vi håller på
att etablera en helt ny standard för handel med odds och vår
övertygelse att våra konsumentprodukter kommer att låta tala om sig
inte bara som roliga, spännande och innovativa produkter för
slutkonsumenten utan också som förstklassiga kundanskaffningsverktyg
med hög marginal för enskilda operatörer står fast.

Tobias Fagerlund, Verkställande Direktör

Kommande rapporttillfällen

· Bokslutskommuniké 2016 den 23 februari 2017
· Delårsrapport Q1 2017 den 18 maj 2017
· Delårsrapport Q2 2017 den 24 augusti 2017
· Delårsrapport Q3 2017 den 23 november 2017

För mer information hänvisar vi till den fullständiga delårsrapporten
som finns publicerad på? bolagets hemsida:
http://spiffx.se/IR/delarsrapporter

För ytterligare information se www.spiffx.se

Kontaktperson:

VD, Tobias Fagerlund, 070-415 05 85, tobias@spiffx.com

SpiffX driver en handelsplattform med en unik optionsmarknad och en
darkpool (orderböcker med dolda handelsvolymer) för handel i
sportodds till marknadsledande pris via webbplatsen www.spiffx.com
samt utvecklar och marknadsför konsumentinriktade spelapplikationer
med hävstång. Den operativa verksamheten bedrivs i dotterbolaget
SpiffX Malta Ltd med licens nr LGA/CL3/851/2012 utfärdad av Malta
Gaming Authority den 26 april 2013. SpiffX AB är marknadsnoterad på
First North och G&W Fondkommission är bolagets certified advisor.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/spiffx/r/spiffx-ab--delarsrapport-juli---septe...
http://mb.cision.com/Main/7790/2129380/594517.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.