Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-01-26

SpiffX: SpiffX AB:s nyemission kraftigt övertecknad

SpiffX AB (publ) ("SpiffX") tillförs ca 12,7 MSEK före
emissionskostnader. Nyemissionen med företrädesrätt för bolagets
aktieägare avslutades den 25 januari 2017. Totalt tecknades ca 97-98
procent av de nyemitterade aktierna med stöd av företrädesrätt.
Därutöver har ca 18 miljoner aktier tecknats utan stöd av
företrädesrätt. SpiffX kommer därmed att tillföras 12,7 MSEK före
emissionskostnader.

Emissionen genomförs i enlighet med beslut fattade på extra
bolagsstämma den 22 december 2016.

Teckningskursen för de nya aktierna var 0,80 kronor per aktie. Antalet
aktier i Bolaget ökar genom nyemissionen med 15 862 406 till 23 793
609.

Betalning för tilldelade aktier tecknade utan stöd av företrädesrätt
ska ske enligt instruktion på utsänd avräkningsnota, omkring den 1
februari 2017. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om
tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Nya aktier
förväntas registreras hos Bolagsverket under vecka 7, 2017. Därefter
kommer BTA att bokas om till aktier. De nya aktierna beräknas tas upp
till handel på First North under vecka 8, 2017.

G&W Fondkommission är finansiell rådgivare till SpiffX i samband med
nyemissionen.

För ytterligare information se www.spiffx.se

Kontaktperson:

VD, Tobias Fagerlund, 070-415 05 85, tobias@spiffx.com

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som SpiffXAB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 26 januari 2017 kl. 11:10 CET

SpiffX driver en handelsplattform med en unik optionsmarknad och en
darkpool (orderböcker med dolda handelsvolymer) för handel i
sportodds till marknadsledande pris via webbplatsen www.spiffx.com
samt utvecklar och marknadsför konsumentinriktade spelapplikationer
med hävstång. Den operativa verksamheten bedrivs i dotterbolaget
SpiffX Malta Ltd med licens nr LGA/CL3/851/2012 utfärdad av Malta
Gaming Authority den 26 april 2013. SpiffX AB är marknadsnoterad på
First North och G&W Fondkommission är bolagets certified advisor.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/spiffx/r/spiffx-ab-s-nyemission-kraftigt-overt...
http://mb.cision.com/Main/7790/2174350/619510.pdf

Författare WKR