Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-27

Spillvärme från BillerudKorsnäs möjliggör grönt industriprojekt

Spillvärme från produktionen på BillerudKorsnäs bruk i Frövi kommer att tas tillvara och användas till driften av en cirka 20 hektar stor industrietablering, bland annat  Sveriges största växthusodling av tomater. Det blev klart när BillerudKorsnäs tecknade ett avtal med företaget WA[3]RM, som utvecklar cirkulära lösningar genom att ta till vara på fabrikers restströmmar som tex överskottsvärme.

- Det här är i linje med BillerudKorsnäs höga ambitioner inom hållbarhet, säger fabrikschefen i Frövi Richard Morén.

- Vår affärsidé är att utmana konventionella förpackningar, men det är också viktigt för BillerudKorsnäs att bidra till kampen mot klimatförändringarna. Idag är 97 procent av BillerudKorsnäs verksamhet helt fossilfri och vi samarbetar gärna med företag som liksom vi jobbar för ett klimatneutralt samhälle.

För BillerudKorsnäs del handlar det om överskott av värme från produktion av pappersmassa. Genom att samla spillvärme och distribuera den till växthuset bidrar BillerudKorsnäs till en cirkulär process och därmed en hållbar matproduktion.

-  Vi bidrar redan till energiförsörjningen av Lindesberg genom att föra över spillvärme till Linde Energi. Att som ortens största arbetsgivare få möjlighet att bidra till att odla grönsaker i Frövi samtidigt som vi tar vara på vår överskottsvärme känns naturligtvis väldigt bra, säger Ingrid Engström, Senior Director Technology

För mer information, vänligen kontakta:

Richard Morén, Fabrikschef BillerudKorsnäs Frövi, +46 706 72 28 72 richard.moren@billerudkorsnas.com,

Ingrid Engström, Senior Director Technology, +46 706 18 42 08 ingrid.engstrom@billerudkorsnas.com

Sofia Granerfeldt, Communication Manager, +46 703 45 10 94 sofia.granerfeldt@billerudkorsnas.com

[image]

BillerudKorsnäs levererar förpackningsmaterial och -lösningar som utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vi är en världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial och har kunder i över 100 länder. Företaget har åtta produktionsanläggningar i Sverige, Finland och Storbritannien och cirka 4 500 anställda i över 13 länder. BillerudKorsnäs omsätter ca 24 miljarder SEK och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.billerudkorsnas.se

1 (1)

Författare Cision