Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-17

SPOL: Avklaring av den regnskapsmessige klassifiseringen av gaver og kundeutbytte

Det vises til bankens børsmelding 7. februar 2020 om uklarhet rundt
klassifisering av utdelinger fra grunnfondskapitalen (gaver og kundeutbytte)
etter IFRS.

Finanstilsynet har i brev datert 17. februar 2020 til banken uttalt at
regnskapsføringen av kundeutbytte og gaver skal behandles som en
overskuddsdisponering i samsvar med finansforetaksloven § 10-17. Dette innebærer
en videreføring av gjeldende regnskapspraksis for sparebanker med kundeutbytte.

Source Url: https://newsweb.oslobors.no/message/495663

Författare OSE News