Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-07-21

Sportamore: Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016

Sportamore AB (publ) (Nasdaq Stockholm) offentliggör idag resultatet
för perioden 1 januari - 30 juni 2016.

1 april - 30 juni

· Nettoomsättningen uppgick till 153,8 (131,5) MSEK under det andra
kvartalet.

· Försäljningstillväxten för samma period var 17 (51) procent.
· Rörelseresultatet uppgick till 0,0 (-11,0) MSEK.
· Resultat per aktie före utspädning var 0,00 (-1,28) SEK.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -17,2
(-30,6) MSEK.

· Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgår i segmentet
Sverige till 3,0 (-0,8) MSEK.

1 januari - 30 juni

· Nettoomsättningen uppgick till 298,9 (235,2) MSEK för det första
halvåret.

· Försäljningstillväxten under perioden var 27 (40) procent.
· Rörelseresultatet uppgick till 1,1 (-27,5) MSEK.
· Resultat per aktie före utspädning 0,12 (-3,22).
· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -18,0
(-37,0) MSEK.

"Sportamore levererar återigen ett kvartal med tillväxt under
lönsamhet. Bolaget genererar ett överskott i hemmamarknaden Sverige
som nyttjas för att på ett balanserat sätt upprätthålla hög synlighet
online i marknader utanför Sverige och samtidigt visa överskott i
bolaget som helhet. Detta i enlighet med vårt fokus på tillväxt under
lönsamhetsförbättring.

Försäljningen i perioden uppgår till 155 (133) MSEK i ett kvartal med
växlande förutsättningar. Inledningsmånaden april var utmanande med
kall väderlek och stora historiska jämförelsetal. Utöver detta
belastades också april av en osedvanligt hög ström av returer
hänförliga till föregående kvartal vilket ytterligare tyngde månaden
och därmed också kvartalet. Under maj och juni har bolaget haft en
försäljningsutveckling i linje med vår förväntan.

Bolaget har under perioden vuxit och ytterligare stärkt sin ställning
i samtliga nordiska marknader. Tillväxten är en effekt av dels en
ökning i antalet aktiva kunder, men också ett högre genomsnittligt
engagemang per kund. Under andra kvartalet växte den aktiva
kundstocken med 25 000 kunder jämfört med årets första kvartal och
bolaget har nu drygt 620 000 aktiva kunder. Över 40 procent av
periodens kunder återkom inom 90 dagar efter föregående transaktion
och köpfrekvensen bland aktiva kunder fortsätter att öka.

Genomsnittligt ordervärde har minskat jämfört med samma period
föregående år, detta som en effekt dels av en högre returgrad i
perioden och dels av att prissättningen i sommarrean varit mer
aggressiv än under jämförelseperioden för att säkerställa rätt
utgående lagervärden på vårens och sommarens varor. Returgraden visar
inte någon markant ökning över längre tidsperioder utan ökningen är
primärt av sekventiell karaktär baserat på stora utgående volymer i
slutet av föregående kvartal. Våra lagervårdande åtgärder har varit
framgångsrika och antalet sålda enheter per transaktion har ökat
under perioden. Lagervärdet vid periodens slut uppgick till 122,4
(94,2) MSEK och varulagret är fortsatt kurant, mindre än 15 procent
härstammar från tidigare säsonger.

Bruttomarginalen i perioden förbättras till 35,0 (33,8) procent och
det sammanlagda resultatet (EBITDA) för bolaget uppgår till 0,4 MSEK,
att jämföra med -10,7 MSEK för samma period föregående år.
Resultatförbättringen härrör primärt från förbättrade
bruttomarginaler och minskade marknadsföringskostnader i relation
till omsättning. Segmentet Sverige levererar ett EBITDA-resultat på
3,0 MSEK eller 3,1 procent i ett kvartal med återhållsam nivå på
marknadssatsningar. Bolagets totala marknadsföringskostnader i
kvartalet uppgår till

15,2 (26,4) MSEK.
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under kvartalet till
-17,2 (-30,6) MSEK, en markant förbättring mot föregående år där
periodens underskott reflekterar den lageruppbyggnad som skett för
att möta ökad efterfrågan. Bolagets finansiella position är fortsatt
god och kassan uppgår på balansdagen till 22,1 MSEK exklusive
beviljad kreditfacilitet om 40 MSEK. Kassaflödet förväntas stärkas på
årsbasis vilket gör att bolaget är fullfinansierat för den nu
liggande affärsplanen, dock kommer kassaflödet också fortsättningsvis
uppvisa tydliga säsongsvariationer."

Johan Ryding, VD

För ytterligare information, besök www.sportamore.se eller kontakta:

Johan Ryding, VD

Telefon: 0705 56 22 26

Om Sportamore

Sportamore AB (publ) är Nordens största och snabbast växande
sportbutik på nätet. Bolaget grundades under 2009 och hade sin första
handelsdag på nätet 1 maj 2010. I maj 2015 noterades bolaget på
NASDAQ Stockholm och under 2015 attraherade Sportamore över 37
miljoner besökare och blev utnämnda till Årets Nätbutik inom Sport
och Outdoor av Prisjakt medlemmar samt Årets Kundtjänst på Nordic
E-Commerce Awards. Under 2016 har Bolaget fortsatt vinna priser och
blivit utsedda till Årets bästa e-handelssajt av Internet World.
Sportamore säljer cirka 15 000 produkter från cirka 300 olika
varumärken representerande mer än 30 olika sporter. Bolaget har sedan
starten fokuserat på att ha ett mycket attraktivt kunderbjudande
genom fri frakt, fria returer, 30 dagars öppet köp samt prisgaranti.

För mer information www.sportamore.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sportamore/r/delarsrapport-1-januari---30-juni...
http://mb.cision.com/Main/4496/2048970/542523.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.