Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-23

Sportamore: Kommuniké från årsstämma

Sportamore AB (publ) höll årsstämma den 23 april 2014 varvid i
huvudsak följande beslut fattades.

Beslöts att fastställa den framlagda resultaträkningen och
balansräkningen.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att Bolagets resultat enligt
den fastställda balansräkningen skulle balanseras till nästa års
räkenskaper.

Beslöts att bevilja styrelseledamöterna och verkställanande direktören
ansvarsfrihet för deras uppdrag för Bolaget under räkenskapsåret
2013.

Beslöts att arvode skulle utgå till styrelseledamöterna varvid ett
arvode om 150 000 kronor utgår till styrelseordföranden och ett
arvode om 75 000 kronor utgår till vardera av de ordinarie
styrelseledamöterna.

Beslöts att revisorn skulle ersättas enligt löpande och godkänd
räkning.

Stämman beslöt att omvälja Jan Friedman, Ebbe Pelle Jacobsen, Kent
Stevens Larsen, Håkan Lindström, Mattias Miksche samt Anna Omstedt
Lindgren samt nyvälja Mariette Kristenson som styrelseledamöter i
Bolaget intill slutet av den årsstämma som hålls under näst följande
räkenskapsår.

Beslöts att omvälja BDO Mälardalen AB som revisionsbolag för tiden
intill slutet av den årsstämma som hålls under det näst följande
räkenskapsåret.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att
intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om
nyemission av aktier i Bolaget. Aktierna skall emitteras med eller
utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare och högst med det antal
aktier, och representerande det aktiekapital, som tillåts enligt
Bolagets bolagsordning vid tiden för emissionen.

Beslöts att, i enlighet med styrelsens förslag, med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, utge teckningsoptioner till ledande
befattningshavare och vissa andra nyckelpersoner som är eller kan
komma att bli anställda i Bolaget. Vid full teckning av
teckningsoptioner och fullt utnyttjande av dessa för teckning av
aktier kan Bolagets aktier öka med högst 127 500 aktier och Bolagets
aktiekapital öka med högst 17 586,21 kronor vilket motsvarar en
utspädningseffekt om 1,5 procent. Teckningsoptionerna förvärvas mot
en marknadsmässig premie som fastställs av styrelsen i enlighet med
en extern marknadsvärdering och motsvarar 7,66 procent av dagskursen
för Bolagets aktier den 23 april 2014.

Beslöts att en valberedning i Bolaget skall utses enligt förslag från
styrelsen. Valberedningen skall bestå av fyra ledamöter och skall
utgöras av styrelsens ordförande, en representant för var och en av
de två till röstetalet största aktieägarna som önskar utse en sådan
representant samt ytterligare en ledamot som skall vara oberoende i
förhållande till större aktieägare och Bolaget. Den sistnämnda
ledamoten skall utses av styrelsens ordförande och de två ledamöterna
som utsetts av aktieägare och skall vara ordförande i valberedningen.

För ytterligare information, besök www.sportamore.se/ir eller
kontakta:

Johan Ryding, VD

Telefon: 0705 56 22 26

Jan Friedman, styrelseordförande

Telefon: 0705 61 24 22

Om Sportamore

Sportamore AB (publ) är Nordens största och snabbast växande
sportbutik på nätet. Bolaget grundades under 2009 och hade sin första
handelsdag på nätet 1 maj 2010. I oktober, 2012 listades bolaget på
NASDAQ OMX First North och under 2013 attraherade Sportamore över 20
miljoner besökare. Sportamore säljer över 15 000 produkter från 400
olika varumärken representerande mer än 30 olika sporter. Bolaget har
sedan starten fokuserat på att ha ett mycket attraktivt
kunderbjudande genom fri frakt, fria returer, 30 dagars öppet köp
samt prisgaranti.

För mer information www.sportamore.se

Bolagets aktie är listad på marknadsplatsen Nasdaq OMX First North.
Bolagets Certified Adviser är Avanza Bank AB.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sportamore/r/kommunike-fran-arsstamma,c9572659

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.