Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-22

Sportamore: Sportamore delårsrapport 1 januari - 30 september 2019

Fortsatt tillväxt och ökad lönsamhet

Årets tredje kvartal har varit ett roligt och viktigt kvartal för
Sportamore. Vi fortsätter leverera planenlig tillväxt, den totala
försäljningen* växer med 17,4 procent och uppgår till 252,4 (214,9)
MSEK samtidigt som vårt långsiktiga arbete med automation,
effektivitet och skalbarhet materialiseras i faktisk lönsamhet.
EBIT-resultatet i det tredje kvartalet stärks till 2,8 (-0,5) MSEK
och signalerar ett tydligt trendbrott i koncernens
resultatutveckling. Detta sker i ett kvartal där marknaden fortsatt
präglas av hög kampanjintensitet.

Kraftigt ökande ordervärde och bruttomarginal

Det genomsnittliga ordervärdet ökar med hela 13 procent i perioden.
Utvecklingen drivs av införandet av lägsta ordervärde för fri frakt i
samtliga marknader vilket föranlett ett ökande antal varor per order
men också stigande genomsnittligt försäljningspris. Denna förändring
ger stor påverkan på koncernens kostnadsstruktur per order och
innebär att lönsamheten förbättras radikalt. I tillägg till det har
ett ökat inslag av automatiserad prissättning och mer kirurgiskt
kampanjarbete medfört att vi dessutom samtidigt stärker
bruttomarginalen med 1,6 procentenhet.

Stärkt kostnadsstruktur och effektivisering för förbättrad lönsamhet

[image]

Vårt ihärdiga lönsamhetsfokus börjar nu på allvar förbättra koncernens
resultaträkning. Vid sidan av arbetet med att öka ordervärdet har vi
också genomfört en rad satsningar på automation för skalbarhet och
effektivitet. Detta leder till att rörelsekostnader exklusive varu-
och marknadsföringskostnader som andel av rörelsens intäkter under
perioden utvecklas positivt och minskar från 28,8 procent i första
kvartalet (28,3 procent i andra kvartalet) till 25,9 procent i tredje
kvartalet. Vi ser fram emot den ökade nyttan av dessa satsningar när
omsättningstalen fortsätter att stiga och fortsätter samtidigt det
oförtrutna arbetet med att effektivisera och automatisera Sportamores
samtliga processer. Framåt förväntar vi oss fortsatt stärkt
bruttomarginal jämfört med föregående år och bedömer samtidigt att
fortsatt effektivisering jämte ett stigande ordervärde kommer bidra
till förbättrad kostnadsstruktur också under fjärde kvartalet. Med
detta kvarstår vår bild av att 2019 på helårsbasis ska generera
förbättrat resultat jämfört med 2018 samtidigt som kundbasens
tillväxt ökar den framtida potentialen.

Nya marknader
I perioden har vi inlett aktiv kundrekrytering på den nya franska
marknaden och arbetar nu vidare med att säkerställa rätt nyckeltal
och kostnadsstruktur innan vi investerar i vidare tillväxt. Vi har
kommit en god bit på väg i vår satsning på automation och skalbara
processer och har därigenom lagt en god grund för möjligheten att
fortsätta skala upp vår geografiska totalmarknad. Mot denna bakgrund
undersöker vi nu potentialen i ytterligare geografier.

Sunda finanser och kurant varulager
Koncernens finansiella position är fortsatt god, kassan uppgår på
balansdagen till 67,2 (90,9) MSEK exklusive checkkredit om 40,0 MSEK.
Lagervärdet vid periodens slut uppgick till 322,0 (275,9) MSEK och
lagret uppvisar god kurans, mindre än 17 procent är äldre än sex
månader. Lageromsättningshastigheten stiger i enlighet med tidigare
kommunicerad ambition vilket givetvis är positivt, samtidigt anser vi
fortfarande att relationen försäljning i förhållande till lager ska
förbättras och vi kommer därför att lägga vikt vid att så sker under
kommande perioder.

Sammantaget står vi bättre positionerade än någonsin för att möta
framtiden.

*Avser egen försäljning plus det fulla varuvärdet vid
kommissionbaserad försäljning, där egen försäljning är rörelsens
intäkter minus provisioner vid kommissionsbaserad försäljning.

Denna information är sådan information som Sportamore AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom VD
Johan Rydings försorg, för offentliggörande den 22 oktober 2019 kl.
08.00 CET.

För ytterligare information, besök www.sportamore.se eller kontakta:

Johan Ryding, VD

Telefon: 0705 56 22 26

Om Sportamore

Sportamore AB (publ) är Nordens ledande och snabbast växande
teknikbolag som säljer sportrelaterade produkter på nätet. 2018
omsatte koncernen 947 MSEK. I maj 2015 noterades Sportamore på NASDAQ
Stockholm och har blivit flerfaldigt utnämnda till Årets Nätbutik,
Årets e-handel samt vunnit pris som Årets Kundtjänst. Under 2018
besöktes Sportamore och Sportamore Outlet av över 54 miljoner
besökare. Sportamore säljer över 30 000 produkter från cirka 300
olika varumärken representerande mer än 30 olika sporter. Sedan
starten har Sportamore fokuserat på ett mycket attraktivt
kunderbjudande genom att erbjuda allt kunden behöver för sin sport,
till rätt pris och med snabb leverans.

För mer information vänligen besök www.sportamore.se
-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/sportamore/r/sportamore-delarsrapport-1-janua...
https://mb.cision.com/Main/4496/2937447/1127172.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.