Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-30

Sportamore: Sportamore delårsrapport 1 januari - 31 mars 2019

Försäljningstillväxt och stabil bruttomarginalutveckling

I ett kvartal där marknadstillväxten temporärt stagnerat och branschen
präglats av hög kampanjintensitet uppvisar Sportamore en
försäljningstillväxt om 13,3 procent och den totala försäljningen*
uppgår till 237,7 (209,9) MSEK. Vi vill mer, och även om detta är en
försäljningstillväxt som ligger strax under det intervall vi
kommunicerat i våra uppdaterade finansiella mål, ser vi inte att
kvartalets tillväxt påverkar vår förmåga att leverera tillväxt i
enlighet med våra finansiella mål på årsbasis. Orderingången växer i
perioden med 22 procent samtidigt som det genomsnittliga ordervärdet
sjunkit med 7,1 procent jämfört med samma kvartal föregående år.
Förändringen i ordervärde förklaras primärt av en förskjutning i
returflöde och varm väderlek som föranlett en mer vårbetonad varumix
jämfört med föregående år.

Bruttomarginalen uppvisar en stark förbättring mot föregående kvartal
och uppgår för perioden till 36,5 procent - i linje med första
kvartalet föregående år. Vi vill mer även i denna del och
utvecklingen stärker bilden av vår förmåga att kontrollera
bruttomarginalen också under mer utmanande marknadsförutsättningar.
Den positiva marginalutvecklingen har fortsatt också efter periodens
slut och vi förväntar oss att under andra kvartalet förbättra
bruttomarginalen jämfört med föregående år.

Kundtillväxt

Kundbasen växer planenligt med en fortsatt accelererande
årstillväxttakt och uppgår nu till 1 011 000 aktiva kunder. Dessutom
ser vi fortsatt positiv trend i antalet order per aktiv kund vilket
över tid ger en fin hävstång för ordertillväxt. Andelen kunder som
återkom inom 90 dagar från föregående transaktion under perioden var,
trots starkt ökande nykundstillströmning, över 40 procent. Noterbart
är också att kundanskaffningskostnaden i absoluta tal och
livstidsvärdet per kund fortsätter att vara stabila över tid medan
marknadsföringskostnader som andel av omsättning ökar i perioden.
Detta är ett direkt resultat av lägre snittorder men baserat på ett
stabilt livstidsvärde per kund satsar vi aktivt på fortsatt
nykundsanskaffning.

Icke realiserade skalfördelar påverkar resultatet i kvartalet

Sportamore har de senaste två åren investerat i infrastruktur och
automation för skalbarhet och effektivitet. Fördelarna med denna
strategi när omsättningstalen stiger visades inte minst i fjärde
kvartalet 2018. Koncernens rörelsekostnader exklusive varukostnader
har ett mindre linjärt samband med omsättning än tidigare vilket
givetvis är gynnsamt vid tillväxt men med en lägre omsättning i
perioden får detta en negativ inverkan på EBIT-marginalen som för
kvartalet uppgår till -9,8 (1,3) MSEK. Vi vidmakthåller att 2019 på
helårsbasis väntas generera förbättrat resultat jämfört med 2018
samtidigt som kundbasens starka tillväxt ökar den framtida
potentialen. Vi gör också bedömningen att fortsatt effektivisering
kommer att bidra till förbättrad kostnadsstruktur under kommande
kvartal.

[image]

Uppdaterade finansiella mål

Sportamore ska fortsätta sin kraftiga tillväxtresa. I våra finansiella
mål slår vi fast att vi ska leverera en årlig försäljningstillväxt1
om 15-25 procent. Vi ser också att de investeringar vi gjort i
infrastruktur och automation givit oss en fantastisk fin position för
att åtnjuta stora skalfördelar vid fortsatt tillväxt. Detta är en av
anledningarna till att vår tro på koncernens förmåga har stärkts och
vi uppdaterar därför vårt gamla EBITDA-baserade mål och ersätter det
med ett mål om att uppnå minst fem procent EBIT-marginal för samtliga
marknader. Övergången till EBIT från tidigare EBITDA sammanhänger
också med att våra investeringar i lagerautomation har ökat våra
avskrivningar väsentligt och vi därmed anser EBIT vara ett mer
relevant mått i detta sammanhang.

Expansion till Frankrike

Förberedelserna för expansionen till Frankrike fortgår enligt plan och
vi förväntar oss nu att öppna för handel under tredje kvartalet 2019.
Vårt fokus på automation och skalbara processer har förenklat arbetet
och vi lägger nu god grund för möjligheten att fortsätta skala upp
vår geografiska totalmarknad.

Sunda finanser och kurant varulager

Koncernens finansiella position är fortsatt god och kassan uppgår på
balansdagen till 51 MSEK exklusive checkkredit om 40 MSEK.
Lagervärdet vid periodens slut uppgick till 308 (238) MSEK.
Varulagret är fortsatt kurant, mindre än 16 procent är äldre än sex
månader. Samtidigt ser vi att vi har en större mängd vintervaror kvar
i lager än föregående år och dessa kommer att belasta det totala
varulagret fram till hösten då vi bedömer att de återigen kan säljas
till planerad marginal. I övrigt har vi ett välfyllt lager av
säsongsaktuella varor - redo att möta våren och sommaren 2019 med
accelererande tillväxt. Vi vidmakthåller vår ambition att under året
öka lageromsättningshastigheten.

* Avser egen försäljning plus det fulla varuvärdet vid
kommissionbaserad försäljning, där egen försäljning är rörelsens
intäkter minus provisioner vid kommissionsbaserad försäljning.

Denna information är sådan information som Sportamore AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom VD
Johan Rydings försorg, för offentliggörande den 30 april 2019 kl.
08.00 CET.

För ytterligare information, besök www.sportamore.se eller kontakta:

Johan Ryding, VD

Telefon: 0705 56 22 26

Om Sportamore

Sportamore AB (publ) är Nordens ledande och snabbast växande
teknikbolag som säljer sportrelaterade produkter på nätet. 2018
omsatte koncernen 947 MSEK. I maj 2015 noterades Sportamore på NASDAQ
Stockholm och har blivit flerfaldigt utnämnda till Årets Nätbutik,
Årets e-handel samt vunnit pris som Årets Kundtjänst. Under 2018
besöktes Sportamore och Sportamore Outlet av över 54 miljoner
besökare. Sportamore säljer över 30 000 produkter från cirka 300
olika varumärken representerande mer än 30 olika sporter. Sedan
starten har Sportamore fokuserat på ett mycket attraktivt
kunderbjudande genom fri frakt, fria returer, 30 dagars öppet köp
samt prisgaranti.

För mer information vänligen besök www.sportamore.se
-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/sportamore/r/sportamore-delarsrapport-1-janua...
https://mb.cision.com/Main/4496/2799279/1034607.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.