Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-18

Sportamore: Sportamore genomför framgångsrik riktad nyemission om 60,5 MSEK

TI, MAR 18, 2014 08:00 CET

Sportamore AB (publ) ("Sportamore") offentliggör idag att bolaget har
genomfört en fulltecknad riktad nyemission av 1,1 miljoner nya
aktier, vilket tillför bolaget 60,5 MSEK före avdrag för
emissionskostnader.

Nyemissionen, som beslutades av styrelsen den 18 mars 2014 med stöd av
bemyndigande från årsstämma den 7 maj 2013, omfattar 1 100 000 nya
aktier och har riktats till en begränsad krets internationella
institutionella investerare och kvalificerade investerare i Sverige
till ett pris av 55 SEK per aktie genom en bookbuilding-process.

Likviden från den riktade nyemissionen stärker Sportamores
balansräkning och möjliggör investeringar i ytterligare tillväxt,
inklusive olika marknadsföringsaktiviteter ämnade att stärka bolagets
position på dess befintliga marknader samt finansiering av lager.

"Vi är mycket nöjda med att ha lyckats attrahera intresse från
institutionella investerare och välkomnar dem som nya aktieägare.
Transaktionen stärker Sportamores finansiella ställning och möjliggör
för oss att tillvarata de tillväxtmöjligheter som marknaden
erbjuder", säger Johan Ryding, VD för Sportamore.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att
styrelsen anser det vara fördelaktigt för bolaget och aktieägarna att
stärka ägarbasen genom ett större institutionellt inslag, men även
att tillvarata möjligheten att på för bolaget attraktiva villkor
tillföra nytt kapital från starka investerare.

Teckningskursen har fastställts genom en sedvanlig
bookbuilding-process. Nyemissionen medför att antal aktier i
Sportamore ökar med 1 100 000 aktier från 7 276 778 aktier till
totalt 8 376 778 aktier, och aktiekapitalet ökar med 151 724,20 SEK
från 1 003 693,91 SEK till totalt 1 155 418,11 SEK. Nyemissionen
innebär en aktieutspädning om cirka 13 procent. Betalning av de
tecknade aktierna skall ske senast den 21 mars 2014.

Rådgivare:
ABG Sundal Collier är finansiell rådgivare och bookrunner i samband
med nyemissionen.

Styrelsen i Sportamore AB (publ)

För ytterligare information, besök www.sportamore.se/ir eller
kontakta:

Johan Ryding, VD

Telefon: 0705 56 22 26

Jan Friedman, styrelseordförande

Telefon: 0705 61 24 22

Om Sportamore
Sportamore AB (publ) är Nordens största och snabbast växande
sportbutik på nätet. Bolaget grundades under 2009 och hade sin första
handelsdag på nätet 1 maj 2010. I oktober, 2012 listades bolaget på
NASDAQ OMX First North och under 2013 attraherade Sportamore över 20
miljoner besökare. Sportamore säljer cirka 17 000 produkter från 400
olika varumärken representerande mer än 30 olika sporter. Bolaget har
sedan starten fokuserat på att ha ett mycket attraktivt
kunderbjudande genom fri frakt, fria returer, 30 dagars öppet köp
samt prisgaranti.

För mer information www.sportamore.se

Bolagets aktie är listad på marknadsplatsen Nasdaq OMX First North.
Bolagets Certified Adviser är Avanza Bank AB.

Viktig information
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i
vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och
personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har
offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa
sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande innehåller inte
och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna
eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra
värdepapper i Sportamore.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA,
Kanada, Australien, Hong Kong, Japan eller annat land där sådan
åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner.
Informationen i detta pressmeddelande får inte heller
vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid
med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna
anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från
1933 ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra
jurisdiktioner.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sportamore/r/sportamore-genomfor-framgangsrik-...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.