Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-27

SPOTIFY: ANNONSRELATERAT BIDROG TILL INTÄKTSÖKNINGEN 3 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Spotifys intäkter för tredje kvartalet ökade med 26 procent jämfört med motsvarande period i fjol, något som bolaget förklarar med en betydande förbättring inom annonser.

Det framgår av bolagets delårsrapport.

Annonsrelaterade intäkter växte med 75 procent under kvartalet till 323 miljoner euro. Drivande faktorer var fler sålda visningar/lyssningar, högre pris per tusen visningar/lyssningar och ökad efterfrågan inom Spotify Audience Network. Styrkan i annonsdelen syntes inom alla kanaler och geografiskt överträffade USA samt Storbritannien enligt Spotify förväntningarna.

Kvartalets bruttomarginal var 26,7 procent, vilket var högre än Spotifys angivna prognosintervall. Denna förbättring speglade enligt bolaget en gynnsam intäktsmix som skiftat i riktning mot podcast, marknadsplatsaktivitet, förbättrad musikannonseringseffektivitet och andra åtgärder som betalningsavgifter och streamingkostnader. Dessa positiva faktorer motverkades delvis av högre icke-musikrelaterade innehållskostnader.

Rörelsekostnaderna ökade med 12 procent på årsbasis till 593 miljoner euro i kvartalet. Personalkostnaderna var enligt Spotify lägre än förväntat liksom vissa marknadsföringskostnader.
Författare Direkt-SE