Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-01

SPP-förvaltare ser stor tillväxtpotential för gröna obligationsmarknaden

Förvaltaren Helena Lindahl på SPP Fonder ser en stor tillväxtpotential för
den gröna obligationsmarknaden.

”De som inte redan är frälsta kommer att bli frälsta, lagstiftningsvägen”,
säger förvaltaren till Finwire. Detta i anslutning till att fondbolaget
presenterat sin marknadssyn för det första halvåret 2019.

Hon pekar på att EU-kommissionen skissar på lagförslag som kommer medföra
att man blir bedömd på sin hållbarhetsnivå i förvaltningen. Där är gröna
obligationer en viktig parameter.

Vidare håller man på att ta fram ett lagförslag kring definitionen av gröna
obligationer, vilket syftar till att skapa mer transparens runt vad man
menar med hållbarhet.

Något som även kan främja marknadsutvecklingen är diskussionen om att göra
riskvägningar av gröna tillgångar mindre kapitalkrävande, vilket resulterar
i ett incitament för att utfärda gröna obligationer.

På frågan om hur fort utvecklingen går för den gröna obligationsmarknaden
nämner Lindahl att i höstas så överskreds 500 miljarder dollar i
emissionsvolym för gröna obligationer.

”Det är verkligen mycket pengar, men om man tittar på totala marknaden är
det fortfarande bara en halv procent”, kommenterar förvaltaren.

Lindahl förvaltar SPP Grön Obligationsfond, samt ingår i förvaltningsteamet
för fondbolagets Företagsobligationsfond.

Fonden har deltagit i den första helt blåa obligationen på marknaden med en
emissionsvolym på två miljarder, vilken ges ut av Nordic Investment Bank.
Pengarna går bland annat till vattenreningsprojekt.

”Vatten har varit en fråga som intresserat vår hållbarhetsavdelning väldigt
mycket”, kommenterar förvaltaren och tillägger att kunskapen kring
vatteninfrastrukturen är exceptionellt låg, generellt sett.

Den är strukturerad precis som en grön obligation, och dess blåa beteckning
anses huvudsakligen syfta till att väcka debatt.

Förvaltaren bedömer att marknaden för blå obligationer kan bli ett växande
delområde på den gröna obligationsmarknaden.

Ser man till den gröna fondens utveckling har den påverkats negativt av
exponeringen mot fastigheter under hösten då det är den sektor som har
spreadat isär allra mest.

Gröna obligationsfonder blir naturligt en relativt stor tagare av
fastigheter då de står för en stor del av den gröna obligationsmarknaden,
med energieffektiviseringar som syfte.

Ränteteamet på SPP Fonder tror att situationen kommer rätta upp sig och
känner sig inte alls oroliga för de innehaven man har.

”Det är bara att vi hamnade i ett totalt överutbud i en tid när marknaden
som helhet var inte speciellt frisk”, säger Lindahl.

Förvaltningsteamet har haft en tro på att det var en överdriven reaktion
under det fjärde kvartalet och att det kommer förbättras, vilket bedöms ha
skett.

”Känslan har hela tiden varit att det finns pengar på sidlinjen som stiger
in nu när nivåerna är väldigt attraktiva”, säger förvaltaren.

Vidare har de inledande signalerna från rapportsäsongen varit positiva.

”Vi har fått bekräftelse av ett par rapporter från ett par fastighetsbolag
som rapporterade hyggligt starkt eller väldigt starkt skulle jag säga”,
säger förvaltaren och nämner Castellum som exempel.

Carl Becht
carl.becht@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att
erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från
bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av
innehållet.

Författare FWF