Du är här

2018-03-14

SPPC: St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2017

ST PETERSBURG PROPERTY COMPANY AB BOKSLUTSKOMMUNIK 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2017

Sammanfattning

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2017
Nettoomsättningen uppgick till 24,6 (19,9) MSEK
Driftöverskottet uppgick till 11,5 (8,2) MSEK
Rörelseresultatet uppgick till 3,8 (-35,7) MSEK. I rörelseresultatet ingår värdeförändring på fastigheter med 2,8 (-33,3) MSEK
Resultat efter finansiella poster uppgår till 1,1 (-17,1) MSEK. I finansiella poster ingår valutakursförändringar med -3,3 (18,5) MSEK
Resultat per aktie uppgick till 0,55 (-3,65) SEK
Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 18,3 (14,8) MSEK

Halvåret 1 juli - 31 december 2017
Nettoomsättningen uppgick till 12,0 (10,9) MSEK
Driftnettot uppgick till 4,9 (4,6) MSEK
Rörelseresultatet uppgick till 3,2 (-33,9) MSEK. I rörelseresultatet ingår värdeförändring på fastigheter med 2,8 (-33,3) MSEK
Resultat efter finansiella poster uppgår till 3,2 (-25,5) MSEK. I finansiella poster ingår valutakursförändringar med -0,4 (8,3) MSEK
Resultat per aktie uppgick till 0,89 (-4,48) SEK

VD:s kommentar
Under 2017 har hyresmarknaden i Sankt Petersburg varit stabil med en genomsnittlig vakansgrad för kontor på runt 8,7 (9,2) procent. Hyresnivåerna på kontor i staden har ökat med ca 7 procent jämfört med året innan. Efterfrågan på kontorsytor har varit störst inom sektorerna energi, IT och Telecom.

För vår del förbättrades uthyrningsgraden från 93 procent till 95 procent vid årets slut vilket är bättre än genomsnittet för Sankt Petersburg. Värdet på fastigheterna ökade med 7 procent i lokal valuta enligt extern värdering vid årets slut. Rubeln har försvagats med drygt 4 procent under året vilket påverkade det bokförda värdet på fastigheter negativt. Snittkursen under året var 14 procent högre jämfört med föregående år vilket påverkade driftsnettot positivt. Det operativa kassaflödet är fortsatt positivt.

Under året har vi fått ett antal nya, lite större hyresgäster vilket medfört hyresgästanpassningar. Det kontinuerliga arbetet med att förbättra fastigheternas försörjningssystem och energioptimering har fortsatt varit i fokus.

Som tidigare fortsätter planeringsprocessen för markområdet i Strelna och vårt samarbete med övriga intressenter och ägare till grannfastigheterna går försiktigt framåt.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 13 mars 2018

Mats Hultn
Verkställande direktör

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
SPPC Bokslutskommunike 2017.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=22531

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.