Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-03-11

SPPC: St Petersburg Property Company Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2015

ST PETERSBURG PROPERTY COMPANY BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER
2015

Jämförelseåret var förlängt och omfattade perioden 2013-07-01 - 2014-12-31

Sammanfattning
Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015

* Nettoomsättningen uppgick till 22,9 (39,2) MSEK
* Driftöverskottet uppgick till 9,8 (16,3) MSEK
* Rörelseresultatet uppgick till -26,6 (-33,5) MSEK. I
rörelseresultatet ingår nedskrivning av fastigheter med 20,6 (27,2)
MSEK
* Resultat efter finansiella poster uppgår till -41,5 (-106,8) MSEK. I
finansiella poster ingår valutakursförluster med 15,1 (63,5) MSEK.
* Resultat per aktie uppgick till -6,52 (-20,62) SEK
* Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 13,5 (18,5) MSEK.

Halvåret 1 juli - 31 december 2015

* Nettoomsättningen uppgick till 10,3 (18,6) MSEK
* Driftnettot uppgick till 4,0 (8,5) MSEK.
* Rörelseresultatet uppgick till -23,8 (-29,1) MSEK. I
rörelseresultatet ingår nedskrivning av fastigheter med 20,6 (27,2)
MSEK
* Resultat efter finansiella poster uppgår till -51,1 (-90,7) MSEK. I
finansiella poster ingår valutakursförluster med 27,2 (61,8) MSEK
* Resultat per aktie uppgick till -7,52 (-12,7) SEK

Utdelning

* Styrelsen och verkställande direktören föreslår årsstämman att
utdelning lämnas med 0,75 SEK per aktie under 2016.

VD:s kommentar
Under 2015 har St Petersburg Property Company fortsatt arbetet med att
stärka verksamheten operativt och finansiellt. Den ryska ekonomiska
utvecklingen, rubelns ytterligare försvagning under året och den
nedåtgående trenden för hyresnivåer har tyngt både bolagets resultat och
balansräkning. Det ogynnsamma läget till trots är det underliggande
operativa kassaflödet fortsatt positivt. Under året har ledningen fokuserat
på att trimma kostnadsposter på samtliga nivåer för att så fortsatt skall
vara fallet.

Det rådande ekonomiska läget och ombyggnationen av Vasilijöns
tunnelbanestation fram till sommaren 2016 till trots har uthyrningsarbetet
gått bra med endast en mindre nedgång i beläggningsgrad sedan förra
årsskiftet.

Vad gäller förvaltningen har nödvändiga förbättringsåtgärder med avseende
på bland annat ventilation, brandskydd, säkerhet och städning genomförts
under året och vi har fått positiv respons från våra hyresgäster.

Mats Hultén
Verkställande direktör

Ekonomisk information
Årsredovisning 4 maj 2016
Årsstämma 20 maj 2016
Halvårsrapport 2016 september 2016

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 11 mars 2016

Styrelsen

Kontaktpersoner:
Mats Hultén, verkställande direktör, +46 70 848 77 77
Torbjörn Gunnarsson, styrelseordförande, + 46 70 486 17 18

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
SPPC Bokslutskommunike 2015.pdf

Om St Petersburg Property Company AB
St Petersburg Property Company AB äger och förvaltar tre centralt belägna
kontorsfastigheter samt ett väl beläget obebyggt landområde i Sankt
Petersburg, Ryssland, via helägda dotterbolag. Målet är att erbjuda våra
hyresgäster god service i moderna och ändamålsenliga lokaler, samtidigt som
bästa möjliga avkastning eftersträvas för aktieägarna. Kontorsfastigheterna
med drygt 13 000 m2 uthyrbar yta hade vid årets slut en uthyrningsgrad på
89%. Uthyrningsgraden har minskat med 3% från 92% vid föregående årsskifte.

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.