Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-16

Sprint Bioscience: Delårsrapport 1 januari - 30 september 2016

Januari - september sammandrag

· Intäkter för perioden uppgick till 34,0 (7,7 Mkr)
· Rörelseresultatet för perioden uppgick till 1,8 (-11,4 Mkr)
· Resultat per aktie för perioden uppgick till 0,26 kr (-1,76 kr)
· En riktad nyemission genomfördes i mars 2016, som tillförde
bolaget 19,2 MSEK före emissionskostnader.

· Två patentansökningar som täcker två kemiska serier i
Vps34-projektet har skickats in till europeiska patentverket.

· Från den 4 maj handlas Sprint Bioscience aktie på First North
Premier.

· Licensavtal tecknades för PIP4K-projektet den 7 juli. Sprint
Bioscience AB (publ) och Petra Pharma Corporation, New York, USA
ingick ett samarbets- och licensavtal för forskning, utveckling och
kommersialisering av bolagets PIP4K-projekt inom tumörmetabolism.
Enligt avtalet kan Sprint Bioscience erhålla upp till cirka 240
miljoner USD i delmålsersättningar inklusive en initial ersättning om
3 miljoner USD. Sprint Bioscience är även berättigade till royalty på
den globala omsättningen av eventuella produkter som genereras inom
samarbetet.

Tredje kvartalet

· Intäkter 10 752 (4 887) TSEK
· Rörelseresultat 531 (-2 573) TSEK
· Resultat efter skatt 519 (-2 608) TSEK
· Resultat per aktie 0,08 (-0,40) SEK

Händelser efter rapportperiodens utgång

Aktieägarna i Sprint Bioscience AB (publ) kallas härmed till extra
bolagsstämma fredagen den 2 december 2016 klockan 15.00 på
Apotekarsocieteten, Wallingatan 26A, Stockholm, med förslag till
beslut om emission av teckningsoptioner inom ramen för ett
långsiktigt incitamentsprogram för anställda.

Vd har ordet

Årets Nobelpris i medicin sätter fokus på autofagi, ett område där vi
har varit verksamma sedan starten. Vi är ett av få bolag i världen
som arbetar inom det viktiga forskningsfältet autofagi. Att
Nobelkommittén nu uppmärksammar det som en viktig process för cancer
och tumörutveckling gör oss naturligtvis stolta och glada samt ger
ytterligare bekräftelse på att Sprint Bioscience är ett bolag som
ligger i framkant och fångar upp de senaste rönen inom vårt område
cancer och metabolism.

[image]

Autofagi är en grundläggande mekanism för nedbrytning och återvinning
av cellens egna beståndsdelar. Vårt projekt Vps34 går ut på att hämma
den här processen så att svårbehandlade, resistenta cancerformer kan
bli behandlingsbara. Under perioden har vi haft besök av bolagets
vetenskaplige rådgivare professor Ravi Amaravadi, en av
autofagi-forskningens nyckelpersoner. Tillsammans anordnade vi en
föreläsning om autofagins roll i cancerterapi med inbjudna gäster
bland annat från KI och vårt projektteam fick även möjlighet till en
detaljerad genomgång av Vps34-projektet.

Vi fortsätter vårt intensiva arbete att delta på konferenser och
kongresser för att träffa intressenter och potentiella kunder för
våra läkemedelskandidater. I somras blev vi inbjudna att delta på en
mässa, "Biotech Mission" som är ett EU projekt. Den genomfördes i
samband med BioJapan, Asiens ledande konvent för bolag inom pharma,
som hölls i oktober.

Vi är glada att se att intresset för båda våra projekt Vps34 samt
STK25 är stort. Under perioden har diskussionerna med intressenterna
för Vps34 fördjupats och det har tillkommit nya. Vi för dialog med
flera bolag som har potential att ta projektet vidare in i klinisk
fas.

Samarbetet med Petra Pharma avseende PIP4K2 löper på enligt plan.
Avtalet med det amerikanska läkemedelsbolaget slöts i juli och i
september besökte vår projektgrupp deras laboratorium i New York
inför projektets uppstart. Projektet sysselsätter sammanlagt över tio
personer, varav fyra heltidstjänster på Sprint Bioscience.

För vidare information, vänligen kontakta:

Anders Åberg, VD, Sprint Bioscience
Tel: 08-411 44 55
E-post: anders.aberg@sprintbioscience.com

www.sprintbioscience.se

Denna information är sådan information som Sprint Bioscience AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 16 november 2016 kl. 8.30 CET.

Sprint Bioscience AB (publ) är en del av den nya svenska
läkemedelsindustrin. Bolaget har målet att ta fram
läkemedelskandidater till den globala läkemedelsmarknaden inom
cancer- och diabetesområdet på ett mer tids- och resurseffektivt
sätt. Sprint Bioscience har sin verksamhet i Huddinge. Sprint
Bioscience-aktien är noterad på NASDAQ First North listan och handlas
under kortnamnet SPRINT. Ytterligare information finns att hämta på
bolagets hemsida; www.sprintbioscience.se. Certified Advisor är Erik
Penser Bank, www.penser.se.

Sprint Bioscience ? Novum?141 57 Huddinge ? Sweden ? 46-(0)8-411 44 55
?info@sprintbioscience.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sprint-bioscience/r/delarsrapport-1-januari---...
http://mb.cision.com/Main/10996/2123220/590220.pdf
http://mb.cision.com/Public/10996/2123220/9a384233a73ce63a.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.