Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-18

Sprint Bioscience: Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016

Första kvartalet i sammandrag

· Rörelseresultatet för perioden uppgick till -2,8 (-3,8 Mkr)
· Resultat per aktie för perioden uppgick till -0,43 kr (-0,59 kr)
· En riktad nyemission genomfördes i mars 2016, som tillförde
bolaget 19,2 MSEK före emissionskostnader.

· Två patentansökningar som täcker två kemiska serier i
Vps34-projektet har skickats in till europeiska patentverket.

Första kvartalet

· Intäkter 5 417 (1 711) TSEK
· Rörelseresultat -2 795 (-3 797) TSEK
· Resultat efter skatt -2 824 (-3 839) TSEK
· Resultat per aktie -0,43 (-0,59) SEK

Händelser efter rapportperiodens utgång

· Från onsdag den 4 maj handlas Sprint Bioscience aktie på First
North Premier.

Vd har ordet

[image]Med ett framgångsrikt 2015 i ryggen ser vi nu fram emot 2016
som ser ut att kunna leverera goda resultat både på vetenskaps- och
affärssidan.

Vårt Vps34-projekt har levererat fina resultat, både inom kemin och
för förståelsen av Vps34:as roll i tumörernas överlevnad. Vi har nu
kommit till ett stadie i kemiprogrammet där det finns substanser som
kommer att kunna vara en klinisk kandidat. Det är därför viktigt att
patentskydda uppfinningen. I februari sände vi in två
patentansökningar, som täcker två kemiska serier, till europeiska
patentverket, EPO.

MTH1-projektet drivs vidare av Bayer HealthCare. Vi kommer att
rapportera när eventuella framtida delmålsbetalningar infaller.

PIP4K2a-projektet gör framsteg både inom kemin och biologin. Vi har
nu positiva resultat i olika cancercellinjer. Intresset från
potentiella samarbetspartners är stort.

Även vårt projekt inom typ 2-diabetes går framåt och vi kommer att
starta utlicensieringsprocessen vid BIO i San Francisco i juni i år.
Under mars månad genomförde vi en lyckad riktad emission om 19,2
MSEK. Vi fick då ett antal nya svenska och internationella ägare i
bolaget, både institutionella och privata.

I och med årsredovisningen 2016 tillämpar vi IFRS-redovisning. Sedan
den 4:e maj handlas aktien på First North Premier. För att kunna
bredda ägandet och underlätta för institutionella aktörer att
investera i bolaget har vi en ambition att notera vår aktie på
Nasdaqs huvudlista. Övergången till IFRS och flytten till First
North Premier är ett första steg mot detta.

Vår målsättning att utlicensiera ett projekt per år ligger fast. För
att de närmaste åren kunna göra det, startar vi ett antal nya projekt
som skall vara redo för utlicensiering 2017 och framåt.

Vårt bolag har sedan starten vuxit både vad gäller mycket kompetenta
läkemedelsutvecklare och antal projekt. Jag ser att vi kommer att
fortsätta växa under 2016 och skapa värde för våra aktieägare.

För vidare information, vänligen kontakta:

Anders Åberg, VD, Sprint Bioscience
Tel: 08-411 44 55
E-post: anders.aberg@sprintbioscience.com

www.sprintbioscience.se

Sprint Bioscience AB (publ) är en del av den nya svenska
läkemedelsindustrin. Bolaget har målet att ta fram
läkemedelskandidater till den globala läkemedelsmarknaden inom
cancer- och diabetesområdet på ett mer tids- och resurseffektivt
sätt. Sprint Bioscience har sin verksamhet i Stockholm. Sprint
Bioscience-aktien är noterad på NASDAQ First North Premier listan och
handlas under kortnamnet SPRINT. Ytterligare information finns att
hämta på bolagets hemsida; www.sprintbioscience.se. Certified Advisor
är Erik Penser Bank, www.penser.se.

Sprint Bioscience ? Novum?141 57 Huddinge ? Sweden ? 46-(0)8-411 44 55
?info@sprintbioscience.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sprint-bioscience/r/delarsrapport-1-januari---...
http://mb.cision.com/Main/10996/2011217/516946.pdf
http://mb.cision.com/Public/10996/2011217/8349b0d04943d29f.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.