Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-17

Sprint Bioscience: Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2017

FÖRSTA KVARTALET I SAMMANDRAG

· Rörelseresultatet för perioden uppgick till 1,1 MSEK (-2,8 MSEK)
· Resultat per aktie före och efter utspädning för perioden uppgick
till 0,15 SEK (-0,43 SEK)

· Ett samarbete kring autofagi har inletts och Sprint Bioscience har
erhållit medel från Stiftelsen för Strategisk Forskning för en
industridoktorand som skall studera autofagins roll i
tumörutveckling.

Första kvartalet

· Intäkter 12 091 (5 417) TSEK
· Rörelseresultat 1 083 (-2 795) TSEK
· Resultat efter skatt 1 077 (-2 824) TSEK
· Resultat per aktie 0,15 (-0,43) SEK

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

Den 12:e maj tecknade bolaget ett 10-årigt hyresavtal med Hemsö på
större, specialanpassade lokaler.

VD HAR ORDET

Det är med glädje vi visar att Sprint Bioscience startat 2017 i samma
anda som vi avslutade 2016; med positivt resultat.

Vi fortsätter att stärka vårt kunnande och vår kompetens inom biologi.
I januari startade vi ett samarbete med dr. Bassam Janji. Dr Janji
har visat att tumörceller använder autofagi för att undkomma kroppens
eget immunförsvar. Tillsammans med dr. Janji kommer vi att studera
hur våra Vps34-inhibitorer påverkar immunförsvaret. I januari
meddelade vi att Sprint Bioscience tillsammans med prof. Dan Grandér
fått anslag från Stiftelsen för Strategisk forskning för en
industridoktorand. Vi har nu anställt en doktorand som initialt
kommer att arbeta med att utveckla biomarkörer inom autofagi för att
ge bästa förutsättningar för framgångar i kliniska prövningar.

Utöver de externa samarbetena, har vi sedan flytten till Novum stärkt
den interna kompetensen inom biologi/medicin. Det senaste tillskottet
är dr. Angelo de Milito som närmast kommer från Karolinska Institutet
där han jobbat med tumörmetabolism och autofagi.

Med de nya samarbeten vi inlett och rekrytering av specialistkompetens
till bolaget, har vi tagit ett helhetsgrepp på utmaningen att
utveckla läkemedel för att bekämpa cancer. Sprint Bioscience är nu
ett läkemedelsbolag med spjutspetskompetens inom vårt
verksamhetsområde; tumörmetabolism.[image]

Vårt samarbete med Petra Pharma i PIP4K2-projektet fortskrider enligt
plan. Vid val av kandidat för GLP toxikologiska studier får Sprint
Bioscience den första delmålsbetalningen i projektet.

Under 2016 lämnades två patentansökningar in som täcker de kemiska
serier vi utvecklat i Vps34-projektet. Dessa ansökningar har nu
följts upp med motsvarande internationella patentansökningar. Detta
är första steget mot ansökan om patenträttigheter i ett stort antal
av världens länder.

Vi har tecknat ett tioårigt hyresavtal med Hemsö. I avtalet ingår
ombyggnad av lokalerna så att de blir ännu bättre anpassade till vår
nuvarande verksamhet. De nya lokalerna erbjuder oss dessutom
möjligheter att fortsätta att utveckla verksamheten mot vår
målsättning att bli ett långsiktigt och lönsamt läkemedelsbolag.

På Sprint Bioscience vill vi omvandla kunskap till läkemedel som gör
skillnad för patienter, skapa värde för våra aktieägare och bygga ett
team som passionerat bedriver framgångsrik läkemedelsutveckling. Vi
strävar efter att alltid ha flera projekt igång samtidigt för att
kunna uppfylla vårt mål att utlicenciera ett läkemedelsprojekt per
år.

För vidare information, vänligen kontakta:

Anders Åberg, VD, Sprint Bioscience
Tel: 08-411 44 55
E-post: anders.aberg@sprintbioscience.com

www.sprintbioscience.se

Denna information är sådan information som Sprint Bioscience AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 17 maj 2017 kl. 8.30 CET.

Sprint Bioscience AB (publ) är en del av den nya svenska
läkemedelsindustrin. Bolaget har målet att ta fram
läkemedelskandidater till den globala läkemedelsmarknaden inom
cancer- och diabetesområdet på ett mer tids- och resurseffektivt
sätt. Sprint Bioscience har sitt säte i Stockholm med laboratorier i
Huddinge. Sprint Bioscience-aktien är noterad på NASDAQ First North
Premier-listan och handlas under kortnamnet SPRINT. Ytterligare
information finns att hämta på bolagets hemsida;
www.sprintbioscience.se. Certified Advisor är Redeye, www.redeye.se.

Sprint Bioscience ? Novum?141 57 Huddinge ? Sweden ? 46-(0)8-411 44 55
?info@sprintbioscience.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sprint-bioscience/r/delarsrapport-1-januari--3...
http://mb.cision.com/Main/10996/2266963/675354.pdf
http://mb.cision.com/Public/10996/2266963/9ca6df57c4429914.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.