Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-13

Sprint Bioscience: Sprint Bioscience AB (publ) i samarbete med Danske Bank kring uppdragsanalys

Sprint Bioscience har inlett samarbete kring uppdragsanalys med Danske
Bank A/S, Danmark, Sverige Filial.

Danske Bank kommer utföra minst fyra analyser per år, vilka kommer
publiceras på Danske Banks hemsida och genom deras
distributionsnätverk. Utöver detta kommer analysen publiceras av
Sprint Bioscience genom bolagets gängse publikationsrutiner, via
pressmeddelanden och på bolagets hemsida. Initialanalys kommer
publiceras inom kort.

För vidare information, vänligen kontakta:

Jessica Martinsson, verkställande direktör, Sprint Bioscience
Tel: 08-411 44 55
E-post: jessica.martinsson@sprintbioscience.com

www.sprintbioscience.com

Om Sprint Bioscience AB (publ)
Sprint Bioscience är en del av den nya svenska läkemedelsindustrin.
Bolaget har målet att ta fram läkemedelskandidater till den globala
läkemedelsmarknaden inom cancerområdet på ett mer tids- och
resurseffektivt sätt. Bolaget har sitt säte i Stockholm med
laboratorier i Huddinge. Sprint Bioscience-aktien är noterad på
Nasdaq First North Premier Growth Market och handlas under kortnamnet
SPRINT. Ytterligare information finns på bolagets hemsida;
www.sprintbioscience.com.

Certified Advisor är FNCA Sweden AB ; +46 (0)8 528 00 399,
info@fnca.se, www.fnca.se.

Sprint Bioscience ? Novum ?141 57 Huddinge ? Sweden ? 46-(0)8-411 44
55 ?info@sprintbioscience.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/sprint-bioscience/r/sprint-bioscience-ab--pub...

Författare Cision News