Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-11

Sprint Bioscience: Sprint Bioscience AB (publ) minskar kostnadsbasen genom korttidsarbete

Sprint Bioscience AB (publ) ("Sprint Bioscience" eller "Bolaget")
meddelar idag att de beslutat att ansöka om korttidsarbete för
Bolagets anställda. Arbetstiden kommer att sänkas till 40 procent
från den 1:a juni 2020 och sex månader framåt. Åtgärden vidtas för
att stärka Bolagets finansiella uthållighet då den pågående
covid-19-pandemin påverkat möjligheterna att i närtid ingå nya,
intäktsgenererande partneravtal. Korttidsarbetet kommer att ske med
stöd av statliga subventioner och beräknas leda till en reduktion av
Bolagets kostnader med cirka 10 miljoner SEK under andra halvan av
2020.

Sprint Bioscience kommer nu att fokusera på fortsatta leveranser i
samarbetet med LG Chem kring den prekliniska utvecklingen av ett
läkemedelsprojekt mot den allvarliga leversjukdomen NASH - ett avtal
som potentiellt är värt totalt 230 miljoner USD plus royalties. I
början av januari 2020 utnyttjade LG Chem en option att förlänga den
gemensamma forskningsdelen inom ramarna för samarbetet. Detta
positiva besked understryker LG Chems tilltro till projektet och ger
Sprint Bioscience ytterligare intäkter om 1 miljon USD under 2020.

Den rådande covid-19-pandemi har negativt påverkat Bolagets möjlighet
att finansiera verksamheten genom att sluta nya avtal.

Bolagets andra partnerprojekt, PIP4K2, drivs av det amerikanska
läkemedelsföretaget Petra Pharma och påverkas inte av reduktionen i
arbetstid. Den pågående covid-19-pandemin påverkar möjligheten för
läkemedelsindustrin att rekrytera patienter till planerade kliniska
studier. Den av Petra Pharma inplanerade fas 1-studien mot akut
myeloisk leukemi (AML) under andra halvåret 2020 kan av detta skäl
komma att senareläggas. Det potentiella avtalsvärdet uppgår till 240
miljoner USD plus royalties och Sprint Bioscience är berättigat till
nästa delmålbetalning när fas 1-prövningen startar.

"Korttidspermitteringarna är nödvändiga för att säkra Bolagets
finansiella stabilitet under covid-19-utbrottet, men startsträckan är
kort för att åter växla upp arbetet så snart situationen tillåter.
Det långsiktiga behovet av mer effektiva läkemedelsbehandlingar
kommer inte att påverkas av viruspandemin, och vi står väl rustade
att kapitalisera på vår unika förmåga att snabbt och
kostnadseffektivt erbjuda first-in-class-projekt till den globala
läkemedelsindustrin." kommenterar Bolagets verkställande direktör,
Jessica Martinsson.

För vidare information, vänligen kontakta:

Jessica Martinsson, verkställande direktör, Sprint Bioscience
Tel: 08-411 44 55
E-post: jessica.martinsson@sprintbioscience.com

www.sprintbioscience.com

Denna information är sådan som Sprint Bioscience AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 11:e maj 2019, klockan 08.00 CET.

Om Sprint Bioscience AB (publ)
Sprint Bioscience är en del av den nya svenska läkemedelsindustrin.
Bolaget har målet att ta fram läkemedelskandidater till den globala
läkemedelsmarknaden inom cancerområdet på ett mer tids- och
resurseffektivt sätt. Bolaget har sitt säte i Stockholm med
laboratorier i Huddinge. Sprint Bioscience-aktien är noterad på
Nasdaq First North Premier Growth Market och handlas under kortnamnet
SPRINT. Ytterligare information finns på bolagets hemsida;
www.sprintbioscience.com.

Certified Advisor är FNCA Sweden AB ; +46 (0)8 528 00 399,
info@fnca.se, www.fnca.se.

Sprint Bioscience ? Novum ?141 57 Huddinge ? Sweden ? 46-(0)8-411 44
55 ?info@sprintbioscience.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/sprint-bioscience/r/sprint-bioscience-ab--pub...
https://mb.cision.com/Main/10996/3108006/1245348.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.