Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-13

Sprint Bioscience: Sprint Bioscience delårsrapport för januari - mars 2020

Sprint Bioscience AB (Nasdaq First North Premier Growth Market:
SPRINT) publicerar idag sin delårsrapport för perioden januari - mars
2020. Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på bolagets
webbplats.

Första kvartalet - finansiell sammanfattning

· Nettoomsättning under kvartalet uppgick till 5,5 (4,6) MSEK
· Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -9,5 (-6,7) MSEK
· Resultat efter skatt för kvartalet uppgick till -9,8 (7,8) MSEK
· Resultat per aktie före och efter utspädning för kvartalet uppgick
till -0,79 (-0,81) SEK

Första kvartalet - händelser i sammanfattning

· Den 23 januari meddelade bolaget att LG Chem beslutat att förlänga
forskningssamarbetet som löper under det befintliga samarbets- och
licensavtalet för NASH projektet. Forskningssamarbetet förlängs
initialt med 6 månader och innebär ett finansiellt tillskott på cirka
1 miljon USD.

· Den 4 mars meddelande bolaget utfallet av utnyttjande av
teckningsoptioner TO1. Utnyttjandeperioden för teckning av aktier i
bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 inleddes den 14
februari och löpte fram till den 28 februari, då 2 927
teckningsoptioner av serie TO 1 utnyttjats för teckning av lika många
aktier, vilket innebar en utnyttjandegrad om 0,27 procent. Det
innebär att antalet aktier i Sprint Bioscience ökar från 12 342 560
till 12 345 487 och bolaget tillfördes 42 TSEK före
emissionskostnader.

Händelser efter rapportperiodens utgång

· Den 7 april gick kallelse ut till aktieägarna i Sprint Bioscience
att årsstämma kommer äga rum onsdagen den 13 maj 2020 kl. 16.00 på
Novum, Hälsovägen 7, 141 57 Huddinge.

· Den 30 april meddelade bolaget att en studie som publicerats i den
vetenskapliga tidskriften Science Advances presenterar prekliniska
resultat som visar att Vps34 inhibitorn SB02024 kraftigt aktiverar
immunförsvaret i tumörer av malignt melanom och kolorektalcancer med
minskad tumörtillväxt som följd. Resultaten stödjer den fortsatta
utvecklingen av SB02024 både som ett enskilt läkemedel och i
kombination med andra immunonkologiska läkemedel.

· Den 11 maj meddelade bolaget avsikten att genomföra en nyemission
av units med företrädesrätt om cirka 48,5 miljoner kronor samt en
mindre riktad emission av teckningsoptioner till emissionsgaranter i
företrädesemissionen givet bemyndigande från årsstämma 13 maj.
Samtidigt meddelande bolaget att bolaget tar upp en lånefinansiering
om 10 miljoner kronor.

· Den 11 maj meddelade bolaget att de beslutat att ansöka om
korttidsarbete för Bolagets anställda. Arbetstiden kommer att sänkas
till 40 procent från den 1 juni 2020 och sex månader framåt. Åtgärden
vidtas för att stärka Bolagets finansiella uthållighet då den
pågående covid-19-pandemin påverkat möjligheterna att i närtid ingå
nya, intäktsgenererande partneravtal. Korttidsarbetet kommer att ske
med stöd av statliga subventioner och beräknas leda till en reduktion
av Bolagets kostnader med cirka 10 miljoner SEK under andra halvan av
2020.

· Den 13 maj meddelade bolaget att man efter en rad prekliniska
forskningsframsteg i VADA-projektet har valt att offentliggöra
projektets målprotein. Målsättningen är att utveckla
läkemedelssubstanser som hämmar proteinet vaccinia-related kinase 1
(VRK1) i syfte att förstärka effekten av immunonkologisk terapi,
strålbehandling och cellgifter. Bolaget bedömer att detta
angreppssätt ger en unik position på marknaden för innovativa
läkemedelsprojekt och kommer nu att initiera kontakter med
potentiella samarbetspartner.

För vidare information, vänligen kontakta:

Jessica Martinsson, verkställande direktör, Sprint Bioscience
Tel: 08-411 44 55
E-post: jessica.martinsson@sprintbioscience.com

www.sprintbioscience.com

Länk till rapporten:
https://www.sprintbioscience.com/finansiell-information/finansiella-rapp...

Denna information är sådan som Sprint Bioscience AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 13:e maj 2020, klockan 07.30 CET.

Om Sprint Bioscience AB (publ)
Sprint Bioscience är en del av den nya svenska läkemedelsindustrin.
Bolaget har målet att ta fram läkemedelskandidater till den globala
läkemedelsmarknaden inom cancerområdet på ett mer tids- och
resurseffektivt sätt. Bolaget har sitt säte i Stockholm med
laboratorier i Huddinge. Sprint Bioscience-aktien är noterad på
Nasdaq First North Premier Growth Market och handlas under kortnamnet
SPRINT. Ytterligare information finns på bolagets hemsida;
www.sprintbioscience.com.

Certified Advisor är FNCA Sweden AB ; +46 (0)8 528 00 399,
info@fnca.se, www.fnca.se.

Sprint Bioscience ? Novum ?141 57 Huddinge ? Sweden ? 46-(0)8-411 44
55 ?info@sprintbioscience.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/sprint-bioscience/r/sprint-bioscience-delarsr...
https://mb.cision.com/Main/10996/3109934/1246481.pdf
https://mb.cision.com/Public/10996/3109934/baab01bd587453b5.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.