Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-23

Sprint Bioscience: Sprint Bioscience delårsrapport för januari - september 2019

Sprint Bioscience AB (Nasdaq First North Premier Growth Market:
SPRINT) publicerar idag sin delårsrapport för januari - september
2019. Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på bolagets
webbplats.

Tredje kvartalet - finansiell sammanfattning samt händelser i
sammandrag

· Nettoomsättning under kvartalet uppgick till 4,4 (0) MSEK
· Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -8,2 (-8,9) MSEK
· Resultat efter skatt för kvartalet uppgick till -7,2 (-8,9) MSEK
· Resultat per aktie före och efter utspädning för kvartalet uppgick
till -0,66 (-0,88) SEK

Den 11 juli meddelade bolagets partner Petra Pharma beslutet att ta en
läkemedelssubstans inom PIP4K2-projektet vidare in i den
myndighetsreglerade prekliniska utvecklingsfasen, med ambitionen att
inleda en fas 1-studie under 2020. Målet med projektet är att
utveckla en ny typ av läkemedel mot leukemi.

Januari - september - finansiell sammanfattning

· Nettoomsättning under perioden uppgick till 28,3 (17,8) MSEK
· Rörelseresultatet för perioden uppgick till -10,0 (-11,3) MSEK
· Resultat efter skatt för perioden uppgick till - 10,5 (-11,4) MSEK
· Resultat per aktie före och efter utspädning för perioden uppgick
till -0,97 (-1,29) SEK

Händelser efter rapportperiodens utgång

Den 3 oktober meddelade styrelsen för bolaget att de, med stöd av
bemyndigandet från årsstämman den 15 maj 2019, beslutat att genomföra
en riktad nyemission av Units om ca 10 MSEK. Kapitalet ska användas
till att finansiera det fortsatta utvecklingsarbetet och ge en stabil
grund för avtalsdiskussioner. Samtidigt emitteras vederlagsfria
teckningsoptioner (TO) till befintliga ägare som ett
utspädningsskydd. Genom den riktade emissionen tillförs Sprint
Bioscience direkt 10 MSEK. Vid full teckning kan teckningsoptionerna
dessutom tillföra bolaget upp till 32,7 MSEK fram till maj 2020. För
att skapa ytterligare finansiell beredskap har även upphandlats en
checkkredit som tillåter bolaget att till marknadsmässiga villkor,
vid behov, ta upp lån om upp till 10 MSEK under perioden januari -
juni 2020.

"Vår partner Petra Pharma har beslutat att ta en substans i
onkologiprojektet PIP4K2 vidare in i den myndighetsreglerade
prekliniska utvecklingsfasen, viktiga patent har godkänts för våra
Vps34-hämmare och en ny kapitalanskaffning bidrar till en fortsatt
stabil grund i våra avtalsförhandlingar och resurser för den
forskningsverksamhet som bygger vårt långsiktiga värde", säger
Jessica Martinsson, vd, Sprint Bioscience.

För vidare information, vänligen kontakta:

Jessica Martinsson, verkställande direktör, Sprint Bioscience
Tel: 08-411 44 55
E-post: jessica.martinsson@sprintbioscience.com

www.sprintbioscience.com

Länk till rapporten:
https://www.sprintbioscience.com/finansiell-information/finansiella-rapp...

Denna information är sådan som Sprint Bioscience AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 23:e oktober 2019, klockan 07.30 CET.

Om Sprint Bioscience AB (publ)
Sprint Bioscience är en del av den nya svenska läkemedelsindustrin.
Bolaget har målet att ta fram läkemedelskandidater till den globala
läkemedelsmarknaden inom cancerområdet på ett mer tids- och
resurseffektivt sätt. Bolaget har sitt säte i Stockholm med
laboratorier i Huddinge. Sprint Bioscience-aktien är noterad på
Nasdaq First North Premier Growth Market och handlas under kortnamnet
SPRINT. Ytterligare information finns på bolagets hemsida;
www.sprintbioscience.com.

Certified Advisor är FNCA Sweden AB ; +46 (0)8 528 00 399,
info@fnca.se, www.fnca.se.

Sprint Bioscience ? Novum ?141 57 Huddinge ? Sweden ? 46-(0)8-411 44
55 ?info@sprintbioscience.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/sprint-bioscience/r/sprint-bioscience-delarsr...
https://mb.cision.com/Main/10996/2938685/1127681.pdf
https://mb.cision.com/Public/10996/2938685/b242d9dc5fd2655d.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.