Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-03-15

Sprint Bioscience: Sprint Bioscience genomför riktad nyemission om 19,2 Mkr

Styrelsen i Sprint Bioscience AB (Publ) ("Sprint Bioscience" eller
"Bolaget") har, med stöd av årsstämmans bemyndigande från den 20 maj
2015, beslutat att emittera totalt 518 200 nya aktier i Bolaget med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionen tecknades av
en begränsad krets institutionella och privata investerare.
Teckningskursen uppgick till 37 kronor per aktie.

För att stärka Bolagets finansiella ställning har styrelsen beslutat
genomföra en riktad emission om 19,2 Mkr. Teckningskursen har
fastslagits till 37 kronor per aktie genom en bookbuilding process,
vilket motsvarar en rabatt om 6,6 procent mot de tio senaste
handelsdagarnas volymviktade kurs. Emissionen tecknas av Erik Penser
Bankaktiebolag på uppdrag av kunder som utgörs av svenska och
internationella institutionella investerare samt svenska
privatinvesterare.

Syftet med emissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas
företrädesrätt är att finansiera Sprint Bioscience fortsatta
verksamhet och samtidigt bredda och stärka ägarbilden i Bolaget.

Nyemissionen innebär en aktieutspädning om cirka 7,3 procent i
förhållande till totala antalet aktier efter emissionen. Emissionen
medför att antalet aktier i Sprint Bioscience ökar med 518 200
aktier, från 6 544 636 aktier till totalt 7 062 836 aktier, och
aktiekapitalet ökar med 51 820 kronor, från 654 463,6 kronor till
totalt 706 283,6 kronor.

Kapitaltillskottet från den riktade emissionen innebär en väsentlig
förstärkning av vår finansiella position. Våra projekt utvecklas väl
och vi startar samtidigt ett antal nya projekt med målet att
ytterligare bredda portföljen. Samarbetet med Bayer HealthCare i
MTH1-projektet fortskrider enligt plan. Även våra övriga projekt
utvecklas väl och vi ser att det finns ett industriellt intresse för
flera projekt och därmed möjligheter att ingå ytterligare
licensavtal. Vårt mål att ut-licensiera ett projekt per år kvarstår,
säger Anders Åberg, VD i Sprint Bioscience.

Erik Penser Bankaktiebolag har varit finansiell rådgivare och
bookrunner i samband med nyemissionen.

För vidare information, vänligen kontakta:

Anders Åberg, VD, Sprint Bioscience
Tel: 08-411 44 55
E-post: anders.aberg@sprintbioscience.com

www.sprintbioscience.se

Sprint Bioscience AB (publ) är en del av den nya svenska
läkemedelsindustrin. Bolaget har målet att ta fram
läkemedelskandidater till

den globala läkemedelsmarknaden inom cancer- och diabetesområdet på
ett mer tids- och resurseffektivt sätt. Sprint Bioscience har sin
verksamhet i Stockholm. Sprint Bioscience-aktien är noterad på NASDAQ
First North listan och handlas under kortnamnet SPRINT.

Ytterligare information finns att hämta på bolagets hemsida;
www.sprintbioscience.se. Certified Advisor är Erik Penser
Bankaktiebolag, www.penser.se.

Sprint Bioscience ? Novum?141 57 Huddinge ? Sweden ? 46-(0)8-411 44 55
?info@sprintbioscience.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sprint-bioscience/r/sprint-bioscience-genomfor...
http://mb.cision.com/Main/10996/9934099/488681.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.