Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-19

Sprint Bioscience: Stämmokommuniké - Sprint Bioscience AB (publ)

Stämmokommuniké - Sprint Bioscience AB (publ)

Årsstämma i Sprint Bioscience AB (publ), org nr 556789-7557, har
hållits onsdagen den 18 maj 2016 på Wallingatan 26A,
Apotekarsocietetens bibliotek i Stockholm. Nedan följer en
sammanfattning av de beslut som fattades.

Bolagsstämman i Sprint Bioscience AB (publ) (nedan kallat "Bolaget")
fattade bland annat följande beslut vid årsstämman den 18 maj 2016.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och
balansräkningen för Bolaget och beslutade att till förfogande stående
vinstmedel om 4 165 780 skulle överföras i ny räkning.

Val av styrelse

Årsstämman beslutade om omval av Rune Nordlander, Pär Nordlund,
Jessica Martinsson och Karin Meyer.

Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission av
aktier

Årsstämman bemyndigade styrelsen att vid ett eller flera tillfällen
under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av
aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport
eller kvittning samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas
företrädesrätt. Antalet emitterade aktier får inte överstiga 706 284.

Samtliga beslut fattades enhälligt.

Sprint Bioscience AB (publ)

Styrelsen

# # #

För vidare information, vänligen kontakta:

Anders Åberg, VD, Sprint Bioscience
Tel: 08-411 44 55
E-post: anders.aberg@sprintbioscience.com

www.sprintbioscience.se

Sprint Bioscience AB (publ) är en del av den nya svenska
läkemedelsindustrin. Bolaget har målet att ta fram
läkemedelskandidater till den globala läkemedelsmarknaden inom
cancer- och diabetesområdet på ett mer tids- och resurseffektivt
sätt. Sprint Bioscience har sin verksamhet i Huddinge. Sprint
Bioscience-aktien är noterad på NASDAQ First North listan och handlas
under kortnamnet SPRINT. Ytterligare information finns att hämta på
bolagets hemsida; www.sprintbioscience.se. Certified Advisor är Erik
Penser Bank, www.penser.se.

Sprint Bioscience ? Novum?141 57 Huddinge ? Sweden ? 46-(0)8-411 44 55
?info@sprintbioscience.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sprint-bioscience/r/stammokommunike---sprint-b...
http://mb.cision.com/Main/10996/2012495/517767.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.