Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-09

SSAB: Beslut vid SSABs årsstämma 2014

Årsstämman i SSAB ägde rum idag den 9 april 2014 i Stockholm.

Fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Disposition av resultat

Årsstämman beslutade att någon utdelning för räkenskapsåret 2013 inte
lämnas, i enlighet med det samgåendeavtal som ingåtts mellan SSAB och
Rautaruukki i samband med utbyteserbjudandet till aktieägarna i
Rautaruukki.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

Styrelsearvoden

Årsstämman beslutade om styrelsearvode med 1 425 000 kr till
ordföranden och med

475 000 kr till envar styrelseledamot som inte är anställd i
koncernen. Ersättning till ledamot för utskottsarbete ska utgå med
100 000 kr med undantag för uppdraget som ordförande i
revisionsutskottet vilket ska ersättas med 125 000 kr. Till revisorn
skall arvode utgå enligt godkänd räkning.

Styrelseledamöter

Det beslutades att styrelsen ska bestå av nio ledamöter. Omval av
styrelseledamöter Anders G Carlberg, Jan Johansson, Martin Lindqvist,
Annika Lundius, Sverker Martin-Löf, Matti Sundberg, John Tulloch,
Lars Westerberg samt Pär Östberg.

Omval av Sverker Martin-Löf till ordförande i styrelsen.

Revisorer

Det beslutades att revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag.
Omval av PwC till och med årsstämman 2015.

Riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till
verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning

Det beslutades om riktlinjer för bestämmande av lön och annan
ersättning till verkställande direktören och andra personer i
bolagets ledning i enlighet med styrelsens förslag som fanns med i
kallelsen.

Beslut angående samgåendet med Rautaruukki

Årsstämman beslutade att ändra bolagsordningens bestämmelser i § 4 och
§ 5 om lägsta och högsta aktiekapital respektive lägsta och högsta
antal aktier, samt högsta antal A-respektive B-aktier som kan
emitteras, villkorat av genomförandet av samgåendet, samt att
bemyndiga styrelsen att, intill nästkommande årsstämma, vid ett eller
flera tillfällen, besluta om nyemission av högst 67.000.000 A-aktier
och högst 169.000.000 B-aktier, att utgöra vederlag i
utbyteserbjudandet till aktieägarna i Rautaruukki. Beslutet fattades
i enlighet med styrelsens förslag som finns tillgängligt i fulltext
på SSABs hemsida.

Informationen lämnades för offentliggörande den 9 april 2014.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Koch, Chef för Investor Relations, andreas.koch@ssab.com,
08-45 45 729

SSAB är en världsledande leverantör av höghållfasta stål. SSAB
erbjuder produkter, utvecklade i nära samarbete med kunderna, för att
skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har
produktionsanläggningar i Sverige och USA och anställda i över 45
länder. SSAB är noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange, Stockholm.
www.ssab.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ssab/r/beslut-vid-ssabs-arsstamma-2014,c9566712
http://mb.cision.com/Main/980/9566712/231515.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.