Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-06

SSAB: Beslut vid SSABs årsstämma 2017

Årsstämman i SSAB ägde rum idag den 6 april 2017 i Stockholm. Pasi
Laine valdes till ny styrelseledamot. Årstämman beslutade också att
någon utdelning för räkenskapsåret 2016 inte lämnas.

Fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Disposition av resultat

Årsstämman beslutade att någon utdelning för räkenskapsåret 2016 inte
lämnas.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

Styrelse- och revisorsarvoden

Årsstämman beslutade om styrelsearvode med 1 650 000 kr till
ordföranden och med 550 000 kr till envar styrelseledamot som inte är
anställd i koncernen. Ersättning till ledamot för utskottsarbete i
revisionsutskottet ska utgå med 125 000 kr med undantag för uppdraget
som ordförande i revisionsutskottet vilket ska ersättas med 200 000
kr. Ersättning till ledamot för utskottsarbete i ersättningsutskottet
ska utgå med 100 000 kr med undantag för uppdraget som ordförande i
ersättningsutskottet vilket ska ersättas med 150 000 kr. Till
revisorn ska arvode utgå enligt godkänd räkning.

Styrelseledamöter

Det beslutades att styrelsen ska bestå av nio ledamöter. Omval av
styrelseledamöterna Petra Einarsson, Marika Fredriksson, Bengt Kjell,
Matti Lievonen, Martin Lindqvist, Annika Lundius, John Tulloch och
Lars Westerberg samt nyval av Pasi Laine.

Omval av Bengt Kjell till ordförande i styrelsen.

Revisorer

Det beslutades att revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag.
Omval av PwC till och med årsstämman 2018.

Riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till
verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning

Det beslutades om riktlinjer för bestämmande av lön och annan
ersättning till verkställande direktören och andra personer i
bolagets ledning i enlighet med styrelsens förslag.

Informationen lämnades för offentliggörande den 6 april 2017.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Hillström, Head of IR, per.hillstrom@ssab.com, +46 70 2952 912

SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag. SSAB erbjuder
mervärdesprodukter och tjänster som har utvecklats i nära samarbete
med företagets kunder för att skapa en starkare, lättare och mer
hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. Idag har SSAB
produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är
börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq
Helsingfors. http://www.ssab.com/. (http://www.ssab.com)

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ssab/r/beslut-vid-ssabs-arsstamma-2017,c2234212
http://mb.cision.com/Main/980/2234212/654323.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.