Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-04-10

SSAB för en rättvis och fri handel

wysiwyg_image

Ståltullar, hållbarhetsarbete och vikten av dagligt ”gnet”, behandlades på SSAB-stämman. Beslut togs om utdelning med en krona per aktie.

På frågan om amerikanska ståltullar beskrev vd Martin Lindqvist SSABs situation i USA med följande exempel: 90 procent av det som SSAB säljer i USA produceras också där.  Resterande 10 procent är specialstål som produceras i Europa och kommer sannolikt att omfattas av undantagen för ståltullar, då den typen av specialstål inte produceras i USA.

Styrelsens ordförande, Bengt Kjell, underströk det vd sagt genom att poängtera att, oaktat tull-frågan, är SSAB för frihandel.  Därmed inbegrips, enligt honom, inte bara en fri handel utan också en fair handel, en handel på lika villkor!

Vd betonade i sin föredragning hur viktigt det ” dagliga gnetet/de små stegen” är för SSABs resultat och hur viktigt det är med delegering och uppföljning på olika nivåer i verksamheten.

Ett exempel vd gav var en produktionsenhet i Borlänge där ansvaret delegerats ut så långt det var möjligt. På tre år hade enheten gått från en produkton på 53 till 70 ton, utan ökad bemanning och utan nya investeringar.

Förbättringen hade åstadkommits helt och hållet via det dagliga gnetet, de små förändringarna. Det märktes tydligt att Martin Lindqvist var stolt och engagerad över det decentraliserade arbetssättet.

Vd uppehöll sig också länge kring SSABs strävsamma hållbarhetsarbete såväl internt som hos kunder och samarbetspartners.  Detta arbete, betonade vd, är av stor vikt för resultatutvecklingen inom samtliga verksamhetsområden; produktion, teknik, säkerhet, forskning, administration, försäljning, kundsupport, osv.

Det framtidsprojekt med mål att skapa en fossilfri stålproduktion som SSAB driver i samarbetet med LKAB och Vattenfall, redogjordes för under en egen punkt i vd-anförandet. Projektet beskrivs också mycket noga i årsredovisningen.

En smärre förändring av valberedningens instruktion beslöts av stämman med innebörd att valberedningen i framtiden ska utses per sista handelsdagen i juni, mot tidigare i augusti. Syftet var att ”vinna tid”. Beslutet väcker hopp om att Aktiespararnas många gånger lagda yrkanden på att valberedningen ska väljas på årsstämman ska bli verklighet även hos SSAB.

Avslutningsvis tackade styrelsens ordförande, Bengt Kjell, aktieägarna för att de deltog i emissionen 2016. Det var en lättad ordförande som för första gången på fem år kunde presentera ett utdelningsförslag för stämman. Avstämningsdagen för utdelningen är den 12 april.

Författare och bolagsbevakare: K Göran Hedsberg

Författare Åsa Wesshagen