Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-07-22

SSAB: Halvårsrapport 2016: Förbättrat resultat, kassaflöde och finansiell ställning

Kvartalet

· Försäljningen uppgick till 14 471 (15 303) Mkr
· Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 1 509 (1 236)
Mkr och exklusive jämförelsestörande poster till 1 585 (1 246) Mkr

· Rörelseresultatet uppgick till 592 (292) Mkr och exklusive
jämförelsestörande poster till 668 (301) Mkr

· Resultatet efter finansnetto uppgick till 349 (79) och exklusive
jämförelsestörande poster till 425 (88) Mkr

· Resultat per aktie uppgick till 0,53 (0,22) kronor
· Det operativa kassaflödet uppgick till 1 151 (1 462) Mkr
· Nyemissionen övertecknades och totalt tillfördes SSAB 4 911 Mkr i
eget kapital efter avdrag för nyemissionskostnader

Koncernchefens kommentar

SSABs rörelseresultat, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick
till 668 Mkr under andra kvartalet 2016, en förbättring med 858 Mkr
jämfört med första kvartalet 2016. Samtliga divisioner uppvisade ett
förbättrat resultat, där SSAB Europe utvecklades starkast mellan
kvartalen. Orsakerna till det förbättrade resultatet var främst högre
volymer, högre priser och ytterligare synergier. Det operativa
kassaflödet var positivt och uppgick till 1 151 Mkr, trots högre
kundfordringar på grund av ökade leveranser och stigande priser.

Leveranserna under det andra kvartalet ökade jämfört med första
kvartalet och ökade även jämfört med andra kvartalet i fjol. Detta
berodde främst på den minskade importen av material till Europa och
ökade inköp från Steel Service Centers i Nordamerika. Det har inte
skett någon förändring i den underliggande efterfrågan. I inledningen
av kvartalet steg stålpriserna kraftigt i Kina, vilket i kombination
med pågående handelsärenden i EU och USA har minskat importen från
Kina. Stålpriserna har gradvis stigit i både Europa och i
Nordamerika, från en mycket låg nivå. Under tredje kvartalet räknar
vi med stabil underliggande efterfrågan, med en normal säsongsmässig
avmattning.

Integrationen av förvärvet av Rautaruukki är nu helt genomförd. Under
andra kvartalet har vi realiserat synergier om 475 Mkr, och årstakten
vid slutet av kvartalet uppgick till 2,0 Mdkr. Synergiprogrammet
avslutades vid utgången av andra kvartalet och vi har lyckats uppnå
betydligt högre synergier än de 1,0 - 1,35 Mdkr som ursprungligen
kommunicerades i januari 2014, och dessutom ett år tidigare än
ursprunglig plan. Vi är också på god väg att realisera vårt totala
besparingsmål om att sänka kostnadsnivån med 2,8 Mdkr på årsbasis
från 2017 (jämfört med tidpunkten för förvärvet av Rautaruukki).
Bemanningsneddragningen, med ett mål om minskning av 2 400 anställda,
löper också enligt plan.

Nyemissionen som kommunicerades i april har nu framgångsrikt
avslutats. Genom emissionen har SSAB tillförts cirka 5 Mdkr och
dessutom kommer det finansieringspaket vi har på plats att väsentligt
minska låneförfallen de kommande tre till fem åren samt förlänga
löptiderna på våra kreditfaciliteter. SSAB har som mål att minska
nettolåneskulden med 10 Mdkr till slutet av 2017 genom nyemissionen,
försäljning av icke kärnverksamheter och kassaflöden genererade från
verksamheten.

Genomförandet av nyemissionen och finansieringspaketet säkerställer
SSABs långsiktiga möjligheter att fortsätta utveckla vår verksamhet
och nå vårt mål om branschledande lönsamhet. Med en kraftigt
förbättrad finansiell ställning får vi goda förutsättningar att
tillvarata de möjligheter som finns på marknaden samt kunna driva
tillväxt inom våra väldefinierade fokusområden.

Inbjudan till presentation av SSABs rapport för andra kvartalet 2016

SSAB bjuder in till presentation av kvartalsrapporten klockan 09.30
fredagen den 22 juli 2016.

Presskonferensen hålls på engelska och webbsänds via www.ssab.com. Det
går även att delta via telefon.

Tid & plats: Klockan 09.30, World Trade Center (WTC) Stockholm,
Kungsbron 1, konferensrum Manhattan.

Telefon:
08-5055 64 74 (Sverige)
+ 44 203 364 53 74 (England)
+ 1 855 753 22 30 (USA)

Länk till webbsändning: Till webbsändning
(http://edge.media-server.com/m/p/x8uwyoos)

För ytterligare information, vänligen kontakta

Investor Relations: Liisa-Maija Seppänen, Investor Relations Manager,
liisa-maija.seppanen@ssab.com, +358 20 593 9232

Viktoria Karsberg, Head of Corporate Communications,
viktoria.karsberg@ssab.com, +46 8 454 57 34

Denna information är sådan information som SSAB AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 juli 2016 kl.
7.30.

SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag. SSAB erbjuder
mervärdesprodukter och tjänster som har utvecklats i nära samarbete
med företagets kunder för att skapa en starkare, lättare och mer
hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. Idag har SSAB
produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är
börsnoterat på Nasdaq OMX Nordic Exchange i Stockholm och
sekundärnoterat på Nasdaq OMX i Helsingfors. www.ssab.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ssab/r/halvarsrapport-2016--forbattrat-resulta...
http://mb.cision.com/Main/980/2049700/542763.pdf
http://mb.cision.com/Public/980/2049700/98ec18aa67d19be0.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.