Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-27

SSAB: Rapport för första kvartalet 2020: Återhämtning, men osäkra utsikter

Första kvartalet:

· Intäkterna uppgick till 18 772 (20 017) Mkr
· Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1 286 (2
755) Mkr

· Rörelseresultatet uppgick till 343 (1 674) Mkr
· Resultat per aktie uppgick till 0,17 (1,24) kronor

Koncernchefens kommentar
SSABs rörelseresultat uppgick till 343 Mkr för det första kvartalet
2020, vilket var 1 331 Mkr lägre än det första kvartalet 2019.
Fjolårets första kvartal präglades av gynnsammare
marknadsförhållanden, särskilt för SSAB Americas. Jämfört med fjärde
kvartalet 2019, som präglades av lageravveckling, svaga marginaler
samt våra årliga planerade underhållsstopp, förbättrades resultatet
med 1 474 Mkr.

SSAB Special Steels leveranser uppgick till 305 (338) kton.
Rörelseresultatet uppgick till 458 (678) Mkr, lägre volymer jämfört
med första kvartalet 2019 påverkade negativt. Jämfört med föregående
kvartal återhämtade sig efterfrågan och resultatet förbättrades med
584 Mkr.

För SSAB Europe uppgick leveranserna till 955 (907) och
rörelseresultatet försämrades jämfört med första kvartalet 2019 till
0 (347) Mkr. Dock skedde en återhämtning jämfört med fjärde kvartalet
2019 med högre leveranser och bättre resultat.

Rörelseresultatet för SSAB Americas minskade till 106 (956) Mkr för
det första kvartalet. Första kvartalet 2019 präglades av gynnsamma
marknadsförhållanden med höga priser på grovplåt.

I nuläget är vår högsta prioritet att minimera effekterna av och
riskerna med Covid-19. En rad åtgärder har vidtagits för att
säkerställa hälsa och säkerhet för vår personal och samtidigt
upprätthålla SSABs verksamhet. Vidare har åtgärder vidtagits för att
minska de negativa effekterna från lägre leveranser och högre
underabsorption till följd av minskad industriell aktivitet hos våra
kunder.

Vi anpassar produktion och kostnader utifrån efterfrågan och för SSAB
Europe reduceras produktionen i valsverken med åtminstone 25 % och
den ena masugnen i Raahe stängdes ned i mitten av april. Alla tre
ståldivisioner tidigarelägger årets planerade underhållsstopp till
sommaren. Korttidsarbete och permitteringar har införts, externa
tjänster minskas kraftigt, projekt senareläggs och samtliga övriga
kostnader ses över. Totalt kommer att åtgärderna spara över 1 Mdkr på
årsbasis. Vi senarelägger strategiska investeringar om åtminstone 500
mkr som tidigare planerats under 2020, medan
underhållsinvesteringarna kommer att genomföras som planerat.

SSAB har en stark balansräkning samt har likvida medel och säkrade
kreditåtaganden på cirka 22 Mdkr. Även om osäkerheten är stor så
fortsätter SSAB hålla fokus på att utveckla specialstålsaffären och
konverteringen till fossilfritt stål, vilket bedöms viktigt för att
stärka vår långsiktiga konkurrenskraft.

Inbjudan till presentation av SSABs rapport för första kvartalet 2020

SSAB bjuder in till presentation av kvartalsrapporten idag klockan
09.30. På grund av den rådande situationen med Covid-19, kommer
presentationen att ske genom en telefonkonferens som också sänds via
SSABs webbsida.

Rapporten för första kvartalet 2020 presenteras av SSABs VD och
koncernchef Martin Lindqvist tillsammans med finansdirektör Håkan
Folin. Presentationen hålls på engelska. Det går även att delta via
telefon.

Tid: Måndag, den 27 april 2020, klockan 09.30

Telefon:

Sverige: 0850692180

UK: +44 (0) 2071 928000

USA: 16315107495

Konferens ID: 5943147

Länk till webbsändning: Till webbsändning
(https://edge.media-server.com/mmc/p/i4qhtmhs)

För ytterligare information, vänligen kontakta

Investor Relations: Per Hillström, Head of Investor Relations,
per.hillstrom@ssab.com, +46 70 2952 912

Media: Viktoria Karsberg, Head of Corporate Identity and
Communications,

viktoria.karsberg@ssab.com, +46 8 4545 734
Denna information är insiderinformation som SSAB AB (publ) är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 27 april 2020 kl. 07.30 CEST.

SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag. SSAB erbjuder
mervärdesprodukter och tjänster som har utvecklats i nära samarbete
med företagets kunder för att skapa en starkare, lättare och mer
hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. Idag har SSAB
produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är
börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq
Helsingfors. www.ssab.com. Följ med oss även i sociala medier:
Facebook (https://www.facebook.com/ssab.ab/), Instagram
(https://www.instagram.com/ssab_steel), LinkedIn
(https://www.linkedin.com/company/ssab), Twitter
(https://twitter.com/SSAB_AB) och YouTube
(https://www.youtube.com/channel/UC4VLgeRbWC5GwUUcL3bOrlA)

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/ssab/r/rapport-for-forsta-kvartalet-2020--ate...
https://mb.cision.com/Main/980/3097258/1236386.pdf
https://mb.cision.com/Public/980/3097258/a3b1550913438223.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.