Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-21

SSAB: SPÅR STARK EFTERFRÅGAN STÅL 3 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) SSAB bedömer att efterfrågan på stål under det tredje kvartalet 2021 blir stark, drivet av både underliggande efterfrågan och av kundernas lageruppbyggnad.

Det framgår av rapporten för det andra kvartalet.

Samtidigt flaggar SSAB för en säsongsmässig avmattning, framförallt i Europa.

"Den globala efterfrågan för höghållfasta stål bedöms också vara mycket stark under det tredje kvartalet på i stort sett samtliga geografiska marknader", skriver bolaget.

För SSAB Special Steels bedöms leveranserna vara på en säsongsmässig hög nivå under det tredje kvartalet. Nivån bedöms dock bli väsentligt lägre jämfört med den rekordhöga nivån under det andra kvartalet 2021, främst beroende på det planerade årliga underhållsstoppet i Oxelösund under kvartalet.

Även leveranserna för SSAB Europe bedöms bli väsentligt lägre i det tredje kvartalet jämfört med det andra kvartalet, även det på grund av planerade årliga underhållsstopp och säsongsmässig avmattning.

För SSAB Americas bedöms leveranserna bli stabila under tredje kvartalet jämfört med andra kvartalet 2021.

"De realiserade priserna för SSAB Americas och för SSAB Europe förväntas i genomsnitt bli väsentligt högre jämfört med andra kvartalet 2021. För SSAB Special Steels förväntas priserna bli högre i tredje kvartalet 2021, jämfört med andra kvartalet 2021", skriver bolaget.

SSAB påpekar samtidigt att de förbättrade priserna delvis motverkas av att kostnaderna för råmaterial, främst järnmalm, kommer att vara högre i tredje kvartalet.

Totalt väntas koncernens underhållskostnader uppgå till 1.210 miljoner kronor under helåret 2021, vilket kan jämföras med tidigare prognos om 1.165 miljoner kronor som kommunicerades i rapporten för första kvartalet.
Författare Direkt-SE